Τοπικά

Να επαναλειτουργήσουν τα δικαστήρια ζητάει ο Χ. Στρατηγόπουλος

Η καταγραφόμενη βελτίωση των εν γένει υγειονομικών συνθηκών, σε συνδυασμό με την διαπίστωση ότι μέχρι τώρα τα Δικαστήρια δεν έχουν αποτελέσει χώρους αυξημένης διάδοσης του κορωνοϊού, υποδεικνύουν την ανάγκη, άμεσης και πλήρους (επανα)λειτουργίας τους (Δικαστηρίων) – όπως έχουν θεσμικά ζητήσει τα συλλογικά όργανα εκπροσώπησης του δικηγορικού Σώματος – τηρουμένων με αυστηρότητα των υγειονομικών κανόνων, κατά το επιτυχημένο σχετικό πρότυπο επαναλειτουργίας αυτών, τον Ιούνιο του 2020., σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου κ. Στρατηγόπουλο. Οπως αναφέρει:  Η Δικαιοσύνη είναι μία από τις τρείς αλληλοεξαρτώμενες εξουσίες/λειτουργίες της δημοκρατίας.
Η αναγκαιότητα αδιάλειπτης λειτουργίας της δεν προκύπτει μόνο από την ανάγκη συνέχισης της δικαστικής επίλυσης των διαφορών (οι οποίες δεν παύουν να υφίστανται και να αναπαράγονται, ακόμα και εν μέσω πανδημίας) και ικανοποίησης του θεμελιώδους δικαιώματος πρόσβασης στη Δικαιοσύνη.
Προκύπτει, κυρίως, διότι οποιαδήποτε αναστολή της λειτουργίας της, συνεπάγεται – αυτόματα και αυτοτελώς – κρίσιμη ανισορροπία στην οργάνωση της Πολιτείας.
Όπως δηλαδή δεν νοείται να σταματήσουν να λειτουργούν, λόγω της πανδημίας, η νομοθετική (Κοινοβούλιο) και η εκτελεστική εξουσία (δημόσια Διοίκηση), έτσι δεν νοείται να μη λειτουργεί, άλλως προφανώς να υπολειτουργεί, η Δικαιοσύνη, η οποία αποτελεί το αναγκαίο από την αρχιτεκτονική του πολιτεύματος διαρκές θεσμικό αντίβαρο για τη λειτουργία των λοιπών δύο εξουσιών.
Στο πλαίσιο αυτό, είναι ατυχέστατες και εκτός πραγματικότητας δηλώσεις «αρμοδίων» ότι δήθεν κατά την τρέχουσα περίοδο υφίσταται πλήρης-κανονική λειτουργία των Δικαστηρίων, περαιτέρω δηλώσεις «συλλειτουργών» που υποβιβάζουν τη Δικαιοσύνη σε λογικές δημοσιοϋπαλληλίας και σε συνακόλουθες συνδικαλιστικές αντιλήψεις και πρακτικές. Η καταγραφόμενη βελτίωση των εν γένει υγειονομικών συνθηκών, σε συνδυασμό με την διαπίστωση ότι μέχρι τώρα τα Δικαστήρια δεν έχουν αποτελέσει χώρους αυξημένης διάδοσης του κορωνοϊού, υποδεικνύουν την ανάγκη, άμεσης και πλήρους (επανα)λειτουργίας τους (Δικαστηρίων) – όπως έχουν θεσμικά ζητήσει τα συλλογικά όργανα εκπροσώπησης του δικηγορικού Σώματος – τηρουμένων με αυστηρότητα των υγειονομικών κανόνων, κατά το επιτυχημένο σχετικό πρότυπο επαναλειτουργίας αυτών, τον Ιούνιο του 2020

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το