Ελλάδα

Μυστικά του κτηματολογίου: Ποια «ορφανά» ακίνητα περνούν πρώτα στο Δηµόσιο

Με γοργούς ρυθμούς «τρέχει» η διαδικασία για τη µετεγγραφή ακινήτων που δεν δηλώθηκαν από κανέναν κατά τη διάρκεια των παλαιότερων προγραµµάτων κτηµατογράφησης και έχουν χαρακτηριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Αυτό επισηµαίνει µιλώντας στο «Eθνος» ο γενικός γραµµατέας ∆ηµόσιας Περιουσίας, Αθανάσιος ∆ηµάκης. Ο ίδιος είχε άλλωστε αποστείλει εγκύκλιο µε συγκεκριµένες οδηγίες για τη µετεγγραφή των ακινήτων προς τις αρµόδιες υπηρεσίες από τον περασµένο Ιούλιο.

«Οι καταγραφές συνεχίζονται σε συνεργασία µε τα γραφεία του Κτηµατολογίου σε όλη την Ελλάδα, ώστε όσα ακίνητα έχουν οριστικοποιηθεί ως “αγνώστου ιδιοκτήτη” να καταγραφούν στα βιβλία του ∆ηµοσίου ως “δηµόσια κτήµατα” και ουσιαστικά να περάσουν στην κυριότητα του ∆ηµοσίου» τονίζει. Αν και ακόµα δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία µε τον ακριβή αριθµό των ακινήτων που έχουν περάσει στην κυριότητα του ∆ηµοσίου, ο κ. ∆ηµάκης εκτιµά ότι µόνο ένα µικρό ποσοστό από αυτά θα ανήκει σε ιδιώτες: «Τα αγροτικά περνούν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αντίστοιχα τα δασικά στο Περιβάλλοντος. Στη γραµµατεία περνούν κατά κύριο λόγο µόνο τα αστικά ακίνητα, το ποσοστό των οποίων στις υπό εξέταση περιοχές εκτιµάται ότι δεν ξεπερνά το 10%».

Οι εξαιρέσεις
Από την καταγραφή των ακινήτων εξαιρούνται τα ακίνητα µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», για τα οποία, κατόπιν αιτήσεων τρίτων, είχαν νόµιµα και εµπρόθεσµα ασκηθεί αγωγές, εντός της αποκλειστικής προθεσµίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών και µέχρι να εκδοθούν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Αλλά και σε αυτήν την περίπτωση δίνονται συγκεκριµένες οδηγίες: «Απαιτείται η συνεργασία σας µε τα ∆ικαστικά Γραφεία και τους ορισθέντες δικηγόρους του ∆ηµοσίου των περιοχών σας, τα οποία καθίστανται υπεύθυνα για την ενηµέρωσή σας µετά την έκδοση των αποφάσεων αυτών και τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες για την εκτέλεση όσων σύµφωνα µε το διατακτικό τους κατέστησαν τελεσίδικες υπέρ του ∆ηµοσίου» αναφέρεται.

Να σηµειωθεί ότι µε την περιέλευση των ακινήτων στο ∆ηµόσιο και την καταγραφή τους στα βιβλία του ∆ηµοσίου, οι ιδιοκτήτες τους δεν µπορούν πλέον να αξιώσουν επιστροφή της κυριότητας του ακινήτου παρά µόνο να ασκήσουν αγωγή απαιτώντας αποζηµίωση. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του «Ελληνικού Κτηµατολογίου», Βύρων Νάκος, επισηµαίνει ότι υπάρχει συνεχής συνεργασία µε τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονοµικών, στις οποίες παρέχονται όλα τα στοιχεία που ζητούνται.

Να σηµειωθεί ότι «προτεραιότητα» θα έχουν τα ακίνητα που βρίσκονται σε 36 περιοχές στις οποίες δεν δόθηκε παράταση στην προθεσµία διόρθωσης των πρώτων εγγραφών από το υπουργείο Περιβάλλοντος και υπολογίζονται σε τουλάχιστον 15.000. Πρόκειται για ακίνητα που βρίσκονται στα Βριλήσσια και στην Ελευσίνα της Αττικής αλλά και σε περιοχές και χωριά που υπάγονται σε κτηµατολογικά γραφεία αρκετών περιοχών της Ελλάδας, από το Πολύκαστρο Κιλκίς, µέχρι το Αστρος, τα Τρίκαλα, την Ξάνθη, την Αρτα, την Κοζάνη και την Καλαµάτα.

