Τοπικά

Μέτωπο επιστημονικών φορέων της Μαγνησίας κατά του εργοστασίου SRF του Δήμου Βόλου

Κατά της υπό έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων στον Δήμο Βόλου τάσσονται επιστημονικοί φορείς και σύλλογοι της Μαγνησίας. Μάλιστα ζητούν την επανεξέταση του ζητήματος της επιλογής της μεθόδου επεξεργασίας και συνακόλουθα της επιλογής Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, από μηδενική βάση.
Οι επιστημονικοί φορείς επισημαίνουν ότι η εμφανιζόμενη ως διληματική επιλογή μεταξύ της υφιστάμενης κατάστασης (λειτουργία ΧΥΤΑ) και της προτεινόμενης μονάδας επεξεργασίας, λειτουργεί απόλυτα αποπροσανατολιστικά, σε περιβαλλοντικό και τεχνικοοικονομικό επίπεδο, λαμβανομένου υπόψη ότι η σχετική επιλογή θα χαρακτηρίσει την λειτουργία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, για πολλές επόμενες δεκαετίες.

Η ανακοίνωση που εξέδωσαν οι εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων:
«Οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων και Συλλόγων της Μαγνησίας συναντήθηκαν την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020, προκειμένου (σε συνέχεια προηγούμενων συναντήσεων) να εκφράσουν την θέση της Επιτροπής σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Βόλου, ενόψει και της συζήτησης για την έγκριση ή μη της οικείας Μ.Π.Ε. στο σημερινό (16.06.2020) Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Στο πλαίσιο αυτό, τα αντικειμενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την συνολική επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της προτεινόμενης μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, είναι τα ακόλουθα:

Α) Δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη η ιεράρχηση των επιλογών για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, δηλαδή με απλά λόγια ο συγκεκριμένος τρόπος διαχείρισης δεν είναι αξιολογικά συμβατός με τα στάδια που θέτει η Ε.Ε. και η Ελληνική Πολιτεία για την ορθή, βέλτιστη διαχείριση απορριμμάτων.
Β) Ουδόλως συνυπολογίζεται η κρίσιμη παράμετρος ότι υφίσταται ήδη μονάδα εντός της εγκατάστασης του ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου, η οποία παράγει ηλεκτρικό ρεύμα από την παραγωγή βιοαερίου, ενώ παράλληλα δεν γίνεται πλήρης αποτίμηση σε σχέση με τα οφέλη (οικονομικά και περιβαλλοντικά) του βιοαερίου και του κομπόστ, μέθοδοι επεξεργασίας που δεν προκρίνονται έναντι αυτής της βιοξήρανσης.

Γ) Δεν διευκρινίζεται το απόλυτα κρίσιμο ζήτημα ότι η εισροή στην Μ.Ε.Α. θα είναι από το Πράσινο Κάδο μετά την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή (ΔσΠ), η οποία θα έπρεπε να εφαρμόζεται ήδη και όχι από τον Πράσινο Κάδο στην υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και ότι στην παραγωγή SRF (με βάση την συγκεκριμένη πρόταση) δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά για τη διαλογή στην πηγή ως υποχρεωτική κατεύθυνση για τη διαχείριση, ενώ η επιλογή μιας άλλης ολιστικής πρότασης διαχείρισης θα καθιστούσε την παραγωγή αυτού του υλικού μη αναγκαία.

Δ) Δεν διευκρινίζεται το απόλυτα κρίσιμο ζήτημα της αύξησης του χρόνου ζωής του ΧΥΤΑ/Υ». Περαιτέρω δε ουδόλως αξιολογείται ότι σύμφωνα με τη μελέτη το παραγόμενο προϊόν ενδέχεται να επιστρέφει για ταφή στο ΧΥΤΑ/Υ και άρα δεν θα απομειώνει το απορριμματικό φορτίο ως όγκο.

Η μη αξιολόγηση, άλλως η ανεπαρκής αξιολόγηση των παραπάνω απόλυτα κρίσιμων στοιχείων (υπό Α έως Δ) στην υπό έγκριση ΜΠΕ οδηγεί στην επιλογή μεθόδου και συνακόλουθα μονάδας επεξεργασίας, η λειτουργία της οποίας θα έχει δυσμενέστερο – πλέον επιβαρυμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενώ παράλληλα εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για την προοπτική βιωσιμότητα της, με όλες τις απορρέουσες δυνητικά αρνητικές συνέπειες για τους δημότες (μεταφορά σε αυτούς ενός δυσβάστακτου κόστους λειτουργίας, καθώς το SRF δεν έχει σταθερή αγορά), άρα δεν θα προσδίδει βέβαια έσοδα στη μονάδα, στοχεύει στη δεματοποίηση του πλαστικού για καύση (και όχι στην ανάκτησή του) και η κατάληξη της αλυσίδας διαχείρισης απορριμμάτων στην πόλη του Βόλου θα έχει ως τελικό στάδιο, την καύση (καταρχήν, σε τοπικές βιομηχανίες).
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι στον αντίποδα της παραπάνω προκρινόμενης πρότασης κινείται η διαχείριση αποβλήτων μέσω της μεθόδου της αναερόβιας χώνευσης, η οποία παράγει κομπόστ επικάλυψης και βιοαέριο.

Η παραγωγή και εκμετάλλευση του βιοαερίου δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των απορριμμάτων για «καθαρή» ενέργεια, έχει σταθερή αγορά με έσοδα για τη ΜΕΑ και παρεπόμενη προοπτική μείωσης των δημοτικών τελών, ενώ παράλληλα αυξάνει το ποσοστό των ανακτημένων προϊόντων ανακύκλωσης, καθώς πρέπει να αφαιρεθούν πριν το στάδιο της χώνευσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή τάσσεται ομόφωνα κατά της υπό έγκριση ΜΠΕ και ζητεί την επανεξέταση του ζητήματος της επιλογής της μεθόδου επεξεργασίας και συνακόλουθα της επιλογής Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, από μηδενική βάση, στο πλαίσιο των κριτηρίων που παραπάνω (υπό Α έως Δ) τέθηκαν, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η εμφανιζόμενη ως διληματική επιλογή μεταξύ της υφιστάμενης κατάστασης (λειτουργία ΧΥΤΑ) και της προτεινόμενης μονάδας επεξεργασίας, λειτουργεί απόλυτα αποπροσανατολιστικά, σε περιβαλλοντικό και τεχνικοοικονομικό επίπεδο, λαμβανομένου υπόψη ότι η σχετική επιλογή θα χαρακτηρίσει την λειτουργία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, για πολλές επόμενες δεκαετίες.

Οι συνυπογράφοντες

Νάνσυ Καπούλα
Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Ευθύμιος Τσάμης
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας

Χρήστος Στρατηγόπουλος
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου

Κωνσταντίνος Ματσιόλης
Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας & Αλμυρού

Αικατερίνη Κλάρα
Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας

Κωνσταντίνος Λάμπρος
Πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας

Ιωάννης Σακκόπουλος
Γενικός Γραμματέας Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών»

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το