Οικονομία

Η ‘Μαρινόπουλος’ μπούσουλας για τις νέου τύπου αναδιαρθρώσεις

Το μοντέλο της εξυγίανσης της αλυσίδας Μαρινόπουλου που περιλαμβάνει δραστικές αναδιαρθρώσεις οφειλών προσομοιάζει με τον τρόπο που θα λειτουργεί ο εξωδικαστικός μηχανισμός για τις ρυθμίσεις και τις διαγραφές χρεών.

Για την ακρίβεια, η περίπτωση του πολύπαθου σούπερ μάρκετ με τις υπερήμερες οφειλές να αγγίζουν το 1,5 δισ. ευρώ λειτούργησε ως μπούσουλας για τη σύνταξη του σχετικού νομοσχεδίου. Η μεγάλη διαφορά βέβαια, είναι πως στη συγκεκριμένη περίπτωση ακολουθούνται δικαστικές διαδικασίες στο πλαίσιο του πτωχευτικού κώδικα. Αντίθετα με τον νέο μηχανισμό η μόνη επαφή με τα δικαστήρια θα είναι προκειμένου να επικυρωθεί η συμφωνία εξυγίανσης. Αρα οι διαδικασίες θα είναι γρηγορότερες.
Αξιοσημείωτοι στην υπόθεση Μαρινόπουλου είναι οι τρόποι που επιλέχθηκαν για τη ρύθμιση των χρεών της που περιλαμβάνουν πολυετείς δόσεις αλλά και «κούρεμα» προκειμένου η νέα εταιρεία υπό την επιχείρηση της οικογένειας Σκλαβενίτη να ξεκινήσει από το μηδέν και να είναι και βιώσιμη, σε συνδυασμό πάντα και με γενναία χρηματοδότηση τόσο από τους νέους ιδιοκτήτες όσο και από τις τράπεζες. Για την εφαρμογή της συμφωνίας εξυγίανσης απαιτήθηκε η συναίνεση της πλειοψηφίας των πιστωτών με το ποσοστό της να ξεπερνά το 70%.
Αναλυτικά οι ρυθμίσεις που επιλέχθηκαν έχουν ως εξής:
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές: Οι υποχρεώσεις προς ανέγγυους πιστωτές που ανέρχονται σε 647,15 εκατ. ευρώ διαγράφονται κατά 50% και το υπόλοιπο 50% θα αποπληρωθεί από τη νέα εταιρεία εντός 60 ημερών. Απαιτήσεις που θεωρούνται μη ουσιώδεις δεν μεταφέρονται στη νέα εταιρεία.
Οφειλές προς ΟΤΑ, ΔΕΚΟ και ιδιωτικούς παρόχους: «Κουρεύονται» κατά 50% και το υπόλοιπο θα αποπληρωθεί από τη νέα εταιρεία σε 36 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Υποχρεώσεις προς εταιρείες του ομίλου Carrefour: Απομειώνονται κατά 92,21% (ήτοι ποσό περίπου 148 εκατ. ευρώ) και το υπόλοιπο (περίπου 12,5 εκατ. ευρώ) θα πληρωθεί από τη νέα εταιρεία.

Υποχρεώσεις προς εκμισθωτές (την 30/6/2016 ανέρχονταν σε 76,155 εκατ. ευρώ): Μεταβιβάζονται στο σύνολό τους στη νέα εταιρεία. Οι εκμισθωτές με υπόλοιπο έως 50.000 ευρώ θα αποπληρωθούν σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ενώ με υπόλοιπο από 50.000 έως 200.000 ευρώ θα αποπληρωθούν σε 18 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και με υπόλοιπο πάνω από 200.000 ευρώ σε 36 δόσεις.

Νέα χρηματοδότηση: Θα ανέλθει σε 477 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 125 εκατ. ευρώ αφορούν κεφάλαια που βάζει η εταιρεία Σκλαβενίτης. Η χρηματοδότηση από τις τράπεζες θα γίνει μέσω έκδοσης από τη νέα εταιρεία κοινού ομολογιακού δανείου κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση του δανεισμού της νέας εταιρείας.

