Τοπικά

Να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα αποφάσισε ο ΔΟΕΠΑΠ για απόφαση που δικαίωσε πρώην εργαζόμενη

Σε παραίτηση από τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών) με την οποία δικαιώθηκε εργαζόμενη στον πρώην Καλλιτεχνικό Οργανισμό του Δήμου Βόλου για την αναγνώριση προϋπηρεσίας, αποφάσισε να προχωρήσει ο ΔΟΕΠΑΠ- ΔΗΠΕΘΕ. Σχετική ομόφωνη απόφαση έλαβε σε πρόσφατη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, με δεδομένο ότι η ενάγουσα δεν εργάζεται πλέον στον ΔΟΕΠΑΠ- ΔΗΠΕΘΕ.

Να αναφερθεί ότι η εργαζόμενη απασχολήθηκε στον άλλοτε Καλλιτεχνικό Οργανισμό Δήμου Βόλου σε θέση βοηθητικού προσωπικού διδακτικής προσχολικής ειδικής εκπαίδευσης κατά το χρονικό διάστημα με συμβάσεις επαναλαμβανόμενες με πλήρες ωράριο πέντε ημέρες την εβδομάδα από 07.00 έως 15.00 και 40 ώρες εβδομαδιαίως. Με την αγωγή της ζήτησε από το Δικαστήριο να της αναγνωριστεί ο χρόνος προϋπηρεσίας που αντιστοιχεί στον κλάδο πρόσληψης με κωδικό 331100. Πράγματι το δικαστήριο με την ως άνω απόφαση 17/2019 της αναγνώρισε ότι η εν λόγω παρείχε τις υπηρεσίες της με ωράριο 7.00 έως 15.00 σε καθημερινή βάση επί πενθημέρου με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας για χρονικό διάστημα 10 μηνών και 10 ημερών, αναγνώρισε το είδος της στον κωδικό ΙΚΑ ΕΤΑΜ 331000 και καταδίκασε τον ΔΟΕΠΑΠ στη δικαστική δαπάνη 150 ευρώ.

Η ενάγουσα ζήτησε δικαστικά την αναγνώριση της προϋπηρεσίας της με έγγραφα που προσκόμισε και αποδείχθηκε αυτή, ενώ χρειάσθηκε τη βεβαίωση για να την προσκομίσει στη νέα υπηρεσία της για να της προσμετρηθεί ο χρόνος εργασίας της. Όπως προαναφέρθηκε, δεν εργάζεται στον ΔΟΕΠΑΠ- ΔΗΠΕΘΕ και δεν υπάρχει κάποια άλλη οικονομική αξίωση εναντίον του νομικού προσώπου.
Σύμφωνα με την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας «από τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα προκύπτει ότι, παρέλκει η άσκηση εφέσεως, διότι δεν πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει από την πλευρά του ΔΟΕΠΑΠ- ΔΗΠΕΘΕ, κυρίως διότι το πρωτόδικο δικαστήριο δικαίωσε την ενάγουσα και της αναγνώρισε την προϋπηρεσία. Ως εκ τούτου, η κατάθεση και επίδοση έφεσης, η συζήτηση αυτής, θα επιφέρει περαιτέρω δικαστικά έξοδα στο ΝΠΔΔ».

Να αναφερθεί ότι σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εξωδικαστική Επίλυση διαφορών», μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «η δικαστική επίλυση της διαφοράς είναι δυνατόν να έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, δεδομένου, ότι σε περίπτωση δικαίωσης του ενάγοντος, η δαπάνη του Δήμου προσαυξάνεται με τα δικαστικά έξοδα αυτού και τους επιδικαζόμενους τόκους, ενώ είναι επίσης πιθανό να επιδικαστούν και επιπλέον ποσά…».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το