Τοπικά

Μερική κύρωση του δασικού χάρτη Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου

Από την Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας, ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 109/Δ΄/10-3-2020) και τέθηκε σε ισχύ η υπ’ αριθ. 181/10619/24-1-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΖ7ΟΡ10-Θ63) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί μερικής κύρωσης του δασικού χάρτη των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων (άρθρο 17 Ν. 3889/2010) ως προς τα τμήματά του όπως θεωρήθηκαν με την υπ’ αριθ. 84/4913/14-1-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΙΡΟΡ10-19Β) απόφαση θεώρησης της Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μερικής κύρωσης (ΦΕΚ 109/Δ΄/10-3-2020), ο συγκεκριμένος δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 ό-πως ισχύει. Επί των εκτάσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις – βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της ως άνω παραγράφου.

Ο οριστικός δασικός χάρτης φυλάσσεται και τηρείται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/default.aspx

Τέλος, τα λοιπά τμήματα του αναρτημένου δασικού χάρτη για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθηκαν κατά τα προβλεπόμενα της υπ’ αριθ. 84/4913/14-1-2020 απόφασης, αποτελούν τον προσωρινό δασικό χάρτη της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του Ν. 3889/2010.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το