Τοπικά

Μέχρι αύριο οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς- Στη Λάρισα ο φάκελος με τα δικαιολογητικά “Θ”

paidikoi stathmoi
Μέχρι αύριο Παρασκευή 29/7/2016 θα είναι ανοικτή η ηλεκτρονική αίτηση της ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα φιλοξενίας με voucher στους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2016 – 2017.
Κάθε ενδιαφερόμενη/ος για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr,paidikoi.eetaa.gr), τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής», η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο χρονικό διάστημα από 12.7.2016 έως 29.7.2016, στη Διεύθυνση (www.eetaa.gr,paidikoi.eetaa.gr). Επίσης θα πρέπει να αποστείλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, στην Ε.Ε.Τ.Α.Α., μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier), στο χρονικό διάστημα από 12.7.2016 έως 29/7/2016. Οδηγίες για την αίτηση: Κάθε ωφελούμενη μητέρα δικαιούται μία και μοναδική αίτηση (και μόνο ηλεκτρονικά) για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες (παιδικοί σταθμοί, Κ.Δ.Α.Π. κ.τ.λ.). Όσοι αιτούντες έχουν λάθη στις αιτήσεις τους μπορούν πλέον να τα διορθώσουν χωρίς να χρειαστεί να περιμένουν την διαδικασία των ενστάσεων της ΕΕΤΑΑ. Στο πεδίο «Συνολικός Αριθμός Παιδιών Για Τα Οποία Υποβάλετε Αίτηση» ανοίγονται ίσα Παραρτήματα με τον συνολικό αριθμό των παιδιών που αναγράψατε στο συγκεκριμένο πεδίο. To e-mail είναι υποχρεωτικό. Το εκκαθαριστικό του 2015 είναι υποχρεωτικό. (Τα εισοδήματα που αποκτηθήκαν από 01/01/2015 έως και 31/12/2015) Διαδικασία αιτήσεως – Βήματα 1. Προσωρινή αποθήκευση της αιτήσεως στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ. 2. Οριστική υποβολή αιτήσεως στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ. 3. Σημείωση Κωδικών. 4. Εκτύπωση της αιτήσεως. 5. Υπογραφή στην εκτυπωμένη αίτηση. 6. Η υπογεγραμμένη αίτηση μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο φάκελο αποστολής για την Ε.Ε.Τ.Α.Α. (καταληκτική ημερομηνία 29/07/2016). Η βεβαίωση εργασίας πρέπει να είναι μεταγενέστερη της πρόσκλησης (11/07/2016).
Οι κάρτες ανεργίας μπορούν να εκδοθούν και μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης (11/07/2016). Ο άνεργος πατέρας μοριοδοτείται με 30 μόρια με απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Κάρτα ανεργίας. 2. Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης. Η βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης μπορεί να εκδοθεί από: 1. ΟΑΕΔ, 2. ΚΕΠ, 3. ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Το τηλεφωνικό Κέντρο της ΕΕΤΑΑ θα λειτουργήσει και το Σαββατοκύριακο 16-17/7/2016 τις ώρες 08:00-14:00. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης», όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα τοποθετούνται σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017, και θα υποβάλλονται, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), στο Γραφείο Θεσσαλίας, Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος – 41222, Λάρισα.
Στην «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωσή» τους και ειδικότερα στο προαιρετικό σκέλος, οι μητέρες έχουν δικαίωμα δήλωσης κατά σειρά επιλογής τους έως και πέντε (5) προτιμήσεων Δομών για τις κατηγορίες Α. και Β. και έως δύο (2) για τις κατηγορίες Γ. και Δ. Η διαδικασία αυτή δεν είναι δεσμευτική. Β. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) Φορολογικού έτους 2015. Πρέπει να υποβληθεί η νέα Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2015 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/12/2015). Προσοχή: Εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης. Γ. Χρονοδιάγραμμα πρόσκλησης. Υποβολή αιτήσεων 12.7.2016 έως 29.7.2016. Προσωρινά αποτελέσματα 17.8.2016. Υποβολή ενστάσεων 18.8.2016 έως 22.8.2016. Οριστικά αποτελέσματα 24.8.2016. Εγγραφή στις δομές – υπογραφή σύμβασης ωφελουμένων με δομές 24.8.2016 έως 1.9.2016.
Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το