Τοπικά

Με ψεύτικους τζίρους πήραν επιστρεπτέες προκαταβολές – Τέσσερα τουλάχιστον ΑΦΜ ελέγχονται στη Μαγνησία

Τουλάχιστον τέσσερις επιχειρήσεις με «μαϊμού» τζίρους από τη Μαγνησία περιλαμβάνονται στην κατάσταση με τις 200 περίπου απ’ όλη τη χώρα, που έχουν λάβει επιστρεπτέα προκαταβολή παράνομα.

Η διαδικασία ελέγχου των επτά κύκλων επιστρεπτέας προκαταβολής συνεχίζεται από την ΑΑΔΕ, ενώ παράλληλα δεκάδες επιχειρήσεις που νόμιμα είχαν αιτηθεί, να υπαχθούν στην κρατική ενίσχυση και υπέβαλαν σχετικές ενστάσεις, δικαιώνονται. Θεωρείται πιθανό, επιχειρήσεις που αποκλείστηκαν αρχικά από τις κρατικές ενισχύσεις, να τις λάβουν αναδρομικά, εφόσον δικαιωθεί το αίτημά τους. Χιλιάδες αιτήσεις χορήγησης επιστρεπτέων προκαταβολών από επιχειρήσεις της Μαγνησίας είχαν απορριφθεί και στους επτά κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής. Ωστόσο δόθηκε η δυνατότητα, το καλοκαίρι, να υποβληθούν ενστάσεις και για τις επιστρεπτέες 3-7, με την αξιολόγηση των αιτημάτων να έχει ήδη ξεκινήσει και να συνεχίζεται μέχρι τέλος του χρόνου.

Σύμφωνα με έγκυρη δημοσιογραφική πηγή, στο υπουργείο Οικονομικών συντάσσουν κατάλογο με περιπτώσεις παράνομης είσπραξης επιστρεπτέων προκαταβολών από επιχειρήσεις, που εμφάνισαν τζίρους ψεύτικους. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί πάνω από 200 ύποπτοι με ΑΦΜ νεκρών από το 2019, που χρησιμοποιήθηκαν σε περισσότερες από 20 αιτήσεις για τη λήψη ενισχύσεων. Ο έλεγχος αφορά πλασματικές αυξήσεις τζίρου και όσους έκαναν τροποποιητικές δηλώσεις, προκειμένου να λάβουν τις κρατικές ενισχύσεις. Ήδη από τον έλεγχο έχουν προκύψει τουλάχιστον τέσσερις επιχειρήσεις από τη Μαγνησία, που εμφάνισαν πλασματικούς τζίρους, προκειμένου να λάβουν επιστρεπτέες προκαταβολές χιλιάδων ευρώ. Ειδικότερα και σύμφωνα με την ίδια πηγή, ελέγχονται το ύψος των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης, το ύψος του κύκλου εργασιών της, ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή αν γενικότερα δεν αποτυπώνει ορθά την κατάσταση λειτουργίας της επιχείρησης. Για να δοθεί η επιστρεπτέα προκαταβολή, έπρεπε η κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση να καταθέσει κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία, που θα της ζητούνταν, ιδίως για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, ενώ σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου. Η επιχείρηση που έχει λάβει επιστρεπτέα προκαταβολή, υποχρεούται να τηρεί όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία σε ειδική μερίδα για δέκα χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως του αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Μέχρι το τέλος του τρέχοντα μήνα αναμένεται η ΑΑΔΕ να αναρτήσει στο aade.gov αναλυτικά τα ποσά που έχει λάβει κάθε επιχείρηση και επαγγελματίας, καθώς και το συνολικό ποσό που καλείται να επιστρέψει στο κράτος, προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν πλήρη εικόνα και να αποφασίσουν, πώς θα αποπληρώσουν την οφειλή.

Σε αυτά θα αναγράφονται τόσο το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε, όσο και εκείνο που πρέπει να επιστρέψουν εντόκως. Οι πληγέντες από την πανδημία που έκαναν χρήση του μέτρου, έχουν δύο δυνατότητες αποπληρωμής:
– Να αποπληρώσουν το συνολικό ποσό που οφείλουν σε 60 δόσεις, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2022.
– Να εξοφλήσουν εφάπαξ όλο το ποσό που έχουν λάβει, με επιπλέον κούρεμα 15% επί του επιστρεπτέου τμήματος.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το