Οικονομία

Μεγα-διασταύρωση της ΑΑΔΕ σε ΜΥΦ – ΦΠΑ – Ε1

Μεγάλη διασταύρωση μεταξύ φορολογικών δεδομένων, με στόχο την αποκάλυψη απόκρυψης φορολογητέας ύλης, πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Πρόκειται για διασταυρώσεις μεταξύ των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών – πελατών, των γνωστών ΜΥΦ, και των αντίστοιχων δεδομένων που έχουν δηλώσει οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες στις δηλώσεις εισοδήματος Ε1 και ΦΠΑ. Από τη διασταύρωση εντοπίστηκαν σημαντικές αποκλίσεις.

Οι διαφορές αφορούν ουσιαστικά δήλωση χαμηλότερου καθαρού εισοδήματος από αυτό που προκύπτει από τις ΜΥΦ και τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Τα στοιχεία έχουν αποσταλεί μέσω ειδικής εφαρμογής στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες προκειμένου να ακολουθήσουν έλεγχοι.

Από τη φορολογική διοίκηση σημειώνονται τα εξής: «Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αξιοποιεί για πρώτη φορά συνδυαστικά στοιχεία και δεδομένα καταστάσεων φορολογικών στοιχείων προμηθευτών και πελατών σε σχέση με τα αντίστοιχα των δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ από το 2014 και μετά, μέσω ευρείας διασταύρωσης και συσχέτισης δεδομένων που διαθέτει. Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα του έτους 2014 διαβιβάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες, συνοδευόμενα με τις απαραίτητες σχετικές πληροφορίες, εμπλουτίζοντας τη δεξαμενή στόχευσης υποθέσεων, ενώ συνεχίζεται η επεξεργασία των δεδομένων των επόμενων ετών. Με τον τρόπο αυτό η ΑΑΔΕ αναπτύσσει διαρκώς βέλτιστους τρόπους αξιοποίησης του μεγάλου όγκου δεδομένων που διαθέτει (big data), αφομοιώνοντας ταυτόχρονα την ανατροφοδότηση πληροφοριών από τις ελεγκτικές υπηρεσίες».

Η απόφαση του διοικητή
Στη σχετική απόφαση που υπέγραψε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών ανακτούν το αρχείο της προηγούμενης ενότητας και αξιολογούν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτό, ως ακολούθως:

1. Συσχετίζουν τις υποθέσεις αυτές με τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τη διενέργεια του ελέγχου οι επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται, αναφορικά με ασυμφωνίες και αποκλίσεις που εντοπίστηκαν αξιοποιώντας τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων προμηθευτών και πελατών και τις υποβληθείσες δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος και ΦΠΑ.

2. Αξιολογούν τις αναρτώμενες υποθέσεις και δύναται να επιλέγουν εξ αυτών προς έλεγχο, συνεκτιμώντας το στάδιο εξέλιξης των υφιστάμενων υποθέσεων, τη δυνατότητα αντικατάστασή τους, τις παρεχόμενες με την παρούσα πληροφορίες και το βαθμό επίτευξης της τιθέμενης στοχοθεσίας.

3. Δημιουργούν υπόθεση στο ΟΠΣ Elenxis για τις επιλεγμένες υποθέσεις και εκδίδουν εντολές ελέγχου κατόπιν εγκρίσεως από την κεντρική υπηρεσία. Οι υποθέσεις αυτές δημιουργούνται στο ΟΠΣ Elenxis με αιτία ελέγχου “Διασταυρώσεις καταστάσεων προμηθευτών πελατών (ΜΥΦ)”, αντικείμενο ελέγχου ΕΙΣΟΔΗΜΑ ή/και ΦΠΑ και ελεγχόμενο φορολογικό έτος 2014. Περαιτέρω, ανάλογα με τα ευρήματα της αξιολόγησης επί των πραγματικών περιστατικών που διέπουν εκάστη υπόθεση, δύναται να ορίζονται επιπλέον αντικείμενα ελέγχου και ευρύτερο ελεγχόμενο διάστημα».

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το