Τοπικά

Μειωμένες δαπάνες ακόμη και για τρόφιμα στο Νοσοκομείο Βόλου

«Ακάλυπτο» το Νοσοκομείο του Βόλου όχι μόνο από γιατρούς αλλά και από χρήματα. Από το 2015 μέχρι το 2019 παρατηρείται μείωση ακόμη και στις δαπάνες για τρόφιμα, ενώ η φαρμακευτική δαπάνη σημείωσε αύξηση που ξεπέρασε το 100% .

Για τη χρήση 2019 παρατηρείται σημαντική μείωση του προϋπολογισμού σε σχέση με τα επίπεδα του 2015 στο Υγειονομικό υλικό κατά 14,03%, στα αντιδραστήρια κατά 15,55% στα τρόφιμα κατά 0,54% στο ακτινολογικό υλικό κατά 25,93%, στο ορθοπεδικό υλικό κατά 5,72%, στα είδη ιματισμού κατά 85,91%, στα τρόφιμα κατά 0,54% και στο τεχνικό υλικό κατά 20,56%. Αντίθετα σημαντική άνοδο παρουσιάζει το Φαρμακευτικό Υλικό με την αύξηση να αγγίζει το 101,05% από τα επίπεδα του 2015 καθώς και στα καύσιμα η οποία έφτασε το 28,35%. Αναφορικά με τις δαπάνες από το 2015 στη χρήση 2019 εμφανίζουν αύξηση στις κατηγορίες Φαρμακευτικό Υλικό (109,04%), ορθοπεδικό υλικό (2,04%) , καύσιμα (9,79%. Αντίθετα παρατηρείτε μείωση στο Υγειονομικό υλικό (9,6%) στα αντιδραστήρια (7,35%) στα τρόφιμα (2,81%).
Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο δείκτης, αποδοτικότητας απασχολουμένων κεφαλαίων ο οποίος είναι θετικός και το 2019.

Η γενική ρευστότητα είναι επίσης θετική. Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος Συλλογής των Απαιτήσεων του Νοσοκομείου έχει πτωτική τάση στη χρήση 2019 σε σχέση με αυτή του 2018. Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι το Μέσο Κόστος Δαπανών ανά ασθενή ανέρχεται στο ποσό των 704,87 € για το έτος 2019. Πιο αναλυτικά το Μέσο κόστος φαρμάκων ανά ασθενή ανέρχεται στο ποσό των 118,16€, το Μέσο κόστος υγειονομικού Υλικού στα 88,19€ ανά ασθενή. Τέλος το κόστος συντήρησης και το κόστος ιματισμού ανά ημέρα νοσηλείας ανέρχεται στο ποσό των 4,15€ και 0,15€ αντίστοιχα.
Η Μέση Διάρκεια Νοσηλείας κινείται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο – γύρω στις 4 ημέρες – συνολικά για το νοσοκομείο (μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7 ημέρες).
Ο αριθμός των νοσηλευθέντων στο σύνολο του νοσοκομείου στο πέρασμα των ετών παρουσιάζει αυξομειώσεις. Παρατηρείται αυξημένη ζήτηση το 2018 σε σχέση με τα δύο τελευταία έτη, αγγίζοντας τους 13.987. Πιο συγκεκριμένα από τη χρήση 2018 στη χρήση 2019 παρατηρείται μείωση της τάξεως του 5,47%.
Ο Ρυθμός Εισροής Ασθενών, ο ρυθμός δηλαδή με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα κρεβάτια σε μια χρονική περίοδο, είναι ένας δείκτης που μετράει την έκταση της αξιοποίησης της νοσοκομειακής υποδομής. Ο εν λόγω δείκτης έχει μειωθεί το 2019 στο σύνολο του Νοσοκομείου κατά 5,47% σε σχέση με τη χρήση 2018.

