Τοπικά

Μελέτη για την ολοκλήρωση του γ’ προβλήτα στο λιμάνι του Βόλου

Δημοπρατείται η εκπόνηση της μελέτης για την ολοκλήρωση του γ’ προβλήτα στο λιμάνι, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένα Βόλου στην προχθεσινή του συνεδρίαση ομόφωνα ενέκρινε τα τεύχη για την επιλογή αναδόχου. Να αναφερθεί ότι η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί με ποσό 350.000 ευρώ και ιδίους πόρους της ΟΛΒ Α.Ε. με ποσό έως 313.000 ευρώ.

Ο γ’ προβλήτας αποτελεί ουσιαστικά ένα από τα κυριότερα λιμενικά έργα για την ανάπτυξη του λιμένα Βόλου. Βρίσκεται σε απόσταση 150 μέτρων περίπου νοτιοδυτικά του προβλήτα Νο2, μετά την εκβολή του χειμάρρου Κραυσίδωνα. Κατά μήκος των κρηπιδωμάτων έχουν τοποθετηθεί δέστρες και προσκρουστήρες για τις ανάγκες πρόσδεσης των πλοίων. Η συνολική έκταση του προβλήτα, όταν θα ολοκληρωθεί, θα ανέρχεται σε περίπου 200 στρέμματα. Έχουν διαμορφωθεί υπαίθριοι αποθηκευτικοί χώροι 45.000 τ.μ., ενώ το τελευταίο τμήμα του υφιστάμενου προβλήτα είναι μήκους 40 μέτρων και έχει ωφέλιμο βάθος -13m.

Αντικείμενο της μελέτης
Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η ολοκλήρωση του προβλήτα Νο 3 του Λιμένα Βόλου.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει εγκριθεί από το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (MasterPlan) Λιμένα Βόλου (ΦΕΚ 419 Τ.Α.Α.Π.Θ./26-11-2013), ο προβλήτας Νο 3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διακίνηση σκραπ, διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, ελεύθερη ζώνη, car terminal.
Η επέκταση του προβλήτα Νο3 προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχει εγκριθεί από το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο. Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό μήκος του κρηπιδώματος που απομένει για την ολοκλήρωση της ανατολικής πλευράς και της κεφαλής του προβλήτα ανέρχεται σε 450 m, με ωφέλιμο βάθος εξυπηρέτησης τα -13 m. Το ανατολικό τμήμα Α-Β προβλέπεται με μήκος 335 m και το τμήμα Β-Γ, η κεφαλή, προβλέπεται με μήκος 105 m.
Το κρηπίδωμα θα αποτελείται από στήλες τεχνητών ογκολίθων εδραζόμενων σε κατάλληλο πρίσμα από λιθορριπές έδρασης. Στο υπόλοιπο νοτιοδυτικό τμήμα, Γ-Δ, θα κατασκευαστούν έργα θωράκισης με πρανή από φυσικούς ογκόλιθους. Στη μελέτη θα περιλαμβάνονται οι αναγκαίες επιχώσεις και επιστρώσεις για την κατασκευή χερσαίας ζώνης πλάτους όπισθεν των κρηπιδότοιχων και όλων των αναγκαίων εξαρτημάτων. Δεδομένων των χρήσεων (διακίνηση σκραπ, διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, ελεύθερη ζώνης και car terminal) που προβλέπονται για τον προβλήτα Νο3, ως πλοίο σχεδιασμού λαμβάνεται κιβωτιαγωγό πλοίο 20.000 DWT, με μήκος L = 186m και βύθισμα Dr = 9,9m, σύμφωνα με τα πλοία σχεδιασμού που ελήφθησαν υπόψη στο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (ΦΕΚ 419 Τ.Α.Α.Π.Θ./26-11-2013).

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το