Τοπικά

Μελέτη για την αναβάθμιση των πεζοδρομίων σε Κ. Καρτάλη, Ελ. Βενιζέλου και λεωφόρο Ειρήνης

Τη μελέτη για το έργο «ανακατασκευή πεζοδρομίων -προσβάσιμα σε όλους» προϋπολογισμού 1.825.000 ευρώ θα εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου που συνεδριάζει σήμερα στη 1 το μεσημέρι. Η μελέτη του έργου θα υποβληθεί για χρηματοδότησή του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για το ποσό των 1.469.296,6€ και από ιδίους πόρους του Δήμου Βόλου με το ποσό των 355.703,4€.
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, το έργο αφορά στην περιβαλλοντική και λειτουργική αναβάθμιση των υφιστάμενων πεζοδρομίων κατά μήκος των οδών Κ. Καρτάλη (από Αργοναυτών έως Αναλήψεως), Ελ. Βενιζέλου (από Γαλλίας έως Αναλήψεως) στο κέντρο του Βόλου και της Λ. Ειρήνης (από Ζάχου έως Δορυλαίου) στη Ν. Ιωνία του Δήμου Βόλου.

Υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση των πεζών κατά μήκος των πεζοδρομίων των οδών Κ. Καρτάλη, Ελ. Βενιζέλου και Λ. Ειρήνης. Τα πλάτη των πεζοδρομίων είναι ικανοποιητικά και κυμαίνονται από 3,00μ – 3,50μ. Ωστόσο, τα πεζοδρόμια της περιοχής είναι σε πολλές περιπτώσεις ανεπαρκή για την ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών και των ατόμων με κινητικά ή άλλα προβλήματα διότι δεν υπάρχουν κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) κίνησης πεζών για την κάλυψη των υψομετρικών διαφορών, ούτε λωρίδες όδευσης τυφλών, ενώ σε πολλά σημεία τα κράσπεδα και οι πλακοστρώσεις των πεζοδρομίων είναι κατεστραμμένα.

Προτείνονται έτσι, ολοκληρωμένες παρεμβάσεις επί των πεζοδρομίων κατά μήκος των οδών Κ. Καρτάλη (από Αργοναυτών έως Αναλήψεως, μήκους 780μ. ), Ελ. Βενιζέλου (από Γαλλίας έως Αναλήψεως, μήκους 350.) και της Λ. Ειρήνης (από Ζάχου έως Δορυλαίου μήκους 335μ.) χωρίς διαπλάτυνσή τους επί του οδοστρώματος. Το σύνολο της επιφάνειας των πεζοδρομίων της προτεινόμενης παρέμβασης ανέρχεται στα 8.870μ2.
Οι εργασίες ανάπλασης περιλαμβάνουν την ανακατασκευή των πλακοστρώσεων των υφιστάμενων πεζοδρομίων και τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Πιο συγκεκριμένα προτείνονται
– η δημιουργία ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50μ.,
– οδηγός όδευσης τυφλών,
– κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) κίνησης πεζών στις απολήξεις των πεζοδρομίων
– αύξηση του πρασίνου όπου είναι δυνατόν και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (καθιστικά).

Ειδικότερα, τα πεζοδρόμια θα ανακατασκευαστούν με αντιολισθηρές τσιμεντόπλακες στη ζώνη όδευσης των πεζών και κυβόλιθους στη ζώνη πρασίνου χωρίς ανάγλυφες εσοχές ή εξοχές και με επιμελές αρμολόγημα που δεν θα επιβαρύνει τη βάδιση και την κύλιση του αναπηρικού αμαξιδίου. Επίσης, δίπλα από το μαρμάρινο κράσπεδο θα κατασκευαστεί λωρίδα μέγιστου πλάτους 100εκ. με κυβόλιθο 10Χ10 και «φιλέτο μαρμάρου» η οποία θα συμπεριλάβει τα παρτέρια των δέντρων, καθιστικά και καλαθάκια απορριμμάτων, και θα προειδοποιεί τους πεζούς με την αλλαγή της υφής του υλικού, να αποφεύγουν να διασχίζουν τον δρόμο παρά μόνο από τις διαβάσεις.
Γενικά, σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπεται η διατήρηση των υπαρχόντων δέντρων και η ενίσχυση των δεντροστοιχιών με τη φύτευση νέων δένδρων (π.χ. μανόλιες, κτλ. ) κατά μήκος των πεζοδρομίων. Στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση της φύτευσης η οποία συνιστά βασικό μέσο για την αστική περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και εξασφαλίζει μία πιο ήρεμη ατμόσφαιρα και περιβαλλοντική ισορροπία.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το