Τοπικά

Νέα δομή για τη στήριξη του πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας

Την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 οι επαγγελματίες υγείας του Νέου Ειδικού Κέντρου Ημέρας Διασύνδεσης με μονάδες των ΟΤΑ, Εύα Μπαχλαβά, Νευρολόγος, Κωνσταντίνα Αποστολίνα, Ψυχολόγος και Αίγλη Τσιαμασφύρη, Κοινωνική Λειτουργός, είχαν συνάντηση με τις επαγγελματίες της Τοπικής Ομάδας Υγείας Αγριάς Βόλου.
Η συνάντηση αφορούσε σε ενημέρωση, υποστήριξη και συνεργασία σχετικά με τις δράσεις της νέας δομής, αλλά και με Υπηρεσίες και Δομές των ΟΤΑ, αποσκοπώντας στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την εξυπηρέτηση των αναγκών των ωφελουμένων όσον αφορά σε θέματα ψυχικής υγείας και πιο συγκεκριμένα για την άνοια- Αλτσχάιμερ. Η δημιουργία της δομής σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους, θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους, με προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες, με στόχο τη διάχυση της πληροφορίας και παροχές κοινωνικού χαρακτήρα προς όλους τους πολίτες. Η δομή θα λειτουργεί συμπληρωματικά, και δεν θα αντικαθιστά ή υποκαθιστά, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, αλλά θα διευρύνει το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους δημότες-ωφελούμενους.

Στην δομή θα γίνεται καταγραφή των ωφελουμένων, με στόχο τη διάγνωση των αναγκών τους. Η πράξη είναι εξ αρχής λειτουργική και ολοκληρωμένη, δεδομένου ότι βασίζεται πάνω σε ένα υφιστάμενο σύστημα. Βασικός παράγοντας, όμως, είναι η διασφάλιση της ποιότητας συνεργασίας μεταξύ των υφιστάμενων υπηρεσιών και δομών. Η δημιουργία της δομής θα συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των φαινομένων του κοινωνικού αποκλεισμού, της δυσκολίας πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά, της έλλειψης ενημέρωσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα αλλά και των διαδικασιών πρόσβασης σε αυτές. Επομένως, ενισχύει τις υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης που παρέχονται σε επίπεδο Δήμου. Ταυτόχρονα, το στελεχιακό δυναμικό θα καταρτίσει πλάνο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας που θα συμβάλει στην αντιμετώπιση προκαταλήψεων, στερεοτύπων, ελλιπούς ενημέρωσης σε ζητήματα ζωτικής σημασίας για την ευημερία των τοπικών κοινωνιών, όπως για θέματα ψυχικής υγείας που αφορούν την άνοια- Αλτσχάιμερ.

Η δομή θα αποτελέσει έναν «κόμβο» συγκέντρωσης πληροφοριών για την ψυχική υγεία και ειδικότερα για την άνοια, τα αποτελέσματα-ευρήματα των οποίων θα βοηθήσουν ώστε να έχουμε επιστημονική αντιμετώπιση των συνεπειών της άνοιας.
Σημειώνεται ότι το Νέο Ειδικό Κέντρο Ημέρας Διασύνδεσης με μονάδες των ΟΤΑ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το