Τοπικά

Μέσα πυροπροστασίας στα σχολεία του Αλμυρού – Κατατέθηκε πρόταση χρηματοδότησης στον «Φιλόδημο»

Στην υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», προχώρησε ο Δήμος Αλμυρού. Σχετική απόφαση έλαβε σε πρόσφατη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 196.788 ευρώ.
Να αναφερθεί ότι η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του υπουργείου Εσωτερικών έχει αποστείλει σχετική πρόσκληση στον Δήμο Αλμυρού, για ένταξη και χρηματοδότηση από το προαναφερόμενο πρόγραμμα, η οποία έχει διάρκεια υλοποίησης έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Αναλυτικότερα, η χρηματοδότηση αφορά: Στη σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας – σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, την επικαιροποίηση παλαιών μελετών, τη σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, την υλοποίηση και τη συντήρηση μέτρων και μέσων εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας. Τα ποσά χρηματοδότησης ανά σχολική δομή κυμαίνονται από 1.000 έως 3.000 ευρώ, ανάλογα με το είδος αυτής.
Η εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας αφορά στις
σχολικές μονάδες του Δήμου Αλμυρού, όλων των βαθμίδων (νηπιαγωγεία, δημοτικά,
γυμνάσια, λύκεια). Επειδή το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση του έργου εξ’ ολοκλήρου, ο Δήμος Αλμυρού θα καλύψει την οικονομική διαφορά, που προκύπτει από ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών. Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ανέρχεται σε 151.588 ευρώ και η ίδια συμμετοχή του Δήμου Αλμυρού ανέρχεται σε 45.200 ευρώ.

Κατανομή πιστώσεων
Στο μεταξύ, το συνολικό ποσό των 71.961 ευρώ αποφασίστηκε να κατανεμηθεί για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού. Σύμφωνα με την απόφαση, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προχώρησε σε αποδοχή ποσού 39.579 ευρώ ως α’ δόση, ενώ η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα λάβει ποσό 32.382 ευρώ. Επίσης, στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανεμήθηκε ποσό 19.789 ευρώ για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των Σχολείων αρμοδιότητάς της, ενώ το αντίστοιχο ποσό για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 16.191 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το