Τοπικά

Μείωση 20% στα μισθώματα λόγων μηδαμινών εσόδων ζητά η εταιρεία εκμετάλλευσης του Τσαλαπάτα

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΧΕΙΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., η οποία απορρόφησε την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΙΩΛΚΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Εμανουήλ Βράιλα, με την ιδιότητά της ως παραχωρησιούχος του Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας-Ενότητα Β΄- (πρώην Πλινθοκεραμοποιείο Τσαλαπάτα)  ζητά από τον δήμο Βόλου  τη μείωση του μισθώματος για το προσεχές έτος (α΄ και β΄ εξάμηνο του 2020) που προβλέπεται στη σύμβαση της παραχώρησης και αντιστοιχεί στο ελάχιστο ποσό από τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, δηλαδή ποσό 42.500 ευρώ ετησίως.
Η διάρκεια της άνω σύμβασης ορίστηκε σε 25 χρόνια από 6/7/2004 έως 6/7/2029 με: α) μίσθωμα ποσού 23.600 ευρώ ετησίως (επί 25 έτη), το οποίο έχει ήδη προκαταβληθεί και εξοφληθεί ήδη από το έτος 2004, καθώς αντιστοιχούσε στο σύνολο των πρόσθετων εργασιών ανακατασκευής του χώρου και β) μίσθωμα ποσού 42.500 ευρώ ετησίως, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% επί των εισπράξεων της ετήσιας διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Στην  αίτησή της η παραχωρησιούχος εταιρεία αναφέρει ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας έχει επιδεινωθεί λόγω των γενικότερων συνθηκών αλλά και ειδικότερων, καθώς τα έσοδα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι μηδενικά, γιατί η ίδια η εταιρεία επιδοτεί τη φιλοξενία και διοργάνωση των εκδηλώσεων στους χώρους του Κέντρου, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή προβολή του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα. Όπως προκύπτει από την  οικονομική κατάσταση, η χρήση του έτους 2018 έκλεισε με ζημία 83.185,66 ευρώ (προ φόρων).
Ο Δήμος Βόλου θα ικανοποιήσει το αίτημα της  ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΧΕΙΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε μείωσης κατά ποσοστό έως 20% του μισθώματος για το προσεχές έτος (α΄ και β΄ εξάμηνο του 2020), που προβλέπεται στη σύμβαση της παραχώρησης και αντιστοιχεί στο ελάχιστο ποσό από τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, ήτοι ποσό 42.500 ευρώ ετησίως, και για ένα έτος βάσει του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-4-2012), καθόσον η σχετική σύμβαση έχει υπογραφεί πριν της 10ης Ιουνίου 2010.  Σύμφωνα δε με το αριθμ. πρωτ. 94095/13-11-2019 έγγραφο του Ταμείου του Δήμου η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΧΕΙΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε δεν παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το