Τοπικά

Μέχρι 25 Ιουνίου οι αιτήσεις για «Μικρές Εκμεταλλεύσεις» – Παράταση μετά από αίτημα του Α.Σ. Πηλίου- Β. Σποράδων

Περιθώριο μέχρι τις 25 Ιουνίου έχουν για να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι για το Μέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Εκμεταλλεύσεων», μετά από παράταση που δόθηκε.
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων έληγε στις 4 Ιουνίου και ήδη περίπου 4.100 πρωτόκολλα αιτήσεων έχουν ανοίξει, αλλά όπως είναι γνωστό στο πρόγραμμα «χωράνε» 5.000 άτομα. Να αναφερθεί ότι σχετικό αίτημα μαζί με άλλους 25 Αγροτικούς Συνεταιρισμούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας για τη χορήγηση παράτασης στην περίοδο υποβολής αιτήσεων στήριξης για την «Ανάπτυξη Μικρών Εκμεταλλεύσεων» είχε καταθέσει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πηλίου- Βορείων Σποράδων.

Να αναφερθεί ότι σύμφωνα με ορισμένους μελετητές το νούμερο των αιτήσεων είναι «πλασματικό» εφόσον το να ανοίξει κάποιος πρωτόκολλο δεν σημαίνει ότι προχώρησε και σε αίτηση, υπολογίζοντας πως τελικά εκείνοι που έχουν οριστικοποιήσει φάκελο δεν ξεπερνούν τους 2.000. Στην απόφαση για χορήγηση παράτασης αναφέρονται:
«Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 26 Ιουνίου 2019 έως και τις 15 Ιουλίου 2019 (στην περίπτωση που η αίτηση στήριξης αποσταλεί ταχυδρομικά, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου), οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) τον φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ∆ΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής».
Στο μεταξύ, άλλη τροποποιητική απόφαση για την ένταξη στο Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκμεταλλεύσεων», ορίζει πως δεν θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις των φορολογικών στοιχείων των υποψηφίων που αφορούν σε μεταβολή των δηλωθέντων εισοδημάτων μετά τις 4 Δεκεμβρίου 2018.

Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί ζητούσαν την παράταση, τονίζοντας ότι η συνύπαρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για το υπομέτρο 6.3 με την υποβολή αιτήσεων στο ΟΣΔΕ λαμβάνοντας υπόψη, ειδικά για την τρέχουσα περίοδο, τον περιορισμό του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης, έχουν ως αποτέλεσμα αφενός το αρμόδιο γεωτεχνικό και λοιπό προσωπικό τους να βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση χρόνου και αφετέρου οι παραγωγοί να θέτουν ως προτεραιότητα την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, καθυστερώντας την προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών για την υποβολή αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.3.
Επιπλέον, επισημαίνονταν πως «και το αρμόδιο γεωτεχνικό προσωπικό των κατά τόπους ΔΑΟΚ είναι επιφορτισμένο με την αξιολόγηση των σχεδίων βελτίωσης, οπότε είναι εξαιρετικά δύσκολο η κατάθεση των φακέλων υποψηφιότητας εντός των υφιστάμενων χρονικών ορίων να οδηγήσει σε σύντομη αξιολόγησή τους, πριν την ολοκλήρωση αξιολόγησης των σχεδίων βελτίωσης».
Τη σχετική επιστολή υπέγραφε και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πηλίου- Βορείων Σποράδων Γ. Διανελλάκης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το