Τοπικά

Στην Κ/ΞIA ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε-Τ&Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε ανέθεσε η ΔΕΥΑΜΒ την επέκταση του βιολογικού

Εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ, το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου, της επέκτασης του βιολογικού, προϋπολογισμού 12.600.000 €, πλέον ΦΠΑ, με 3% έκπτωση στην Κ/ΞIA ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε-Τ&Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

Με την επέκταση του βιολογικού, η δυναμικότητα των εγκαταστάσεων θα ανέλθει σε 215.000 ισοδύναμους κατοίκους , από 170.000 που είναι σήμερα, ώστε οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων να καταστούν ικανές για την παραλαβή των αστικών λυμάτων του συνόλου του Δήμου Βόλου, όπως αυτός διαμορφώθηκε με τον Καλλικράτη αλλά και του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Το έργο περιλαμβάνει, την κατασκευή χωριστής μονάδας για τους επιπλέον 45.000 ισοδύναμους κατοίκους, με μεμβράνες και αποτέλεσμα κατάλληλο απ ευθείας για άρδευση, ενώ παράλληλα εκσυγχρονίζονται το αντλιοστάσιο διάθεσης των ΕΕΛ και η μονάδα αφυδάτωσης ιλύος. Η τροφοδοσία της νέας μονάδας, θα γίνεται με αντλιοστάσια μετά την πρωτοβάθμια επεξεργασία, ενώ θα υπάρχει λεπτός εσχαρισμός στην είσοδό της και μονάδα χημικών για τις αναγκαίες πλύσεις των μεμβρανών. Η νέα μονάδα είναι χωρισμένη σε έξι ισοδύναμες υπομονάδες, ώστε να παρέχεται δυνατότητα κυκλικής περιοδικής τακτικής συντήρησης, χωρίς παύση της μονάδας.

Η επέκταση των ΕΕΛ, που πραγματοποιείται  με την αφομοίωση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας  σε συνδυασμό με το έργο της κατασκευής  δεύτερου αγωγού μεταφοράς των ανεπεξέργαστων λυμάτων από το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης, παρέχει πλήρεις εγγυήσεις για την αποτελεσματική προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το