Ωστόσο έως το τέλος της χρονιάς αναµένεται να λήξει και η τελευταία παράταση που δόθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος έως τα τέλη του 2019 για τη δήλωση ακινήτων σε 111 περιοχές. Με τη συγκεκριµένη ρύθµιση προβλέπεται χρονική επέκταση ενός έτους για την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών που έγιναν έως τις 2/8/2006, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσµία άσκησης αγωγής για διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής δεν είχε λήξει έως τις 30/11/18.

Στις 111 περιοχές της παράτασης συγκαταλέγονται οι εξής: Βριλήσσια, Μελίσσια, Ελευσίνα, Γέρακας, Νέα Πέραµος, Νέα Σµύρνη, Ρέντης, Νέο Ψυχικό, αλλά και σε Θεσσαλονίκη. Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Αρκαδία, Αρτα, Αχαΐα, ∆ράµα, Πάτµο, Εβρο, Εύβοια, Ζάκυνθο, Ηλεία, Ηµαθία, Θεσπρωτία, Καβάλα, Καστοριά, Κεφαλληνία, Κιλκίς, Κοζάνη, Κυκλάδες, Λακωνία, Λάρισα, Λευκάδα, Μαγνησία, Μεσσηνία, Ξάνθη, Πιερία, Πρέβεζα, Ροδόπη, Τρίκαλα, Φθιώτιδα και Φλώρινα.

Να σηµειωθεί ότι ο αριθµός των «ορφανών» ακινήτων ή όσων έχουν δηλωθεί µε σφάλµατα ανέρχεται σε 171.552, εκ των οποίων περίπου 35.000 είναι κτίσµατα. Τα περισσότερα από τα ακίνητα που περιλαµβάνονται στη λίστα «αγνώστου ιδιοκτήτη» είναι µικρής έκτασης, µε το 58% να µην ξεπερνά το 1 στρέµµα. Ωστόσο, µέσα σε αυτά εντάσσονται και γεωτεµάχια µεγάλης έκτασης, και συγκεκριµένα µοναδικές περιπτώσεις εκτάσεων από 380 έως και… 24.500 στρεµµάτων. Τα τελευταία εκτιµάται ότι είναι εκτάσεις που ανήκουν ήδη στο ∆ηµόσιο και αφορούν π.χ. γήπεδα ή νεκροταφεία, αλλά δεν έχουν δηλωθεί.

Οι αρχικές εγγραφές
Υπενθυµίζεται ότι αρχικές εγγραφές, σύµφωνα µε το Ελληνικό Κτηµατολόγιο, είναι εκείνες που εµφανίζονται στο κτηµατολογικό βιβλίο µιας περιοχής µετά την ολοκλήρωση της κτηµατογράφησης και πριν από την έναρξη λειτουργίας του Κτηµατολογίου στη συγκεκριµένη περιοχή. Πάνω στις εγγραφές αυτές στηρίζεται κάθε µεταγενέστερη εγγραφή δικαιώµατος.

Σε περίπτωση ανακριβούς αρχικής εγγραφής είναι δυνατές η προσβολή και η διόρθωσή της, ολικά ή µερικά, µέσα σε προθεσµία επτά ετών από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του Κτηµατολογικού Γραφείου στη συγκεκριµένη περιοχή (για περιοχές που κτηµατογραφήθηκαν µετά το 2008, ενώ για τις παλαιότερες ήταν 14 συν τον έναν χρόνο παράτασης που δόθηκε). Μετά τη λήξη των παραπάνω προθεσµιών οι αρχικές εγγραφές καθίστανται οριστικές, παράγουν αµάχητο τεκµήριο, δηλαδή αποκλείεται οποιαδήποτε µεταβολή του περιεχοµένου τους.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το