Τοπικά

Λύση στο στεγαστικό πρόβλημα του Καρτάλειου διδακτηρίου με ανέγερση νέας σχολικής μονάδας σε οικόπεδο του  ΕΦΚΑ

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας  ανακοίνωσε σήμερα ότι δρομολογήθηκε η επίλυση του χρόνιου στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζει το Καρτάλειο διδακτήριο. Η λύση διασφαλίζει τις ποιοτικές συνθήκες στέγασης των μαθητών που φοιτούν στις σχολικές μονάδες οι οποίες σήμερα συστεγάζονται στο Καρτάλειο διδακτήριο, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα.

Σύμφωνα με τον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σωκράτη Σαβελίδη, η επιτυχία έγκειται όχι μόνο στο ότι το πρόβλημα επί δεκαετίες απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα της Μαγνησίας αλλά και στο ότι πρόκειται να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου σε περισσότερους από 600 μαθητές.

Το πρόβλημα λύνεται με την αξιοποίηση του παρακείμενου νεοκλασικού κτιρίου Αποστόλου και την προσθήκη πτέρυγας αιθουσών σε όμορο οικόπεδο ιδιοκτησίας Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ), ούτως ώστε να αποτελέσει υπερσύγχρονο σχολικό συγκρότημα το οποίο θα αποσυμφορήσει το Καρτάλειο διδακτήριο στεγάζοντας επαρκώς ένα από τα σχολεία.

Συγκεκριμένα, σήμερα, στα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δρ Σωκράτη Σαβελίδη, των Διευθυντών των σχολικών μονάδων του διδακτηρίου Δρ Νικολάου Κατσαβριά του 1ου ΕΠΑΛ Βόλου, κ. Αικατερίνης Γαρυφάλλου του 5ου Γυμνασίου Βόλου, κ. Ιωάννη Τσοκανάκη του 1ου ΕΚ Βόλου και κ. Αθανασίου Γκίκα του 2ου ΕΠΑΛ Βόλου, με τον αρ-μόδιο Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ κ. Λάμπρο Σέμπο και τον τεχνικό σύμβουλο κ. Αντώνιο Μπουλανίκη. Στη σύσκεψη εξετάστηκε ενδελεχώς το ζήτημα και τελικά δια στόματος του υποδιοικητή εκφράστηκε η απολύτως σύμφωνη γνώμη και η πρόθεση της διοίκησης του ΕΦΚΑ για την ανταλλαγή του οικοπέδου για την ανέγερση σχολικής στέγης. Το γεγονός αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα στο δρόμο οριστικής επίλυσης του προβλήματος.

Τα επόμενα βήματα είναι τα ακόλουθα:
1. Η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας του οικοπέδου από τον ΕΦΚΑ στον Δήμο Βόλου αφού η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ανέγερση σχολικής στέγης μόνο σε οικόπεδο κυριότητας Δήμου.
2. Ο χαρακτηρισμός του οικοπέδου ως οικόπεδο σχολικής χρήσης από το Δημοτικό Συμβούλιο.
3. Η εκπόνηση μελέτης ανέγερσης πτέρυγας αιθουσών και αναμόρφωσης του νεο-κλασικού κτιρίου Αποστόλου ώστε τα δύο κτήρια να αποτελέσουν το σχολικό συ-γκρότημα του Σχολείου.
4. Η ένταξη της μελέτης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας επισήμανε την διάθεση της διοί-κησης του ΕΦΚΑ για κοινωφελή προσφορά, σημειώνοντας ότι η προσφορά αυτή αποτε-λεί συνέχιση της παράδοσης στην κοινωνική προσφορά των φορέων των οποίων ο ΕΦΚΑ αποτελεί συνέχεια και ιδιαίτερα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Επιπλέον η ΔΔΕ Μαγνησίας εξέφρασε την αμέριστη ικανοποίηση για τις ενέργειες της Υφυπουργού Οικονομικών κ. Αικατερίνης Παπανάτσιου και των βουλευτών Αλ. Μεϊκό-πουλου, Μ. Μπαλή, Χ. Μπουκώρου και Κ.Στεργίου για τις καθοριστικής σημασίας δρά-σεις τους με σκοπό την επίλυση του προβλήματος.
Όπως τονίστηκε, η επιτυχία αυτή της εκπαίδευσης, έστω και σε πρωτογενές στάδιο, ανα-δεικνύει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ των παραγόντων της εκπαι-δευτικής κοινότητας και της πολιτείας γενικότερα.

Ως επόμενο στάδιο προσδιορίζεται σχετική συνάντηση του ΔΔΕ Μαγνησίας Δρ Σωκράτη Σαβελίδη και των Διευθυντών του συγκροτήματος με τις αρμόδιες Δημοτικές αρχές ώστε να ξεκινήσουν άμεσα και οι τυπικές διαδικασίες για την πραγματοποίηση του σημαντικού αυτού έργου της ανέγερσης διδακτηρίου στο κέντρο του Βόλου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το