Τα εργαστήρια
Για τη διερεύνηση της λειτουργίας του εργαστηριακού τομέα χρησιμοποιούνται ο αριθμός των εξετάσεων, η προέλευσή τους καθώς και οι δαπάνες αντιδραστηρίων.
Εξετάσεις – Βιοχημικό:
Παρατηρούνται αυξομειώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου με αύξηση της τάξεως του 4,53% το 2018.
Μικροβιολογικό: Παρουσίασε συνεχή αύξηση έως το 2018 της τάξεως του 4,40% την οποία τη χρήση 2019 ακολούθησε μείωση 3,44% με τις πραγματοποιηθέντες εξετάσεις να φτάνουν τις 60.513
Αιματολογικό: Παρατηρούνται αυξομειώσεις στις εξετάσεις του Αιματολογικού Εργαστηρίου, κατά τη χρήση 2017 μειώθηκαν κατά 4,23% ενώ το 2018 αυξήθηκαν κατά 3,23%.
Συνολικά το 2019 πραγματοποιήθηκαν 147.073 εξετάσεις στο Αιματολογικό Εργαστήριο παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,59% σε σχέση με τα επίπεδα του 2018.
Ανοσολογίας: Παρουσιάζει αυξομειώσεις αγγίζοντας τις 13.118 εξετάσεις το 2019 μειωμένες κατά 5,22% από τα επίπεδα του 2018.
Κυτταρολογικό: εμφανίζει και αυτό αυξομειώσεις με τη μεγαλύτερη αύξηση να παρατηρείται κατά τη χρήση 2018 η οποία άγγιξε το 13,64%.
Αιμοδοσία: Οι εξετάσεις του εν λόγω εργαστηρίου παρουσιάζουν συνεχή μείωση. Πιο αναλυτικά στο πέρας της τελευταίας τετραετίας οι εξετάσεις μειώθηκαν κατά 37,75%.
Ακτινογραφίες: Παρατηρούνται αυξομειώσεις με αύξηση της τάξεως του 2,99% την οποία ακολούθησε μείωση 3,28% το 2019 .
Αξονικές: Στις εν λόγω εξετάσεις παρουσιάζεται συνεχής αύξηση φτάνοντας το 2019 τις 107.448 εξετάσεις.
Υπέρηχοι: παρουσιάζει συνεχή καθοδική πορεία έως σήμερα.
Μαστογραφίες: Οι μαστογραφίες παρουσίασαν σημαντική μείωση το 2017 της τάξεως του 61,61% την οποία ακολουθεί συνεχής αύξηση με τις εξετάσεις το 2019 να αγγίζουν τις 495. Προέλευση Εξετάσεων: Για το μεγαλύτερο μέρος των Εργαστηρίων ο κύριος όγκος των εξετάσεων προέρχεται από τις Κλινικές. Πιο αναλυτικά από το σύνολο των 1.647.547 που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2019 το 902.410 προέρχεται από τις κλινικές, ποσοστό 54,77% επί του συνόλου, ενώ το 26,07 % των εξετάσεων προέρχεται από τα ΤΕΠ και μόλις το 19,16% από τα ΤΕΠ.
Οι χειρουργικές επεμβάσεις του Νοσοκομείου υπέστησαν αυξομειώσεις από το 2016 έως το 2019. Πιο αναλυτικά από το 2016 έως το 2017 τα χειρουργεία παρουσιάζουν αυξητική τάση , την οποία ακολούθησε μείωση τα επόμενα δύο έτη. Σε εύρος τετραετίας τα χειρουργεία μειώθηκαν κατά 6,04% φτάνοντας τα 4.089.

Χωρίς γιατρούς – νοσηλευτές
Η στελέχωση στην Ιατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου αγγίζει το 50,62%. Αναφορικά με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία το ποσοστό στελέχωσης αγγίζει το 65% ενώ το ποσοστό στελέχωσης της Διοικητικής υπηρεσίας αγγίζει το 65,56%.
Η μελέτη του προσωπικού προχωρά με την ανάλυση των μεταβολών (προσλήψεις, αποχωρήσεις) που επήλθαν κατά την περασμένη πενταετία ώστε να προκύψουν συγκρίσιμοι δείκτες. Κατά την τελευταία τετραετία (2016 – 2019) παρατηρείται μία αύξηση του προσωπικού κατά 19 εργαζόμενους σε σχέση με τα επίπεδα του 2018. Αξίζει να αναφερθεί ότι η στελέχωση του προσωπικού είναι αυξημένη κατά 10,69% με τη χρήση 2016.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το