Τοπικά

Μνημόνιο συνεργασίας ΟΛΒ-Πανεπιστημίου

Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. προτίθεται να στηρίξει δραστηριότητες που προωθούν την έρευνα και την καινοτομία σε συνεργασία με το υψηλού επιπέδου επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό και για την υλοποίηση του συγκεκριμένου στόχου, υπογράφηκε μνημόνιο.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να προωθήσουν τα ακόλουθα έργα:
• Την υποστήριξη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας των εκπαιδευτικών – ερευνητικών στόχων της Ο.Λ.Β. Α.Ε. όπως επίσης από την Ο.Λ.Β. Α.Ε. των συναφών με τους στόχους αυτούς έργων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
• Τη συνεργασία της Ο.Λ.Β. Α.Ε. με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την υποστήριξη διπλωματικών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών με θεματολογία σχετική με τις λιμενικές λειτουργίες της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
• Τη συμβολή αμφότερων των μερών στη διασύνδεση των δραστηριοτήτων τους με Ευρωπαϊκούς Λιμένες και Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα συγκεκριμένης στόχευσης.
Η διάρκεια της συμφωνίας θα είναι πενταετής και μπορεί να παραταθεί μετά από κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το