Τοπικά

Νέα παράταση για την ένταξη ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Δήμου Βόλου

Ο Δήμος Βόλου στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής, υλοποιεί το έργο Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) της Πράξης «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073474 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014- 2020» με διάρκεια 2 έτη και 3 μήνες και στον Άξονα Προτεραιότητας 2.α.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»

1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στην Παιδόπολη Αγριάς έχει δυναμικότητα συνολικά δεκατεσσάρων (14) ωφελουμένων ατόμων. Ακολουθώντας την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 1160/B/8-4-19) στη ΣΥΔ μπορούν να διαμένουν άτομα με αναπηρία που χαρακτηρίζονται από βαριά νοητική υστέρηση ακολουθούμενη ή μη από δευτερογενείς παθήσεις και διαταραχές τα οποία δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη. Τα άτομα τα οποία θα ενταχθούν στη ΣΥΔ θα πρέπει να είναι από 18 ετών και άνω και κατά το δυνατό να αυτοεξυπηρετούνται. Η ΣΥΔ δεν μπορεί να δεχτεί άτομα με ενεργά ψυχιατρικά προβλήματα όπως και άτομα με επιληπτικές κρίσεις που δεν υποστηρίζονται με φαρμακευτική αγωγή. Η ΣΥΔ θα λειτουργεί σε 12μηνη και 24ωρη βάση, δηλαδή όλο το χρόνο.

2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
Α. Να είναι από 18 ετών και άνω και να χαρακτηρίζονται από βαριά νοητική υστέρηση.
Β. Οι ενδεχόμενες δευτερογενείς παθήσεις και διαταραχές να μην εμποδίζουν την επαρκή αυτοεξυπηρέτησή τους, λειτουργικότητά τους και δυνατότητα συνεργασίας τους.
Γ. Σε περίπτωση ύπαρξης παθολογικών –οργανικών θεμάτων υγείας απαιτείται να είναι πλήρως ελεγχόμενα.

3.ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
1.Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/διαβατηρίου του υποψηφίου.
2.Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του γονέα ή του δικαστικού συμπαραστάτη.
3.Ληξιαρχική Πράξη γέννησης.
4.Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
5.Πρόσφατη φωτογραφία.
6.Γνωμάτευση ΚΕΠΑ για τον προσδιορισμό του ποσοστού αναπηρίας.
7.Ιατρικό Ιστορικό (γνωματεύσεις και πιστοποιητικά υγείας) που τεκμηριώνει την αδυναμία αυτόνομης διαβίωσης χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.
8.Βεβαίωση Κοινωνικής Έρευνας από κοινωνικό λειτουργό.

Σημείωση: Εκτός των παραπάνω καταρχήν θα υπολογίζονται κριτήρια όπως:
Η έλλειψη οικογενειακού υποστηρικτικού περιβάλλοντος.
Τα προβλήματα υγείας και η ηλικία του κηδεμόνα στο βαθμό που τον καθιστούν ανεπαρκή για την καθημερινή φροντίδα του ατόμου.
Οι συνθήκες διαβίωσης στο περιβάλλον του, λόγω άλλων κοινωνικών παραμέτρων.

Και κατά δεύτερον οικονομικά κριτήρια όπως:
Χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.
Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει και επιπλέον έγγραφα προκειμένου να καλύψει τυχόν κενά που προκύπτουν από τα βασικά δικαιολογητικά.

4.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Μετά την έγκριση της αίτησης απαιτείται να κατατεθούν Α) ακτινογραφία θώρακος β) αιματολογικές εξετάσεις γ) Δερματολογικές εξετάσεις δ) καρδιολογικός έλεγχος ε) Ιατρική Γνωμάτευση για την κατάσταση της κλινικής υγείας του ατόμου και φαρμακευτική αγωγή (αν υπάρχει).

5.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Αποκλείονται τα άτομα που: α) δεν πληρούν τα αναφερόμενα απαραίτητα χαρακτηριστικά β)δεν προσκομίσουν τα βασικά ή τα συμπληρωματικά Δικαιολογητικά γ) δεν προσέλθουν στη συνέντευξη (για την ημερομηνία και ώρα της συνέντευξης οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν) .

6.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Έλεγχος των άνω βασικών δικαιολογητικών από αρμόδιο υπάλληλο του φορέα. Παραπομπή για ψυχιατρική, ψυχολογική και κοινωνική εκτίμηση στη Διεπιστημονική Ομάδα του Φορέα και σύνταξη έκθεσης προς το Όργανο Διοίκησης του Φορέα για ένταξη ή όχι του ατόμου.

7.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ)
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται καθημερινά από 2-8-2021 έως 31-8-2021. Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας –ΚΑΠΗ-Δημ. Υγείας (έναντι Σκλαβενίτη, στην 2ας Νοεμβρίου) και στην κ. Καλτσά (γραφείο 3) απο 9:00 εως 13:00 .

8.ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η παρούσα ανακοίνωση είναι αναρτημένη στον δικτυακό τόπο του Δήμου Βόλου, dimosvolos.gr.
Έντυπα αιτήσεων για τη ΣΥΔ διατίθενται στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας –ΚΑΠΗ- Δημ.Υγείας (έναντι Σκλαβενίτη, στην 2ας Νοεμβρίου) και στο δικτυακό τόπο του Δ. Βόλου, dimosvolos.gr.
Για τυχόν πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2421353155 (κα Καλτσά) 2421353146 (κα Βόντζου) 2421353148 (κα Ραφτοπούλου)

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το