Τοπικά

Με χρήματα του Δήμου Σκοπέλου θα καλυφθεί η διαφορά στις εργατοώρες σχολικών καθαριστριών

Στην κατανομή των εγκεκριμένων εργατοωρών σε θέσεις εργασίας προσωπικού μερικής και πλήρης απασχόλησης και στην αύξηση των εργατοωρών απασχόλησης για τις σχολικές καθαρίστριες, για το σχολικό έτος, προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκοπέλου. Για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων και των επιπλέον αναγκών λόγω των πρωτοκόλλων κατά του κορωνοϊού, απαιτούνται ημερησίως συνολικά δέκα σχολικές καθαρίστριες με συνολικό αριθμό εργατοωρών τις 33,5 ημερησίως. Ωστόσο, σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών μπορούν να χρηματοδοτηθούν το πολύ 30 εργατοώρες την ημέρα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι το υπουργείο καλύπτει την πρόσληψη των 10 καθαριστριών, αλλά με μέγιστο αριθμό ημερήσιας απασχόλησης τις 30 ώρες. Για τις υπόλοιπες 3,5 εργατοώρες, η δαπάνη θα πρέπει να καλυφθεί αποκλειστικά από τους πόρους του Δήμου Σκοπέλου. Σύμφωνα με τη βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας κατ΄εκτίμηση η δαπάνη για τον Δήμο για το σχολικό έτος 2021-2022 είναι 6.405 ευρώ. Η δημοτική σύμβουλος Σπυριδούλα Καρβέλη ψήφισε κατά δηλώντας ότι θεωρεί τη διαδικασία εμπαιγμό και πως διαφωνεί με το όλο σύστημα πρόσληψης των σχολικών καθαριστριών, ειδικά τώρα που μειώνονται οι ώρες απασχόλησης με χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ, ενώ τόνισε ότι οι καθαρίστριες καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Κατά ψήφισε κα ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Αναγνώστου δηλώνοντας ότι η Λαϊκή Συσπείρωση Σκοπέλου κατήγγειλε, ίσως και πρώτη πανελλαδικά, την απαράδεκτη πολιτική της κυβέρνησης που μείωσε τις ώρες των σχολικών καθαριστριών για τα σχολεία του νησιού κατά 20%.

Προσφυγή κατά απόφασης της Ο.Ε.
Πληρεξούσιο δικηγόρο όρισε ο Δήμος Σκοπέλου για την παροχή νομικών συμβουλών επί δικαστικής προσφυγής που έγινε κατά απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Έτσι ανατέθηκε η δικηγόρο η σύνταξη απόψεων, κατόπιν μελέτης και ελέγχου του φακέλου του δημοσίου ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «επισκευή και συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου του Δήμου Σκοπέλου» επί της προδικαστικής προσφυγής που άσκησε οικονομικός φορέας κατά απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Η ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής ορίστηκε στις 20 Σεπτεμβρίου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το