Ελλάδα

Μουσουλμάνοι αυτομαστιγώνονται στον Πειραιά -Μια διαφορετική γιορτή

ÐÅÉÑÁÉÁÓ - ÓÉÉÔÅÓ ÌÏÕÓÏÕËÌÁÍÏÉ ÃÉÏÑÔÁÆÏÕÍ ÔÇÍ ÇÌÅÑÁ ÔÇÓ ÁÓÏÕÑÁ ÌÅ ÁÕÔÏÌÁÓÔÉÃÙÌÁ (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

Με τον δικό τους λατρευτικό τρόπο Σιίτες Μουσουλμάνοι που ζουν στην Ελλάδα, έχουν συγκεντρωθεί σήμερα έξω από τα γραφεία του σωματείου τους στον Πειραιά για να γιορτάσουν τη δική τους Μεγάλη Παρασκευή.

Πρόκειται για την Ασούρα, την κορύφωση του πένθους τους για το βίαιο θάνατο του ιμάμη Χουσεΐν, εγγονό του Μωάμεθ. Οι Σιίτες συγκεντρώνονται κάθε χρόνο για να προσευχηθούν και στη συνέχεια ακολουθεί τελετή, κατά την οποία οι πιστοί αυτομαστιγώνονται γυμνοί και ξυπόλυτοι ως ένδειξη πίστης και θρήνου.

Άνθρωποι όλων των ηλικιών,ακόμα και μικρά παιδιά συγκεντρώνονται για να λάβουν ευλογία με λάσπη στο πρόσωπο και με την πρακτική του ρυθμικού στηθοκοπήματος θρηνούν προκειμένου να ανταποδώσουν την αγάπη τους προς τον προφήτη Μωάμεθ.

Πριν από την τελετή που λαμβάνει χώρα σήμερα και στην οποία οι πιστοί μαστιγώνονται με αλυσίδες μέχρι να ματώσουν, προηγείται μία περίοδος πλήρης κατάνυξης που διαρκεί 10 ημέρες.

ÐÅÉÑÁÉÁÓ - ÓÉÉÔÅÓ ÌÏÕÓÏÕËÌÁÍÏÉ ÃÉÏÑÔÁÆÏÕÍ ÔÇÍ ÇÌÅÑÁ ÔÇÓ ÁÓÏÕÑÁ ÌÅ ÁÕÔÏÌÁÓÔÉÃÙÌÁ (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

Óéßôåò ìïõóïõëìÜíïé óôïí ÐåéñáéÜ, ãéïñôÜæïõí ôçí Áóïýñá, ôçí êïñýöùóç ôïõ ðÝíèïõò ôïõò ãéá ôï âßáéï èÜíáôï ôïõ éìÜìç ×ïõóåÀí, åããïíü ôïõ ÌùÜìåè, ìå ôïí äéêü ôïõò ëáôñåõôéêü ôñüðï, ôï áõôïìáóôßãùìá, ôï ÓÜââáôï 24 Ïêôùâñßïõ 2015. Óéßôåò óõãêåíôñþíïíôáé êÜèå ÷ñüíï ãéá íá ðñïóåõ÷çèïýí êáé óôç óõíÝ÷åéá áêïëïõèåß ôåëåôÞ, êáôÜ ôçí ïðïßá ðéóôïß áõôïìáóôéãþíïíôáé ãõìíïß êáé îõðüëõôïé ùò Ýíäåéîç ðßóôçò êáé èñÞíïõ. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

