Οικονομία

Μπλοκάκια: Τι ισχύει με τις εισφορές για όσους έχουν δύο δουλειές

Kλείδωσε» το νέο καθεστώς εισφορών επικουρικής και εφάπαξ για 250.000 ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους, ώστε να εκδοθούν τα πρώτα ειδοποιητήρια από το ΕΤΕΑΕΠ. Οπως διευκρινίζουν οι εγκύκλιοι που υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης οι εισφορές για την επικουρική και το εφάπαξ θα παρακρατούνται µόνο µία φορά επί του προβλεπόµενου κατώτατου µισθού, ανεξαρτήτως του αριθµού των υπαγόµενων δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση µισθωτής απασχόλησης και παράλληλης αυτοαπασχόλησης,η κράτηση θα γίνεται µόνο από τη µισθωτή απασχόληση, εφόσον αυτή αντιστοιχεί σε πλήρες ποσό κατώτατου µισθού.

Ξεκαθαρίζεται, επίσης, πως η µηνιαία εισφορά υπολογίζεταιαναδροµικά από την 1η Ιανουαρίου 2017 επί του κατώτατου, ενώ τα οφειλόµενα αναδροµικά (1 Ιανουαρίου 2017 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2018) εξοφλούνται σε 36 δόσεις. Οι περιπτώσεις Μόνο µισθωτοί: Στις περιπτώσεις µισθωτής απασχόλησης που η κράτηση γίνεται επί του εισοδήµατος (των αποδοχών) για όλες τις υπαγόµενες δραστηριότητες παρακρατείται το ποσό της εισφοράς ως είχε επί του εισοδήµατος (αποδοχών) κάθε µισθωτής απασχόλησης. Για παράδειγµα, σε περίπτωση µισθωτού µηχανικού στο ∆ηµόσιο ο οποίος παράλληλα απασχολείται ως µισθωτός µηχανικός σε ιδιώτη, η παρακράτηση γίνεται επί των αποδοχών από κάθε δραστηριότητα. Εάν το ποσό εισφοράς που υπολογίζεται επί του εισοδήµατος υπερκαλύπτει το ποσό εισφοράς που θα υπολογιζόταν επί του κατώτατου µισθού, δεν παρακρατείται επιπλέον εισφορά πέρα από αυτή που υπολογίζεται επί του εισοδήµατος.

Μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελµατίες: Στις περιπτώσεις που για κάποιες δραστηριότητες γίνεται κράτηση επί του εισοδήµατος (των αποδοχών) λόγω µισθωτής απασχόλησης και παράλληλα υπάρχει ελεύθερο επάγγελµα, η κράτηση γίνεται µόνο επί των εισοδηµάτων (των αποδοχών) των δραστηριοτήτων από την µισθωτή απασχόληση. Για παράδειγµα, µηχανικός που εργάζεται ως µισθωτός στο ∆ηµόσιο µε µισθό π.χ. 1.000 ευρώ µηνιαίως και παράλληλα διατηρεί τεχνικό γραφείο θα καταβάλλει εισφορά µόνο επί του εισοδήµατος, δηλαδή 70 ευρώ (ήτοι 1.000 ευρώ x 7 %), το οποίο επιµερίζεται σε ποσό 35 ευρώ για τον εργοδότη και 35 ευρώ για τον εργαζόµενο. Σε περιπτώσεις µερικής απασχόλησης γίνεται κράτηση από τον µισθό και το ποσό που υπολείπεται έως τη συµπλήρωση του κατώτατου µισθού καλύπτεται από τις δραστηριότητες του ελεύθερου επαγγελµατία. ∆ύο ή περισσότερα ελεύθερα επαγγέλµατα: Στις περιπτώσεις που η κράτηση γίνεται επί του προβλεπόµενου κατώτατου βασικού µισθού για όλες τις υπαγόµενες δραστηριότητες, το ποσό αυτό παρακρατείται µία φορά.

Τι ισχύει για τα “μπλοκάκια”
Για τα «µπλοκάκια» που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς του οιονεί µισθωτού παρακρατείται το 7% για επικούρηση και επιµερίζεται 3,5% για τον εργοδότη και 3,5% για τον εργαζόµενο. Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου 2019 οι οιονεί µισθωτοί µηχανικοί και υγειονοµικοί θα καταβάλλουν 4% εισφορά επί του κατώτατου για εφάπαξ. Οι έµµισθοι δικηγόροι, οι µισθωτοί µηχανικοί και υγειονοµικοί που ασφαλίζονταν υποχρεωτικά στον κλάδο πρόνοιας του τ. ΕΤΑΑ για εφάπαξ πληρώνουν από την 1η Ιανουαρίου 2019 εισφορά 4% υπολογιζόµενη επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο µισθό και όχι επί του όποιου ύψους των έµµισθων αποδοχών τους. Ειδικά για τους έµµισθους δικηγόρους το ποσοστό 4% επιµερίζεται σε 2% για τον ασφαλισµένο και σε 2% για τον εντολέα.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το