Τοπικά

Μεταλλικά κιγκλιδώματα θα τοποθετηθούν σε κοινόχρηστους χώρους της Άλλης Μεριάς

Στην τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων σε κοινόχρηστους χώρους της Άλλης Μεριάς θα προχωρήσει ο Δήμος Βόλου καθώς εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η τεχνική μελέτη για την προμήθεια και τοποθέτηση τους προκειμένου να διασφαλισθεί η μετακίνηση των πεζών σε συγκεκριμένα σημεία που θεωρούνται επικίνδυνα λόγω των μεγάλων υψομετρικών διαφορών.
Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν μεταλλικά κιγκλιδώματα: α) στη νοτιοανατολική πλευρά της Επαρχιακής οδού Βόλου-Άλλης Μεριάς (στο διανοιχθέν τμήμα) στη διασταύρωση με την οδό που διέρχεται του χειμάρρου β) σε δυο θέσεις στον χώρο της πλατείας (Ι. Ν. Αγ. Αθανασίου) της Άλλης Μεριάς καθώς και γ) επί τοιχίου, σε σημείο που θα δημιουργηθεί παιδική χαρά.


Το ενδεικτικό κόστος της παραπάνω προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 5.431,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προσωρινός μειοδότης για το Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Αναδείχθηκε επίσης ο πρώτος (προσωρινός) μειοδότης από τον διαγωνισμό του Δήμου Βόλου για το έργο «Επισκευή-Ενίσχυση φέροντα οργανισμού και ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου). Πρόκειται για την εταιρεία ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. που πρόσφερε μέση έκπτωση 57,13% και η δαπάνη του έργου, μετά την έκπτωση, διαμορφώνεται στο ποσό των 2.143.558,98€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών προγραμμάτων πληροφορικής
Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά προκηρύσσει ο Δήμος Βόλου για την «Παροχή υπηρεσιών προγραμμάτων πληροφορικής για τα οικονομικά έτη 2019-2020.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 99.596,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% που θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 2019 και 2020.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών προγραμμάτων πληροφορικής του Δήμου Βόλου και αναλυτικότερα: α) «Παραχώρηση Δικαιώματος Αδειών Χρήσης Βελτιωμένων Εκδόσεων-Releases Εφαρμογών Λογισμικού – Προγράμματα Διοικητικού Οικονομικού» και β) «Εκπαίδευση στις νέες προσαρμογές και τεχνική και μηχανογραφική υποστήριξη των εφαρμογών Back Office». Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο (Α+Β) των ζητούμενων υπηρεσιών.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Με ηλεκτρονικό διαγωνισμό θα αναδειχθεί ο ανάδοχος και για την «Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων, παρελκόμενων, λοιπόν μηχανημάτων κήπου και εργαλείων για τις ανάγκες της Δ/σης Πρασίνου και της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Βόλου».
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 147.818,87€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε επίσης ως προσωρινή ανάδοχο την εταιρεία με την επωνυμία DRASIS CAMP IKE και θα αναλάβει την λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης σε κτίριο της πρώην Παιδόπολης Αγριάς. Η προσφορά της εταιρείας ανέρχεται σε 265.791,57€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Τέλος, η εταιρεία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΕΘΑΣ Ε.Δ.Ε.» αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το έργο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου ενώ εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και  η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Κλιματιστικών Συγκροτημάτων Εκθεσιακού Κέντρου Βόλου», προϋπολογισμού 206.832,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το