Τοπικά

Μουσικό Σχολείο Βόλου: Υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις εισαγωγής στην Α’ Γυμνασίου

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής για τη φοίτηση στην Α’ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Βόλου, για το σχολικό έτος 2019-20, άρχισαν. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30/5/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του σχολείου κάθε εργάσιμη μέρα από τις 8 έως 13.30. (Τέρμα 54 Συντάγματος ΕΛΑΣ, τηλ. 2421071096 και 2421047155.)
Οι ενδιαφερόμενοι, γονείς και μαθητές, είναι χρήσιμο να γνωρίζουν ότι:
Οι εξετάσεις θα γίνουν στο σχολείο στις 19-20/6/2019. Το σχολείο θα ενημερώσει τους υποψήφιους για τις λεπτομέρειες της διαδικασίες επιλογής στις 13/6/2019, στη 1:00 το μεσημέρι. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας:
1. Τα Θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μαθητές για την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου είναι: Ρυθμός, Ακουστική ικανότητα, Φωνητική ικανότητα, Διάκριση ηχοχρωμάτων και προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.
Κάθε ένα από τα θέματα αυτά αξιολογείται χωριστά από τους βαθμολογητές. Το άθροισμα των βαθμών των πέντε (5) βαθμολογητών, ανά εξεταζόμενο θέμα, αποτελεί τον τελικό βαθμό του θέματος αυτού με άριστα το εκατό (100). Το άθροισμα του συνολικού αριθμού μονάδων που συγκέντρωσε ο υποψήφιος διαιρούμενο δια του τέσσερα (4), για τους υποψηφίους που εξετάζονται μόνο στα τέσσερα υποχρεωτικά θέματα και, κατ’ αντιστοιχία, δια του πέντε (5), για όσους επιλέγουν να εξεταστούν και σε Μουσικό Όργανο, αποτελεί τον τελικό βαθμό κατάταξης του υποψηφίου σε πίνακα.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι υποψήφιοι ότι δεν είναι απαραίτητη κάποια μουσική προπαιδεία προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος απόφοιτος δημοτικού στη διαδικασία επιλογής. Τα θέματα προορίζονται για όλα τα παιδιά προκειμένου να διαπιστωθεί η κλίση τους στη μουσική και όχι το επίπεδό τους στα διάφορα μουσικά όργανα.

Μέχρι 30 Μαΐου οι αιτήσεις για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή
Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής για διορισμό στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71 και από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019).
Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει την Πέμπτη 30 Μαΐου. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων επισυνάπτονται στην ειδική αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών και κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας (για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ61-ΠΕ71 και ΠΕ70-ΠΕ60 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς των λοιπών κλάδων με εξειδίκευση στην ΕΑΕ). Υποψήφιοι ήδη εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σε περισσότερους του ενός κλάδους ΕΑΕ, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης, υποβάλλουν δικαιολογητικά σε μία μόνο Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση, δε, κατά την οποία προσκομίζονται βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (πέραν της ήδη καταχωρισμένης στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.) ή/και αποδεικτικά ένταξης σε νέο εκπαιδευτικό κλάδο, τότε η κατάθεση αυτών γίνεται υποχρεωτικά σε Διεύθυνση της αντίστοιχης βαθμίδας Εκπαίδευσης με τη βαθμίδα στην οποία προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ή ανήκει ο νέος κλάδος.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το