Τοπικά

Νέα προγράμματα επιμόρφωσης για τον αγροδιατροφικό τομέα από το Κέντρο Επιμόρφωσης του Π.Θ.

Τρία νέα προγράμματα επιμόρφωσης για τον αγροδιατροφικό τομέα θα υλοποιηθούν από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Τα προγράμματα είναι τα εξής: Γαλακτοκομία-Τυροκομία, 4 μήνες (100 ώρες), 6 ECTS (http://learning.uth.gr/?p=7883), Αγροδιατροφική Κληρονομιά & Επιχειρηματικότητα, 3 μήνες (70 ώρες), 5 ECTS (http://learning.uth.gr/?p=1754), Μεθοδολογικά εργαλεία ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης για την παραγωγή και τον έλεγχο των τροφίμων ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, ISO 17025:2017, 2 μήνες (50 ώρες), 3 ECTS (http://learning.uth.gr/?p=7925).
Τα προγράμματα συντονίζουν η δρ Ελένη Μαλισσιόβα, επίκουρος καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, και ο δρ Αθανάσιος Μανούρας, καθηγητής του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας. Οι εκπαιδευτές προέρχονται κυρίως από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αλλά και από πανεπιστήμια του εξωτερικού, φορείς και οργανισμούς και τον ιδιωτικό τομέα. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης δίνουν έμφαση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, έχοντας ως βασικό μέλημα να εφοδιάσουν τους εκπαιδευόμενους με γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που θα υποστηρίξουν την επαγγελματική τους εξέλιξη στον κλάδο της αγροδιατροφής.
Μέθοδος υλοποίησης: Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning). Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 31/1/2021. Για περισσότερες πληροφορίες στο http://learning.uth.gr/programs/.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο
To Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού (Εργ.Ο.Πολι.Σ.Σ.) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Ελληνοτουρκικές Σχέσεις και Ενεργειακές Εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο», το οποίο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως μέσω 10 δίωρων διαλέξεων. Οι διαλέξεις θα λάβουν χώρα Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα από τις 6 έως τις 8, από την 1η Φεβρουαρίου 2021 έως και τις 3 Μαρτίου 2021.
Το σεμινάριο έχει σκοπό οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες, θεμελιώδεις όρους και διαστάσεις των διεθνών σχέσεων, όπως η ενεργειακή και αμυντική πολιτική και η διεθνής πολιτική οικονομία, με εφαρμογή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη σύγχρονη γεω-οικονομική αρχιτεκτονική της Ανατολικής Μεσογείου.

Διαδικτυακό συνέδριο
Διοργανώνεται διαδικτυακό συνέδριο στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Συγκαλλιέργεια: μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αύξηση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας χρήσης πόρων και της βιωσιμότητας των θερμοκηπιακών καλλιεργειών (CasH)», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της «Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΔΓΕ-0893).
Η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω του προγράμματος MS-TEAMS, έχει στόχο να παρουσιάσει στην επιστημονική κοινότητα και στο ευρύτερο κοινό τα ερευνητικά αποτελέσματα που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα από την υλοποίηση του έργου. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα, καθώς στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα όλων των φορέων που εμπλέκονται στο έργο, τόσο από την Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Agrostis), όσο και από τη Γερμανία (Hochschule Geisenheim University, Phytowelt) και θα μεταδοθεί ταυτόχρονα και στις δύο χώρες.
Το διαδικτυακό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, στις 11.00 ώρα Ελλάδας και θα έχει διάρκεια 3 ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή για παρακολούθηση του σεμιναρίου μέσω του παρακάτω συνδέσμου https://forms.gle/t56DTtHiCog4tmmN9 μέχρι 2/2/2021.
Η παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι δωρεάν, ενώ στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το