Τοπικά

Νέα γέφυρα στο Αλυγαρόρεμα – Η μελέτη θα εγκριθεί σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου

Τον φάκελο έργου, τους όρους και τη σύνταξη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για τη μελέτη νέας γέφυρας στο Αλυγαρόρεμα θα εγκρίνει στη σημερινή συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου, στις 12 το μεσημέρι.
Αντικείμενο της μελέτης είναι η διεξαγωγή επιθεώρησης Οδικής Ασφάλειας και εκπόνησης μελετών τοπογραφίας, συγκοινωνιακών έργων, υδραυλικών έργων, γεωτεχνικών και έρευνας, τεχνικών έργων (Στατική) και περιβαλλοντικής για την κατασκευή νέας γέφυρας. Το προεκτιμώμενο κόστος της μελέτης ανέρχεται σε 262.190 ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2021 με ποσό 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών δεδομένων, η μελέτη της γέφυρας στη θέση Χ.Θ. 3+250 της Π.Ε.Ο. Βόλου-Αθηνών κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη για τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, καθώς χαρακτηρίζεται από υψηλό αριθμό καθημερινών μετακινήσεων, αλλά και από σημαντικό ποσοστό κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων.

Η υπάρχουσα κατάσταση της γέφυρας δεν ανταποκρίνεται τόσο στους σημερινούς κυκλοφοριακούς φόρτους, όσο και στους νέους κανονισμούς περί μελετών οδοποιίας και κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή νέας, ώστε να αναβαθμιστεί τόσο το επίπεδο εξυπηρέτησης, όσο και το επίπεδο της ασφάλεια της οδού. Πρέπει να τονιστεί ότι η εν λόγω οδός, μολονότι υπάρχει ο αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ και ο συνδετήριος κλάδος Βόλου-Βελεστίνου, αποτελεί την κύρια οδό πρόσβασης της πόλης του Βόλου προς/από Αθήνα. Παράλληλα στην Οικονομική Επιτροπή αναμένεται να εγκριθεί και η μελέτη για την αποκατάσταση των οδικών υποδομών από τις φυσικές καταστροφές της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1 εκ. ευρώ και το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ακόμη, θα αποφασιστεί η προμήθεια αυτοκόλλητων σήμανσης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης των κόμβων φωτεινής σηματοδότησης. Τα αυτοκόλλητα αφορούν στην απαγόρευση αφισοκόλλησης και προειδοποίησης κινδύνου ηλεκτροπληξίας. Θα εγκριθεί επίσης η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού στο πάρκο επίτροχου αθλητισμού (skate park) στο πάρκο του Αναύρου. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας-εργασίας ελέγχου στο skatepark, διαπιστώθηκαν βλάβες και φθορές στα όργανα αυτού, η αποκατάσταση των οποίων κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του.

Διαγωνισμός για τις συντηρήσεις σχολείων
Με διαγωνισμό θα επιλεγεί ο ανάδοχος για τις εργασίες συντήρησης των σχολείων στις Δημοτικές Ενότητες Βόλου και Νέας Ιωνίας για το 2021. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 450.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προτεινόμενες εργασίες (CPV 45214200-2) αφορούν οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε σχολικές μονάδες.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το