Οικονομία

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Έρχονται φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα για να «μεγαλώσουν»

Ένα θεσμικό πλαίσιο κινήτρων πολλών ταχυτήτων προωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου εκατοντάδες χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να μεγαλώσουν και να εκπληρώσουν το επενδυτικό τους όραμα.

Τα κίνητρα που περιλαμβάνονται στο -υπό κατάρτιση- νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ είναι πολλών ταχυτήτων, φορολογικά και αναπτυξιακά, καθώς, πέραν από τις ελαφρύνσεις, θα προβλέπεται και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ειδικότερα, θα παρέχονται υψηλότερα κίνητρα σε επιχειρήσεις που επενδύουν στην Έρευνα και Καινοτομία, ενώ θα διαμορφώσει και ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο κινήτρων για τις συγχωνεύσεις, ώστε να καταστεί αποτελεσματικό. Για πρώτη φορά μάλιστα θα προσφέρονται στοχευμένα κίνητρα σε επιχειρήσεις προκειμένου να κάνουν την είσοδό τους στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Ελληνικού Χρηματιστηρίου.

Με την νέα νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης στο πλαίσιο του «Mergers & Acquisitions Summit» συμπληρώνεται και ενισχύεται ο νομός για τις συγχωνεύσεις που ψηφίστηκε 2022. Μεταξύ των ρυθμίσεων που σχεδιάζεται να ενταχθούν στο εν λόγω νομοσχέδιο είναι:

• Επέκταση του ισχύοντος πλαισίου στην απορρόφηση μικρών από μεγαλύτερες επιχειρήσεις, καθώς το υφιστάμενο καθεστώς επικεντρώνεται μόνο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
• Πλήρης ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας 2009/133 που αφορά το κοινό φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών-μελών. Μεταξύ άλλων θα ρυθμίζονται οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιρειών.
• Η παροχή κινήτρων για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, έχοντας ξεπεράσει το πρώτο στάδιο της δημιουργίας. Καθοριστικός εδώ αναμένεται να είναι ο ρόλος των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και της Αναπτυξιακής Τράπεζας
• Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτές που τοποθετούν κεφάλαια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα εισάγονται στην εναλλακτική αγορά. Τα κίνητρα θα μπορούν να σχετίζονται με την παροχή έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα του 50% του κεφαλαίου που επενδύεται και έως 300.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.
• Φορολογικά κίνητρα για δραστηριότητες που σχετίζονται με την καινοτομία. Είναι πιθανό να επεκταθεί το χρονικό όριο των 3 ετών που υφίσταται σήμερα για την απαλλαγή φόρου για κέρδη που συνδέονται με εκμετάλλευση πατέντας.

Μπόνους για είσοδο στην Εναλλακτική Αγορά του χρηματιστηρίου

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα προσφέρονται στοχευμένα κίνητρα και διευκολύνσεις σε μικρές προκειμένου να κάνουν την είσοδό τους στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Θα προβλέπονται κίνητρα και αυξημένες φοροεκπτώσεις, που θα ξεπερνούν έως και 100% τις δαπάνες που συνεπάγονται τα σχέδια ανάπτυξης των εταιριών αυτών.

Για παράδειγμα, για την ένταξή τους στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ μπορεί να απαιτηθούν, μεταξύ άλλων: έξοδα εξέτασης της αίτησης (από 1.000 ευρώ κατ’ελάχιστον), εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής στο Χρηματιστήριο (έως 7.500 ευρώ), τριμηνιαίες ή ετήσιες συνδρομές διαπραγμάτευσης μετοχών, outsourcing ανάθεση του Λογιστηρίου και της Νομικής υποστήριξης της εταιρείας σε Ορκωτούς, σύνταξη Πληροφοριακού Δελτίου ή και δημιουργία προωθητικού Video που θα παρουσιάζει την επιχειρηματική ιδέα στους υποψήφιους επενδυτές κ.ά.

Το κόστος αυτό θα «επιστρέφει» όμως τελικά στον μικρό επιχειρηματία, ο οποίος θα απολαμβάνει πολλαπλά μεγαλύτερα οφέλη όπως:

• εύρεση κεφαλαίων για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, μέσω εναλλακτικών και αξιόπιστων τρόπων χρηματοδότησης αντί για τραπεζικό δανεισμό που είναι σήμερα ακριβός και δύσκολος για αυτές.
• χρήση μηχανισμού ευρείας άντλησης κεφαλαίων από πολλούς επενδυτές με ασφαλή και αξιόπιστο, τεχνικά και κανονιστικά, μηχανισμό.
• παρουσίαση της επιχειρηματικής πρότασης μέσω του Χ.Α. και αύξηση της αναγνωρισιμότητας και φήμης της εταιρείας.
• εστίαση στην επιχειρηματική ιδέα και ανάπτυξη της οργανωτικής δομής διοίκησης της εταιρείας με ορθά πρότυπα.
• προσέλκυση νέων επενδυτών, διεύρυνση μετοχικής βάσης και τήρηση του μετοχολογίου μέσω της ΕΧΑΕ.
• δυνατότητα μετάταξης στην Οργανωμένη Αγορά του Χ.Α.

Εκπτώσεις για επενδύσεις στην καινοτομία

Κίνητρα με μεγαλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια και αυξημένες αποσβέσεις που θα υπερβαίνουν το 100% της δαπάνης, θα δοθούν και για μικρές επιχειρήσεις που θα επενδύσουν στη βιομηχανική καινοτομία και σε βασικές τεχνολογίες, με στόχο τη μετατροπή των τεχνολογικών καινοτομιών σε βιώσιμα προϊόντα με πραγματικές εμπορικές δυνατότητες.

Για τον σκοπό αυτό προωθείται αναμόρφωση και στο πλαίσιο κινήτρων, για συνέργειες και συμπράξεις με τη βιομηχανία και μεγάλες εταιρίες. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη διεύρυνση και ενίσχυση των φοροαπαλλαγών για συγχωνεύσεις ή απορρόφηση μικρών από μεγάλες επιχειρήσεις -και όχι μόνο από μεσαίες. Οι νέες παρεμβάσεις έρχονται να συμπληρώσουν και να ξεκαθαρίσουν το πολύπλοκο νομοθετικό πλαίσιο που υφίσταται σήμερα για ενίσχυση των συγχωνεύσεων, καλύπτοντας τα «κενά» που διαπιστώνονται. Το ισχύον καθεστώς προβλέπει μείωση φορολογίας κατά 30%-50% στη νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί για 9 έτη μετά τη συγχώνευση, αλλά κρίνεται περιορισμένης αποδοτικότητας και εξετάζονται νέα υψηλότερα φορο-μπόνους.

Ο χάρτης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, δείχνουν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 83,5% της απασχόλησης, έναντι 64,3% στην Ε.Ε. και το 57% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της ελληνικής οικονομίας, έναντι 41,7% στην Ε.Ε.

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 800.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από αυτές το 95% έχει έως 10 εργαζομένους, ενώ μόλις 672 μεγάλες επιχειρήσεις έχουν περισσότερους από 250 εργαζομένους. Ουσιαστικά, στόχος της κυβέρνησης μέσω των κινήτρων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και σε ελεύθερους επαγγελματίες, όπως δικηγόρους, λογιστές, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, είναι οι επιχειρήσεις αυτές να μεγαλώσουν μέσω συγχωνεύσεων προκειμένου να αναπτυχθούν και να γίνουν ανταγωνιστικές.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

Προηγούμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το