Óéßôåò ìïõóïõëìÜíïé óôïí ÐåéñáéÜ, ãéïñôÜæïõí ôçí Áóïýñá, ôçí êïñýöùóç ôïõ ðÝíèïõò ôïõò ãéá ôï âßáéï èÜíáôï ôïõ éìÜìç ×ïõóåÀí, åããïíü ôïõ ÌùÜìåè, ìå ôïí äéêü ôïõò ëáôñåõôéêü ôñüðï, ôï áõôïìáóôßãùìá, ôï ÓÜââáôï 24 Ïêôùâñßïõ 2015. Óéßôåò óõãêåíôñþíïíôáé êÜèå ÷ñüíï ãéá íá ðñïóåõ÷çèïýí êáé óôç óõíÝ÷åéá áêïëïõèåß ôåëåôÞ, êáôÜ ôçí ïðïßá ðéóôïß áõôïìáóôéãþíïíôáé ãõìíïß êáé îõðüëõôïé ùò Ýíäåéîç ðßóôçò êáé èñÞíïõ. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

Óéßôåò ìïõóïõëìÜíïé óôïí ÐåéñáéÜ, ãéïñôÜæïõí ôçí Áóïýñá, ôçí êïñýöùóç ôïõ ðÝíèïõò ôïõò ãéá ôï âßáéï èÜíáôï ôïõ éìÜìç ×ïõóåÀí, åããïíü ôïõ ÌùÜìåè, ìå ôïí äéêü ôïõò ëáôñåõôéêü ôñüðï, ôï áõôïìáóôßãùìá, ôï ÓÜââáôï 24 Ïêôùâñßïõ 2015. Óéßôåò óõãêåíôñþíïíôáé êÜèå ÷ñüíï ãéá íá ðñïóåõ÷çèïýí êáé óôç óõíÝ÷åéá áêïëïõèåß ôåëåôÞ, êáôÜ ôçí ïðïßá ðéóôïß áõôïìáóôéãþíïíôáé ãõìíïß êáé îõðüëõôïé ùò Ýíäåéîç ðßóôçò êáé èñÞíïõ. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

Óéßôåò ìïõóïõëìÜíïé óôïí ÐåéñáéÜ, ãéïñôÜæïõí ôçí Áóïýñá, ôçí êïñýöùóç ôïõ ðÝíèïõò ôïõò ãéá ôï âßáéï èÜíáôï ôïõ éìÜìç ×ïõóåÀí, åããïíü ôïõ ÌùÜìåè, ìå ôïí äéêü ôïõò ëáôñåõôéêü ôñüðï, ôï áõôïìáóôßãùìá, ôï ÓÜââáôï 24 Ïêôùâñßïõ 2015. Óéßôåò óõãêåíôñþíïíôáé êÜèå ÷ñüíï ãéá íá ðñïóåõ÷çèïýí êáé óôç óõíÝ÷åéá áêïëïõèåß ôåëåôÞ, êáôÜ ôçí ïðïßá ðéóôïß áõôïìáóôéãþíïíôáé ãõìíïß êáé îõðüëõôïé ùò Ýíäåéîç ðßóôçò êáé èñÞíïõ. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

Óéßôåò ìïõóïõëìÜíïé óôïí ÐåéñáéÜ, ãéïñôÜæïõí ôçí Áóïýñá, ôçí êïñýöùóç ôïõ ðÝíèïõò ôïõò ãéá ôï âßáéï èÜíáôï ôïõ éìÜìç ×ïõóåÀí, åããïíü ôïõ ÌùÜìåè, ìå ôïí äéêü ôïõò ëáôñåõôéêü ôñüðï, ôï áõôïìáóôßãùìá, ôï ÓÜââáôï 24 Ïêôùâñßïõ 2015. Óéßôåò óõãêåíôñþíïíôáé êÜèå ÷ñüíï ãéá íá ðñïóåõ÷çèïýí êáé óôç óõíÝ÷åéá áêïëïõèåß ôåëåôÞ, êáôÜ ôçí ïðïßá ðéóôïß áõôïìáóôéãþíïíôáé ãõìíïß êáé îõðüëõôïé ùò Ýíäåéîç ðßóôçò êáé èñÞíïõ. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

si-708_25

Πηγή www.iefimerida.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το