Οικονομία

Νέα διάταξη για χρέη προς τα ταμεία – Τελευταία ευκαιρία για τις 120 δόσεις

Μικρό παράθυρο για 800.000 ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους και αγρότες που έχουν καθυστερήσει να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθµιση των 120 δόσεων για χρέη προς τα Ταµεία ανοίγει µε νέα νοµοθετική ρύθµιση.
Η νέα διάταξη προβλέπει πως οι οφειλέτες της τελευταίας στιγµής θα µπορούν να ρυθµίζουν και εντός του Οκτωβρίου τα χρέη τους στο ΚΕΑΟ, αρκεί να έχουν υποβάλει µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου, οπότε είναι η καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής, την αρχική αίτηση στον ΕΦΚΑ για γνωστοποίηση του ύψους των οφειλών τους µε ή χωρίς επανυπολογισµό.

Ακριβώς επειδή η ρύθµιση για τους οφειλέτες των πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ εξελίσσεται σε δύο στάδια –αρχικά στην πλατφόρµα του ΕΦΚΑ και ακολούθως στο ΚΕΑΟ– ξεκαθαρίζεται πως όσοι υποβάλουν την πρώτη αίτηση µέχρι 30 Σεπτεµβρίου θα θεωρούνται εµπρόθεσµοι, ακόµη και αν η ρύθµιση ολοκληρωθεί αργότερα, δηλαδή µετά την 1η Οκτωβρίου, στο ΚΕΑΟ.
Προσοχή, η 30ή Σεπτεµβρίου είναι η τελική ηµεροµηνία υπαγωγής και δεν προβλέπεται να δοθεί παράταση. Μετά την 30ή Σεπτεµβρίου, όσοι δεν ενταχθούν θα έχουν χάσει την τελευταία ευκαιρία τακτοποίησης και θα κινδυνεύουν µε αναγκαστικά µέτρα είσπραξης. Μέχρι σήµερα έχουν ολοκληρώσει τη ρύθµιση πάνω από 108.800 οφειλέτες µε χρέος 1,62 δισ, ενώ στα Ταµεία του ΚΕΑΟ έχουν µπει 126 εκατ. Πρόκειται για ισχνή µειοψηφία από τους 1,4 εκατ. οφειλέτες που χρωστούν 35 δισ. στα Ταµεία.

Ολοι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενοι και αγρότες που έχουν χρέη πριν και µετά το 2016 πρέπει να κάνουν δύο αιτήσεις στο ΚΕΑΟ (εκτός από την αίτηση στον ΕΦΚΑ για προσδιορισµό οφειλών): Η µια αίτηση αφορά τα παλαιά χρέη έως το 2016 που ανήκουν στα πρώην Ταµεία (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ) και η δεύτερη τα χρέη 2017 και 2018 που ανήκουν στον ΕΦΚΑ.
Όσοι αποπληρώνουν χρεωστικό υπόλοιπο του 2018 σε πέντε δόσεις και ενταχθούν στη ρύθµιση µπορούν αυτόµατα να περάσουν τα υπολειπόµενα χρέη του 2018 στο σχήµα των 120 δόσεων. Απαιτούνται, δηλαδή, δύο πιστοποιήσεις και δύο αιτήσεις.

Με τη νέα πρόβλεψη ευνοούνται:
Περίπου 19.500 οφειλέτες του πρ. ΕΤΑΑ, αυτοαπασχολούµενοι γιατροί, µηχανικοί, δικηγόροι των οποίων οι οφειλές µέχρι και το 2016 καθυστερούν να πιστοποιηθούν λόγω εγγενών προβληµάτων στα µητρώα του τ. ΕΤΑΑ. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα αυτοαπασχολούµενοι που έχουν υποβάλει αίτηση στον ΕΦΚΑ για γνωστοποίηση των οφειλών τους να περιµένουν αρκετά µέχρι αυτές να οριστικοποιηθούν, ώστε ακολούθως να βεβαιωθούν στο ΚΕΑΟ και να ρυθµιστούν.

Στην εξέλιξη αυτής της διαδικασίας ορισµένοι θα κινδύνευαν να βρεθούν εκτός ρύθµισης. Πάνω από 480.000 οφειλέτες του πρ. ΟΑΕΕ οι οποίοι ακόµη δεν έχουν σπεύσει να ρυθµίσουν τις οφειλές τους παρά τον ιδιαίτερα ευνοϊκό χαρακτήρα της ρύθµισης. Για τους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ ο προσδιορισµός των οφειλών µε ή χωρίς επανυπολογισµό γίνεται µεν αυτόµατα στην πλατφόρµα του ΕΦΚΑ, αλλά ακολούθως η βεβαίωση των χρεών στο ΚΕΑΟ απαιτεί µερικά 24ωρα. Περίπου 320.000 αγρότες που δεν έχουν ακόµη ρυθµίσει.

Για τους ασφαλισµένους του πρ. ΟΓΑ ο προσδιορισµός των οφειλών γίνεται αυτόµατα, αλλά η µεταφορά των χρεών στο ΚΕΑΟ και η βεβαίωσή τους απαιτούν λίγα 24ωρα. Με τη νέα πρόβλεψη, το εµπρόθεσµο κρίνεται µε την ηµεροµηνία του πρώτου αιτήµατος προς τον ΕΦΚΑ.
Ετσι, ο ελεύθερος επαγγελµατίας, αυτοαπασχολούµενος και αγρότης ασφαλισµένος µπορούν να αιτηθούν τον προσδιορισµό των οφειλών του ακόµη και 30 Σεπτεµβρίου στον ΕΦΚΑ και ακολούθως να ρυθµίσει στο ΚΕΑΟ ακόµη και εντός του Οκτωβρίου χωρίς πρόβληµα.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το