Τοπικά

Μόνο τρεις Συνεταιρισμοί της Μαγνησίας ενήμεροι στο Εθνικό Αγροτικό Μητρώο

Τρεις μόνο Αγροτικοί Συνεταιρισμοί της Μαγνησίας είναι ενήμεροι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσιοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βόλου, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πηλίου – Β. Σποράδων και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς, ενώ να αναφερθεί ότι στο Μητρώο αναγράφονται συνολικά 429 Συνεταιρισμοί σε πανελλαδικό επίπεδο.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι αναρτημένοι στο Μητρώο Αγροτικοί Συνεταιρισμοί δεν χρήζουν βεβαίωσης ενημερότητας για πιστωτικά ιδρύματα, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και άλλες υπηρεσίες.
Η σχετική ενημέρωση για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς στο Εθνικό Μητρώο έγινε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στις αρχές της περασμένης εβδομάδας.
Το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών Φορέων, αποτελεί συνέχεια του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, που συστάθηκε το 2011, στο πλαίσιο άσκησης της κρατικής εποπτείας των Συνεταιρισμών, αποτελεί μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων και πληροφοριών.

Στο Μητρώο καταχωρίζονται, μέσω ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων αιτήσεών τους, όλοι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), οι Κλαδικοί Εθνικοί Α.Σ., οι Κλαδικοί Α.Σ. οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί και το Ταμείο Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Εντός ενός έτους, από την έναρξη ισχύος του νόμου 4384/2016, όσοι Συνεταιρισμοί λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, όφειλαν να προβούν σε τροποποίηση των καταστατικών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του και να προσαρμοστούν στον Νόμο, ως προς τον αριθμό των μελών τους.
Να αναφερθεί ότι είχε παραταθεί η προθεσμία προσαρμογής των καταστατικών των Αγροτικών Συνεταιρισμών που λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, ενώ οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί που δεν είχαν υποβάλει αίτησης πρώτης εγγραφής στο Μητρώο, καθώς και αυτοί που έχουν καταχωριστεί σε αυτό ως ανενεργοί, είχαν τη δυνατότητα έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 να συγχωνευθούν με άλλον υφιστάμενο, που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο, ή να αποφασίσουν τη λύση τους και τη θέση τους σε εκκαθάριση.

Εισόδημα τα πλεονάσματα
Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, το πλεόνασμα που προέρχεται από τις συναλλαγές Αγροτικών Συνεταιρισμών και διανέμεται στα μέλη και στα μέλη – επενδυτές, κατά περίπτωση, εφόσον συναλλάσσονται με τον ΑΣ, αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τον χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση διανομής του από τη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Επιπλέον, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ, που διανέμονται (στα μέλη και στα μέλη – επενδυτές, εφόσον συναλλάσσονται με τον ΑΣ), υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή την εξατομικευμένη διατήρησή τους ως κατάθεση στον Αγροτικό Συνεταιρισμό.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το