Τοπικά

Μελέτη για την αποκατάσταση- βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας από τον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Απόφαση για σύνταξη μελέτης με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την αποκατάσταση και βελτίωση αγροτικής οδοποιίας μετά από πλημμυρικά φαινόμενα, υπέγραψε ο δήμαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου κ. Π. Κουτσάφτης με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στις 24.130 ευρώ. Οι παρεμβάσεις της αποκατάστασης αφορούν αγροτικούς δρόμους σε μήκος 22 χιλιομέτρων περίπου.

Να αναφερθεί ότι με έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει χορηγηθεί παράταση στην κήρυξη περιοχών του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.
Η μελέτη θα αποτυπώσει τις παρακάτω θέσεις: Πουρί – Βλαχοχώραφα 2,0 χλμ., Ζαγορά Σφαγεία – Ανάληψη 2,0 χλμ., Ζαγορά Άθωνας – Μεσιακό Κοτρώνι 4,2 χλμ., Μακρυράχη – Μπάνικας 1,5 χλμ., Ανήλιο – Παλιολάκες – Κανάρι 1,5 χλμ., Κισσός πλατεία – Κάτω Πέρασμα 2,8 χλμ., Μούρεσι – Βενζινάδικο – Δέση 3,5 χλμ., Τσαγκαράδα – Άθωνας – Αγ. Παρασκευή 2,5 χλμ., Ξουρίχτι – Λημνιώνας 2,2 χλμ.
Επίσης ο ανάδοχος µε τα παραδοτέα θα υποβάλει και φάκελο περιβαλλοντικής αδειδότησης του έργου.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 20 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Η χρηματοδότηση θα γίνει από επιχορήγηση ποσού 400.000 ευρώ σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών.
Να αναφερθεί ότι οι εννέα αγροτικοί δρόμοι µε συνολικό μήκος 22 χιλιομέτρων είναι ήδη διανοιγμένοι και διαθέτουν τεχνικά µε αποτέλεσμα οι όποιες παρεμβάσεις που θα γίνουν, να αφορούν σε αποκαταστάσεις.

Εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο Ζαγοράς
Στο μεταξύ, υπογράφηκε από τον δήμαρχο Ζαγοράς-Μουρεσίου κ. Π. Κουτσάφτη η απόφαση για την έγκριση της μελέτης, που αφορά στο έργο της ανακατασκευής του αύλειου χώρου του ενιαίου Δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς, ο οποίος έχει υποστεί καθιζήσεις και ρηγματώσεις, που προκλήθηκαν από τις συνεχείς βροχοπτώσεις του 2018. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 33.400 ευρώ.
Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, «από τη θεομηνία της 13.01.2018 και 14.01.2018 υπέστη καθίζηση ο αύλειος χώρος του Ενιαίου Δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς µε αποτέλεσμα να υπάρχουν ρωγμές, λακκούβες και ανασηκωμένες πλάκες σε πολλά σημεία του, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για τους μαθητές, καθώς και κινδύνους αστοχίας των κατάντη τοίχων αντιστήριξης της αυλής. Τα διερχόμενα ύδατα των βροχοπτώσεων μπορούν εύκολα να εισχωρήσουν στο επίχωμα κάτω από την αυλή υπερφορτίζοντας τα τοιχία αντιστήριξης. Μια ενδεχόμενη κατάρρευση αυτών θα έθετε σε κίνδυνο ακόμη και γειτονικά κτίσματα, που βρίσκονται σε μικρή απόσταση».
Οι εργασίες, που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:
Καθαίρεση της πλακόστρωσης, του σκυροδέματος δαπέδου και μικρών τμημάτων επιχρισμάτων. Εκσκαφή διαφόρων τμημάτων του χώρου και εξυγίανση αυτών µε θραυστό υλικό λατομείου. Κατασκευή, πέριξ του χώρου, επενδεδυμένης οπλισμένης τάφρου µε σκυρόδεμα C20/25, που θα διοχετεύει τα όμβρια σε παρακείμενο φρεάτιο και από εκεί σε υπάρχοντα αγωγό όμβριων. Τσιµεντόστρωση αύλειου χώρου µε σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένο µε πλέγμα Τ131 και µε κλίσεις 1,00 – 1,50 % προς την τάφρο. Αποκατάσταση διαφόρων τμημάτων επιχρισμάτων και χρωματισµός αυτών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το