Τοπικά

Μέχρι 2 Οκτωβρίου οι αιτήσεις προεγγραφής για συμμετοχή στην τάξη μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκαπίδευσης Μαγνησίας καλεί τους ενδιαφερόμενους απόφοιτους ΕΠΑΛ να υποβάλλουν αίτηση προεγγραφής για συμμετοχή στη Γ΄ Φάση του Μεταλυκειακού Έτους – τάξη μαθητείας.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την έναρξη της Γ’ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας, που αφορά τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-mathiteia.minedu.gov.gr, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης
• είναι κάτοχοι:
α/ απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του
ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016, του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006 καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων και
β/ απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ του Ν. 4386/2016, του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006 καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων.
γ/ απολυτηρίου και πτυχίου Ε.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. (Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου)

A. Στα ΕΠΑΛ του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου-Ν. Ιωνίας θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες:
1. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων,
2. Τεχνικός Οχημάτων
3. Βοηθός Νοσηλευτή
4. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
5. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
6. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
7. Κομμωτικής Τέχνης

B. Στο ΕΠΑΛ Αλμυρού θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες:
1. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων,
2. Τεχνικός Οχημάτων
3. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
4. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,
5. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
6. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Γ. Στο ΕΠΑΛ Αγριάς θα λειτουργήσει η ειδικότητα:
1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Δ. Στο ΕΠΑΛ Βελεστίνου θα λειτουργήσει η ειδικότητα:
1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας» στην Ελλάδα θα εφαρμοστεί το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητεία) με συνολική διάρκεια του προγράμματος εννέα (9) μήνες και θα περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική μονάδα. Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας», έχει το ΕΠΑ.Λ. στο οποίο και εγγράφονται οι μαθητευόμενοι, σε συνεργασία με το Ε.Κ., στο οποίο θα γίνεται το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας (7 ώρες).
Με την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας και πριν την συμμετοχή σε εξετάσεις Πιστοποίησης κάθε μαθητευόμενος δύναται να παρακολουθήσει Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης, που οργανώνονται με την ευθύνη του ΥΠΠΕΘ. Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» θα πραγματοποιηθούν:
Α. «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο Ε.Κ.
Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες για 9 μήνες.

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων της Τάξης Μαθητείας ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπου για τους κάτω των 25 ετών ανέρχεται σε (22,83€) δηλαδή 17,12€. και για τους άνω των 25 ετών (26,18€) δηλαδή 19,64€. Η επιδότηση για τους κάτω των 25 ετών είναι 11€ ανά ημέρα εργασίας και για τους άνω των 25 ετών 14€ ανά ημέρα εργασίας αντίστοιχα. Τα ποσά των επιδοτήσεων προέρχονται από τους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο και καταβάλλονται από την επιτελική δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας / Ειδικό Λογαριασμός του ΥΠΠΕΘ στους μαθητευόμενους. Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μηνιαίως από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας και ανέρχεται σε κάθε περίπτωση στο ποσό των 9,35€ ανά ημέρα εργασίας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το