Οικονομία

Νέα απόφαση για τις τράπεζες -Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις

trapeza_26.7_708

Εν αναμονή της υπουργικής Απόφασης, που θα ρυθμίσει το “καυτό” θέμα των επιταγών, το οικονομικό επιτελείο δίνει αναλυτικές οδηγίες στις ειδικές επιτροπές που λειτουργούν στις τράπεζες, σχετικά με το ποια αιτήματα επιχειρήσεων πρέπει να εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με την Απόφαση που υπογράφει ο Γ.Γ. του υπουργείου Οικονομικών Ν. Φράγκος, ο οποίος προΐσταται της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, οι ειδικές υποεπιτροπές που λειτουργούν σε κάθε τράπεζα, θα πρέπει να εξετάζουν αιτήματα που αφορούν:

  • εκτέλεση πληρωμών έναντι παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικές, κ.λπ.)
  • άνοιγμα νέων ενέγγυων πιστώσεων και πιστώσεων σε αναμονή
  • έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών, προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, το ημερήσιο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών για κάθε Π.Ι. ανά εργάσιμη ημέρα ορίζεται:
    – Από 0 έως 100.000 ευρώ ανά πελάτη (με μια ή περισσότερες ημερήσιες συναλλαγές)
    – εντός του ορίου ποσού που καθορίζεται και ανακοινώνεται από την Επιτροπή σε κάθε τράπεζα ξεχωριστά.

Το μηνιαίο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών ανά πελάτη για κάθε τράπεζα δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέση μηνιαία αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων και πρώτων και βοηθητικών υλών κατά την προηγούμενη χρήση, μέσω του συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος. Ο έλεγχος για τη συνδρομή της ως άνω προϋπόθεσης γίνεται από την τράπεζα, η οποία ζητά κάθε αναγκαίο παραστατικό και έγγραφο από τον πελάτη.

Επιπλέον, για την εξυπηρέτηση πελατών φυσικών προσώπων, οι οποίοι αιτούνται εκτέλεση πληρωμών προς το εξωτερικό ή αναλήψεις μετρητών, επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση ικανοποίηση των αιτημάτων α) πασχόντων από σοβαρά προβλήματα υγείας και β) για εξαιρετικούς κοινωνικούς  λόγους, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα, από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων. Το μηνιαίο όριο διαμορφώνεται στα 2.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο (με μία ή περισσότερες συναλλαγές).

Προκειμένου να μην παρατηρηθούν… παρατράγουδα, οι τράπεζες θα πρέπει να αποστέλλουν στην Επιτροπή, σε καθημερινή βάση, αναλυτικούς πίνακες με τις εγκρίσεις της προηγούμενης ημέρας, καθώς και τις εκτελεσθείσες μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, κατόπιν έγκρισης της Ειδικής Υποεπιτροπής. Οι ως άνω πίνακες περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

 – Ημ/νία υποβολής αιτήματος,
– επωνυμία πελάτη/εντολέα,
– ποσό,
– νόμισμα,
– επωνυμία προμηθευτή/ δικαιούχου,
– είδος συναλλαγής,
– αιτιολογία και προϊόν εισαγωγής (εφόσον συντρέχει περίπτωση),
– είδος παραστατικού (τιμολόγιο, pro forma, cash on delivery/ COD, κ.λπ.),
– ημερομηνία λήξης τιμολογίου,
– ημερομηνία εκτέλεσης εντολής μεταφοράς κεφαλαίων

trapezes_26.7
Πηγή www.iefimerida.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το