Οικονομία

Με αλγόριθµο η επιδότηση της δόσης του δανείου

Eνας συγκεκριµένος αλγόριθµος, που θα λαµβάνει υπόψη εισοδήµατα, ύψος δανείου, περιουσιακά στοιχεία, σύνθεση νοικοκυριού, αξία κατοικίας κ.ά., αναµένεται να υπολογίζει το ύψος της επιδότησης για τη δόση κόκκινου δανείου πρώτης κατοικίας στο νέο προστατευτικό πλαίσιο.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, όλοι οι δανειολήπτες που θα µπουν στην προστασία του νέου νόµου αναµένεται να λάβουν επιδότηση δόσης από το ∆ηµόσιο, ωστόσο το ύψος της επιδότησης θα κλιµακώνεται για τον κάθε δανειολήπτη ανάλογα µε το συνολικό εισόδηµα, το πλήθος των µελών του νοικοκυριού, την περιουσιακή τους κατάσταση, το ύψος του δανείου, την αντικειµενική και εµπορική αξία της κατοικίας κ.ά. Στόχος είναι να ενισχυθούν όλοι στην αποπληρωµή του δανείου τους, αλλά µε αντικειµενικά κριτήρια που θα πριµοδοτούν κλιµακωτά τα οικονοµικά ασθενέστερα στρώµατα. Από το νέο πλαίσιο, άλλωστε, εκτιµάται πως καλύπτεται πάνω από το 80% των δανειοληπτών, καθώς θα µπορούν να ενταχθούν και επαγγελµατικά δάνεια µε υποθήκη την πρώτη κατοικία.

Για την ένταξη στην προστασία του νέου θεσµικού πλαισίου η αντικειµενική αξία του σπιτιού θα πρέπει να φτάνει έως τα 250.000 ευρώ και το υπόλοιπο δανείου έως τα 130.000 ευρώ. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δανειολήπτες που πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις αλλά έχουν υψηλότερο υπόλοιπο δανείου δεν αποκλείεται να µπορούν να «ρυθµίζουν» το ποσό έως τα 130.000 ευρώ. Το νέο πλαίσιο προβλέπει και εισοδηµατικά κριτήρια, που αναµένεται να ξεκινούν από τα 12.500 ευρώ για µονοµελές νοικοκυριό και να κλιµακώνονται ανάλογα µε τη σύνθεση του νοικοκυριού (παιδιά κ.λπ.) έως τα 36.000 ευρώ. Για ζευγάρι χωρίς παιδιά το εισοδηµατικό όριο αναµένεται να τεθεί στα 21.000 ευρώ, ενώ προστίθενται 5.000 ευρώ για κάθε παιδί έως τρία.

Συμμετοχή του Δημοσίου
Σύµφωνα µε πληροφορίες, αντίστοιχα κριτήρια αναµένεται να διαµορφώνουν τον αλγόριθµο που θα «δείχνει» τη συµµετοχή του ∆ηµοσίου στην αποπληρωµή του δανείου και συνεπώς το τελικό ύψος της επιδότησης. Για παράδειγµα, µονοµελές νοικοκυριό µε ετήσιο εισόδηµα 12.500 ευρώ θα λάβει επιδότηση, αλλά µικρότερη από µονοµελές νοικοκυριό µε ετήσιο εισόδηµα 10.000 ευρώ ή 8.000 ευρώ. Αντίστοιχα µια 4µελής οικογένεια µε 31.000 ευρώ ετήσιο εισόδηµα θα λάβει επιδότηση, αλλά όχι στο ίδιο ύψος µε µια 4µελή οικογένεια η οποία έχει εισόδηµα 21.000 ευρώ τον χρόνο ή και λιγότερο.

Το νέο πλαίσιο προστασίας της στέγης αναµένεται να προσφέρει επιδότηση από το ∆ηµόσιο έως 25 χρόνια. Το µεγάλο πρόγραµµα επιδότησης της δόσης δανείου πρώτης κατοικίας αφορά περί τους 200.000 δανειολήπτες και ο συνολικός προϋπολογισµός του εκτιµάται στα 200 εκατ. ευρώ ετησίως. Το εν λόγω πρόγραµµα «κουµπώνει» µε το προνοιακό πρόγραµµα για την επιδότηση ενοικίου που θα αφορά περίπου 200.000 νοικοκυριά µε µισθωµένη κατοικία και συνολικό προϋπολογισµό 300 εκατ. ευρώ. Αυτό σηµαίνει πως οι δύο ενότητες του µεγάλου προγράµµατος για την προστασία της στέγης που µπαίνουν παράλληλα σε εφαρµογή από τον Μάρτιο, επιδοτώντας ενοικιαστές και δανειολήπτες, θα δώσουν σηµαντική «ανάσα» σε περίπου 400.000 νοικοκυριά, ωφελώντας έτσι πάνω από ένα εκατοµµύριο πολίτες.

Και επίδομα ενοικίου
Υπενθυµίζεται πως το επίδοµα ενοικίου θα χορηγείται ύστερα από αίτηση του δυνητικού δικαιούχου σε ηλεκτρονική πλατφόρµα µε εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια. Το ποσό του επιδόµατος ενοικίου θα είναι 70-210 ευρώ, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του θα είναι να έχει κατατεθεί στην Εφορία το µισθωτήριο συµβόλαιο, ώστε να διασταυρώνεται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος Taxis της ΑΑ∆Ε. Για το επίδοµα ενοικίου τα εισοδηµατικά κριτήρια θα κλιµακώνονται από 7.000 έως 21.000 ευρώ ανάλογα µε τα µέλη του νοικοκυριού.

Τα µονοµελή νοικοκυριά θα εντάσσονται µε ετήσιο εισόδηµα έως 7.000 ευρώ, ενώ το όριο θα προσαυξάνεται κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον µέλος του νοικοκυριού. Η κλιµάκωση εισοδηµατικών κριτηρίων και ποσών δίνει έµφαση στο παιδί, ενώ ενσωµατώνει ρήτρες ειδικές προστασίας για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα. Συνεπώς για τις μονογονεϊκές οικογένειες προβλέπεται προσαύξηση 7.000 ευρώ του εισοδηματικού ορίου για το πρώτο ανήλικο μέλος. Αντίστοιχη μέριμνα θα υπάρχει και για τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσής του. Τα όρια για την αξία της ακίνητης περιουσίας θα μπουν στην περιοχή των 120.000-180.000 ευρώ.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το