Τοπικά

«Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2022-2023

Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας είναι επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΥΠΑΙΘ που δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά προσόντα τους και ενισχύει τη δυνατότητα ένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Περιλαμβάνει:
1. Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στη σχολική μονάδα &
2. Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο. Ο μαθητευόμενος λαμβάνει ημερήσια αποζημίωση (95%) επί του νόμιμου, κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που επιδοτείται από το ΥΠΑΙΘ μέσω της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ. Έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ο δε χρόνος ασφάλισης είναι συντάξιμος.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι αποκτούν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, έπειτα από εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τους υποψήφιους μαθητευόμενους για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2022-2023 ξεκίνησε από τη Δευτέρα 19- 09-2022 και ώρα 13:30 και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 26-09-2022 και ώρα 14:00.
Οι υποψήφιοι μαθητευόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης «Τάξης Μαθητείας»: e-mathiteia.minedu.gov.gr όπου έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες. Την ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι
υποψήφιοι που έχουν δεσμευμένη θέση.
Για την περίοδο 2022-2023:

Στην Θεσσαλία 580 θέσεις μαθητείας από Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα βρίσκονται στην σχετική πρόσκληση της ΠΔΕ Θεσσαλίας. Επίσης, πάνω από 100 θέσεις έχουν διατεθεί ως
δεσμευμένες, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. να παρακολουθήσουν το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας.
Η ΠΔΕ Θεσσαλίας εκφράζει τις ευχαριστίες της τόσο στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που προσφέρουν θέσεις μαθητείας στους απόφοιτους των ΕΠΑΛ, όσο και στους
εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ και των Ε.Κ., για τη στήριξη του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας όλα τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και την εμπιστοσύνη της ότι θα συνεχίσουν την προσπάθειά τους και για την τρέχουσα περίοδο 2022-2023

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το