Τοπικά

Νέα μεταγωγικά οχήματα στα Καταστήματα Κράτησης και της Μαγνησίας

Με μηχανολογικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό έχουν ήδη ενισχυθεί τα Καταστήματα Κράτησης της χώρας, μεταξύ αυτών και του Βόλου και της Κασσαβέτειας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η προμήθεια περαιτέρω 50 μεταγωγικών οχημάτων εννέα θέσεων, που θα καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες, τόνισε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόμου, απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή Ν. Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Αθανάσιου Λιούπη για το προσωπικό και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των Τμημάτων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης της Μαγνησίας.

Αρχικά, ο Υφυπουργός στην απάντησή του επεσήμανε ότι οι οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης, που προβλέπονται στα Τμημάτων Εξωτερικής Φρούρησης του Ειδικού Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας και του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Βόλου είναι καλυμμένες στο σύνολό τους.
Αναφορικά με το ζήτημα του μηχανολογικού και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των Τμημάτων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης (Τ.Ε.Φ.Κ.Κ.), το οποίο αποτελεί αντικείμενο εξέτασης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, επισημαίνεται ότι για την κάλυψη των αναγκών αυτών, κατά το έτος 2020, πραγματοποιήθηκε προμήθεια και παράδοση έντεκα οχημάτων συνοδείας μεταγωγών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια 50 μεταγωγικών οχημάτων εννέα θέσεων, με τη συγχρηματοδότηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Επιπρόσθετα, τα Τ.Ε.Φ.Κ.Κ., στο σύνολό τους, έχουν εφοδιαστεί με σύγχρονο μηχανογραφικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και σαρωτές) και η πλειοψηφία αυτών έχει συνδεθεί με το διαδίκτυο και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.), ενώ αξίζει να σημειωθεί η ενίσχυσή τους με αλεξίσφαιρα γιλέκα, μέσω δανεισμού από τις οικείες Διευθύνσεις Αστυνομίας.
Σημειώνεται από τον Υφυπουργό, ότι οι Οικονομικές Υπηρεσίες της Γ.Γ.Α.Π. έχουν προβεί στην ικανοποίηση αιτημάτων που αφορούν, αποκλειστικά, στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού.
Στο μεταξύ, αιτήματα που αφορούν στην κάλυψη των δαπανών συντήρησης και αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και προμήθειας υγειονομικού τύπου υλικών και εξοπλισμού των Καταστημάτων Κράτησης (Κ.Κ.), εξετάζονται και ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα, πάντα στο πλαίσιο των υφιστάμενων δημοσιονομικών δυνατοτήτων.
Τέλος, σε ότι αφορά στη στελέχωση του Ειδικού Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης Νέων (Ε.Κ.Κ.Ν.) Κασσαβέτειας, τονίζεται, ότι προσωπικό που υπηρετεί σε αυτό (ανά κλάδο και ειδικότητα) κατανέμεται ως εξής:
· Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
· Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Γεωπονίας
· Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας
· Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ Μηχανικών
· Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
· Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
· Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΔΕ Γεωργικού Κτηνοτροφικού
· Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
· Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (ΙΔΑΧ)
· Πενήντα τρείς (53) θέσεις του κλάδου ΔΕ Φύλαξης και
· Τριάντα πέντε (35) θέσεις του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το