Να σημειωθεί πως το ύψος των οφειλών της «Μαρινόπουλος» ανέρχεται σε 1,49 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,18 δισ. μεταφέρεται στη νέα εταιρεία.Οφειλές ύψους περίπου 307 εκατ. ευρώ θα παραμείνουν στη «Μαρινόπουλος» και θα διαγραφούν σε ποσοστό 98,2% και οι υπόλοιπες θα αποπληρωθούν σε 120 ισόποσες δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Σώζονται όλες οι θέσεις εργασίας
Διαγραφές και περίοδος χάριτος από τις τράπεζες

διαγραφες υποχρεσεών προς τις τράπεζες προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης της «Μαρινόπουλος». Ειδικότερα από τις συνολικές υποχρεώσεις ύψους 146,9 εκατ. ευρώ στην Alpha Bank, 26,7 εκατ. ευρώ παραμένουν στον Μαρινόπουλο και διαγράφονται πλήρως, ενώ τα υπόλοιπα 120 εκατ. ευρώ τα αναλαμβάνει η νέα εταιρεία υπό τον νέο επενδυτή (Σκλαβενίτης). Η εξόφληση του υπόλοιπου όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, αφού κεφαλαιοποιηθεί το σύνολο των τυχόν οφειλόμενων τόκων μέχρι εκείνη την ημέρα, θα εξοφληθεί εντόκως σε 20 έτη, με πενταετή περίοδο χάριτος ως προς την πληρωμή του κεφαλαίου. Μετά την ως άνω περίοδο χάριτος, θα γίνει αποπληρωμή της οφειλής με καταβολή 15 ετήσιων άνισων έντοκων δόσεων.

Οι οφειλές ύψους 18,3 εκατ. ευρώ στην Eurobank μεταφέρονται αυτούσιες στη νέα εταιρεία και εξοφλούνται εντόκως σε 20 έτη, με πενταετή περίοδο χάριτος ως προς την πληρωμή του κεφαλαίου.

Επίσης και οι οφειλές ύψους 31,24 εκατ. ευρώ στην Εθνική Τράπεζα μεταφέρονται αυτούσιες στη νέα εταιρεία και εξοφλούνται εντόκως σε 20 έτη, με πενταετή περίοδο χάριτος ως προς την πληρωμή του κεφαλαίου.

Οι οφειλές 12,41 εκατ. ευρώ στην Εθνική Leasing μεταφέρονται αυτούσιες στη νέα εταιρεία, και μόνο οι ληξιπρόθεσμες θα πληρωθούν σε 36 δόσεις με την πρώτη δόση εντός 30 ημερών.

Τέλος οι οφειλές 16,30 εκατ. ευρώ στην Πειραιώς Leasing μεταφέρονται αυτούσιες στη νέα εταιρεία, και μόνο οι ληξιπρόθεσμες θα πληρωθούν σε 36 δόσεις με την πρώτη δόση εντός 30 ημερών.

Οσον αφορά τους εργαζόμενους, μεταβιβάζονται όλες οι ενεργές συμβάσεις έως τις 30 Ιουνίου 2016, δηλαδή το σύνολο των 10.800 εργαζομένων της αλυσίδας, στη νέα εταιρεία. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εργαζομένους την 30ή Ιουνίου που ανέρχονταν στο ποσό των 6.352.126,79 ευρώ έχουν ήδη εξοφληθεί κατά την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας μέσω της ενδιάμεσης χρηματοδότησης, που είχε προηγηθεί της συμφωνίας εξυγίανσης.

 

Το δημόσιο σβήνει τόκους και πρόστιμα

Οι οφειλές προς Δημόσιο (53,3 εκατ. ευρώ) και ασφαλιστικά ταμεία (67,2 εκατ. ευρώ) θα αποπληρωθούν σε 250 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αφού διαγραφούν τόκοι, πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το