Ελλάδα

Νέα έγγραφα για το μητρώο αγροτών

assets_LARGE_t_420_54664412_type13145

Λίστα με νέα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο μητρώο αγροτών, ελέω της αλλαγής του τρόπου φορολόγησης, περιλαμβάνει εγκύκλιος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» και δεδομένου ότι από το φορολογικό έτος 2014 άλλαξε ο τρόπος φορολόγησης των αγροτών (κατάργηση από 1/1/2014 του τεκμαρτού προσδιορισμού του αγροτικού εισοδήματος) για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, τον έλεγχο για την ιδιότητα του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης ή του επαγγελματία αγρότη θα πρέπει να εξετάζονται υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
Επαγγελματίες αγρότες: Για τον υπολογισμό του αγροτικού εισοδήματος: Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1, το αντίστοιχο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος και αντίγραφο της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα έντυπο Ε3 του ιδίου έτους, όπου εκεί θα αποτυπώνεται η αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα της αγροτικής εκμετάλλευσης του ενδιαφερομένου.
Συγκεκριμένα συγκρίνεται το καθαρό κέρδος με λογιστικό προσδιορισμό αγροτικής δραστηριότητας σε σχέση με το συνολικό καθαρό κέρδος με λογιστικό προσδιορισμό.
• Για την απόδειξη της κατοχής αγροτικής εκμετάλλευσης και τον υπολογισμό του ετήσιου χρόνου απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση: Αντίγραφο της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, του αντίστοιχου έτους με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
• Για την απόδειξη ασφάλισης στον ΟΓΑ: Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ.
Κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης: Για την απόδειξη της δραστηριότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης: Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1, το αντίστοιχο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος και αντίγραφο της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα έντυπο Ε3 του ιδίου έτους, όπου εκεί θα αποτυπώνεται η αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα της αγροτικής εκμετάλλευσης του ενδιαφερομένου.
• Για την απόδειξη της κατοχής αγροτικής εκμετάλλευσης: Αντίγραφο της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, του αντίστοιχου έτους με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
• Στις περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης της αγροτικής εκμετάλλευσης, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, θα προσκομίζονται:
• Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1, το αντίστοιχο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος.
• Για μόνιμες φυτείες: Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων, νομίμως μετεγγραμμένα που προέρχονται από αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς κ.λπ. ή αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων που έχουν υποβληθεί στο TAXISNET και αντίγραφα ελαιοκομικού, αμπελουργικού μητρώου ή άλλων μητρώων, συναπτόμενα εντός του έτους αναφοράς.
• Για μονοετείς καλλιέργειες: Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων, νομίμως μετεγγραμμένα, που προέρχονται από αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς κ.λπ. ή αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων που έχουν υποβληθεί στο TAXISNET, και παραστατικά αγοράς σπόρων ή φυτωρίων ή πώλησης προϊόντων της εκμετάλλευσης, εντός της χρονικής περιόδου του έτους αναφοράς.
Αποδεικτικά
Αποδεικτικά κατοχής ζωικού κεφαλαίου, το οποίο είναι καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του υπουργείου, εντός της χρονικής περιόδου του έτους αναφοράς.
Αντίγραφο ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ.
Ασκούντες αγροτική δραστηριότητα: Για την απόδειξη της αγροτικής δραστηριότητας: Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1, το αντίστοιχο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος.
• Βεβαίωση αποδοχών ή ένσημα ΙΚΑ για τους δασεργάτες και αντίγραφα εργοσήμων για τους εργάτες γης, για το αντίστοιχο έτος με αυτό της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ΙΚΑ ή ΟΓΑ.

ΣΧΕΔΙΟ
Ελαφρύνσεις στους κυρίως αγρότες
Η δημιουργία μητρώου των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών με σκοπό την ευνοϊκή φορολογική και ασφαλιστική μεταχείριση παραμένει προτεραιότητα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το σχέδιο βασίζεται στον διαχωρισμό των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών από τους ετεροεπαγγελματίες με ουσιαστική αυστηροποίηση του όρου αγρότης και τη θέσπιση ειδικού φορολογικού καθεστώτος. Υιοθετώντας τη λογική της αυστηροποίησης της έννοιας του αγρότη, θα τίθενται οι εξής όροι: Θα πρέπει να αντλεί τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός του από τον αγροτικό τομέα, να απασχολείται επαγγελματικά στην εκμετάλλευσή του, τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας και να είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ.
Οι προϋποθέσεις
Οσοι πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, θα μπορούν να ενταχθούν στο Μητρώο των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. Υπό αυτούς τους όρους, εκτιμάται ότι ένας στους τρεις αγρότες που παίρνουν επιδοτήσεις θα ενταχθεί στο μητρώο των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. Συγκεκριμένα, από τους 750.000 παραγωγούς που κάνουν κάθε χρόνο αίτηση ενιαίας ενίσχυσης αναμένεται να εγγραφούν περί τους 275.000 αγρότες. Τα οφέλη για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες έχουν να κάνουν με το φορολογικό, το ασφαλιστικό και το πρόγραμμα επενδύσεων. Το σχέδιο για την ευνοϊκότερη αντιμετώπιση όλων όσοι θα θεωρούνται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, έναντι εκείνων που έχουν αγροτική δραστηριότητα και εισόδημα, αλλά η βασική τους απασχόληση είναι άλλη, περιλαμβάνει χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή από 26% που θα ισχύει από το 2017, θέσπιση αφορολόγητου ορίου για το οικογενειακό εισόδημα κ.λπ.

Πηγή www.ethnos.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το