Τοπικά

Μηδενικές αυξήσεις στα τέλη ύδρευσης του 2019

Μηδενικές αυξήσεις στα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης για το 2019 αναμένεται να εγκρίνει στη σημερινή (1.30 μ.μ.) συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ, μετά από σχετική πρόταση που θα κατατεθεί. Στην ίδια συνεδρίαση θα ληφθεί απόφαση και για τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων άρδευσης έτους 2018.

Να αναφερθεί ότι ως πάγιο για μηδενικές καταναλώσεις, που αφορούν στους καταναλωτές του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου-Ν. Ιωνίας – Αισωνίας, έχει καθοριστεί το ποσό των 8,40 ευρώ για την ύδρευση και 3,64 ευρώ για την αποχέτευση.
Για τις περιφερειακές ενότητες το πάγιο για μηδενικές καταναλώσεις έχει καθοριστεί στην Α’ ζώνη σε 5,40 ευρώ για την ύδρευση και σε 3,28 ευρώ για την αποχέτευση, ενώ στη Β’ ζώνη σε 7,20 ευρώ για την ύδρευση και σε 3,28 ευρώ για την αποχέτευση.
Να αναφερθεί ότι οι τιμές των τελών, για τα Δημοτικά Διαμερίσματα Βόλου – Ν. Ιωνίας – Αισωνίας έχουν ως εξής:
-Για κατανάλωση από 0 m3/τρίμηνο ύδρευση 8,40€ και αποχέτευση 3,64€.
-Για κατανάλωση από 1 – 25 m3/τρίμηνο ύδρευση +0,41 €/m3 και αποχέτευση +0,26 €/m3.
-Για κατανάλωση από 26 – 40 m3/τρίμηνο +0,95 €/m3 και +0,57 €/m3 αντίστοιχα.
-Για κατανάλωση από 41 – 50 m3/τρίμηνο +0,98 €/m3 και +0,62 €/m3.
-Για κατανάλωση από 51 – 60 m3 +1,12 €/m3 και +0,64 €/m3.
-Για κατανάλωση από 61 – 80 m3 +1,33 €/m3 και +0,73 €/m3.
-Για κατανάλωση από 81-100 m3 +1,84 €/m3 και +0,96 €/m3.
Α’ Ζώνη: Ιωλκός – Άλλη Μεριά – Πορταριά – Μακρινίτσα – Κατηχώρι – Σταγιάτες – Δράκεια – Χάνια – Άγ. Λαυρέντιος – Άγ. Βλάσιος:
-Για κατανάλωση από 0 m3/τρίμηνο για ύδρευση 5,40 € και αποχέτευση 3,28€.
-Για κατανάλωση από 1 – 25 m3/τρίμηνο 0,29 €/m3 και 0,23 €/m3.
-Για κατανάλωση από 26 – 40 m3/τρίμηνο 0,67 €/m3 και 0,51 €/m3.
-Για κατανάλωση από 41 – 50 m3/τρίμηνο 0,69 €/m3 και 0,56 €/m3.
-Για κατανάλωση από 51 – 60 m3/τρίμηνο 0,83 €/m3 και 0,58 €/m3.
-Για κατανάλωση από 61 – 80 m3/τρίμηνο 0,97 €/m3 και 0,66 €/m3.
-Για κατανάλωση από 81-100 m3/τρίμηνο 1,84 €/m3 και 0,86 €/m3.
-Για κατανάλωση από 101-9999999 m3/τρίμηνο 2,00€/m3 και 0,86€/m3.
Β’ Ζώνη: Δ.Ε. Νέας Αχγιάλου – Λεχωνίων – Μαλακίου – Πλατανιδίων – Αγριάς:
-Για κατανάλωση από 0 m3/τρίμηνο ύδρευση 7,20 € και αποχέτευση 3,28€.
-Για κατανάλωση από 1 – 25 m3/τρίμηνο 0,38 €/m3 και 0,23 €/m3.
-Για κατανάλωση από 26 – 40 m3/τρίμηνο 0,89 €/m3 και 0,51 €/m3.
-Για κατανάλωση από 41 – 50 m3/τρίμηνο 0,92 €/m3 και 0,56 €/m3.
-Για κατανάλωση από 51 – 60 m3/τρίμηνο 1,11 €/m3 και 0,58 €/m3.
-Για κατανάλωση από 61 – 80 m3/τρίμηνο 1,30 €/m3 και 0,66 €/m3.
-Για κατανάλωση από 81-100 m3/τρίμηνο 1,84 €/m3 και 0,86 €/m3.
-Για κατανάλωση από 101-9999999 m3/τρίμηνο 2,00€/m3 και 0,86€/m3.
Στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ πρόκειται να ληφθεί απόφαση για την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β), έτους 2019.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το