Τοπικά

Μέσω ΑΣΕΠ οι επτά προσλήψεις στην ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ για τον Ξενώνα Αστέγων 

Οριστικοποιήθηκαν οι προσλήψεις επτά ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στον Ξενώνα Αστέγων στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ, καθώς αποφασίστηκε ομόφωνα να εκδοθεί τις προσεχείς ημέρες η σχετική προκήρυξη. Πρόκειται για προσλήψεις στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου» Η σύμβαση εργασίας θα είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της και για ένα χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος στις 30/04/2022, ενώ οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με την απόφαση η προκήρυξη θα αφορά στην πρόσληψη ατόμων με τις παρακάτω ειδικότητες: Κοινωνικό λειτουργό (συντονιστή) ΠΕ/ΤΕ πλήρους απασχόλησης, κοινωνικό λειτουργό (street worker) ΠΕ/ΤΕ πλήρους απασχόλησης, Υπηρεσία καθαριότητας ΥΕ μερικής απασχόλησης, Υπηρεσία φύλαξης ∆Ε πλήρους απασχόλησης, υπάλληλο γενικών καθηκόντων ∆Ε πλήρους απασχόλησης, διοικητικό/οικονομικό υπεύθυνο ΠΕ/ΤΕ πλήρους απασχόλησης, νοσηλευτή ΠΕ/ΤΕ πλήρους απασχόλησης.
Να αναφερθεί ότι η δομή χρηματοδοτείται από τη δράση «Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου» και MIS 5032717 στο Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014- 2020», όπως αυτή προκηρύχθηκε με την πρόσκληση υπ’ αριθμ. 2161/1-8-2018 και η συμμετοχή της ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ βεβαιώθηκε με την ένταξης πράξης υπ’ αριθμ. 590/20-02-2019 (Α∆Α ΩΩ9Ν7ΛΡ-8ΚΝ).
Για τις ανωτέρω θέσεις θα ακολουθηθεί η διαδικασία προκήρυξης μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Νόμου 2190/94 παρ.3.

Στη δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 64.768 ευρώ που αφορά στην κάλυψη της μισθοδοσίας για το 2019 των νέων προσλήψεων για τη στελέχωση με προσωπικό του Ξενώνα Αστέγων Νεαπόλεως προχώρησε η ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ με ομόφωνη απόφαση που έλαβε στην τελευταία του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο. Να αναφερθεί ότι οι προσλήψεις αφορούν επτά άτομα διαφόρων ειδικοτήτων με συμβάσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
Η Πράξη με τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου» έχει ενταχθεί στο «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 -2020» και για τη λειτουργία του, απαιτούνταν η πρόσληψη προσωπικού.

Να αναφερθεί ότι η συνολική δαπάνη για τις προαναφερόμενες προσλήψεις θα καλυφτεί από τον προϋπολογισμό του 2019 της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ με το συνολικό ποσό των 64.768 ευρώ, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές ανέρχονται στο ποσό των 16.234 ευρώ.
Όπως προαναφέρθηκε το έργο «Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου» συνολικού προϋπολογισμού 436.410 ευρώ, έχει ενταχθεί σύμφωνα με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κ. Αγοραστού στο ΕΣΠΑ. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) του Δήμου Βόλου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το