Τοπικά

Λιμεναρχείο Βόλου: Στις 29 Ιουνίου οι εξετάσεις χειριστών πηδαλιούχων για επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου ανακοινώθηκε ότι θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου για διακυβέρνηση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους την 29η Ιουνίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις είναι η υποβολή της αίτησης και η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών . Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται μόνο από το Γραφείο Γενικής Αστυνομίας της Υπηρεσίας του Λιμεναρχείου, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (τηλ 2421353826/831), έως και δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία των εξετάσεων,

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

Α.Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ( ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του)
Β.Ατομική Επαγγελματική Άδεια Αλιείας σε ισχύ
Γ. Για τους απογεγραμμένους ναυτικούς Ιατρική Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής Απογραφομένων Ναυτικών (ΥΕΑΝΕΘ) που να κρίνεται κατάλληλος για τον χειρισμό διακυβέρνηση σκάφους.
-Για τους μη απογεγραμμένους ναυτικούς : Βεβαιώσεις Ιατρών Ειδικότητας: Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής και Οφθαλμίατρου Ιδιωτών ή Δημοσίου Νοσοκομείου (με στρογγυλή σφραγίδα νοσοκομείου και υπογραφή διευθυντή) που να πιστοποιούν «ότι κρίνεται κατάλληλος-ικανός για τον χειρισμό-διακυβέρνηση σκάφους». Πιστοποιητικό Θαλάσσιας προϋπηρεσίας 24 μηνών τουλάχιστον σε εμπορικά πλοία ή σε επαγγελματικά Α/Κ πλοία ή σε πλοία του Π.Ν. ή του Λ.Σ. σε ειδικότητες καταστρώματος-μηχανής-ασυρμάτου ή τρία (03) τουλάχιστον έτη ως βοηθός λεμβούχος ή αθροιστικά υπολογιζόμενη προϋπηρεσία ναυτικού βοηθού λεμβούχου τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών.

Δ) αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας του/των σκαφών από το οποίο να προκύπτει:

i) Ότι ήταν σε ισχύ στο αναφερόμενο στην Υ.Δ. χρονικό διάστημα προϋπηρεσίας,
ή)Ποιος/ποιοι είναι 0/01 κύριος/κύριοι του/των σκάφους/σκαφών, iii) Οι κ.ο.χ. και τα αλιευτικά εργαλεία του σκάφους.

Ζ.- Πιστοποιητικό Πτυχίου Σχολής Σωστικών-Πυροσβεστικών Μέσων. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν πιστοποιητικό φοίτησης Σ.Σ.Π.Μ., η επάρκεια κατοχής βασικών γνώσεων για σωστή χρήση σωστικών-πυροσβεστικών πιστοποιείται κατά την διαδικασία των εξετάσεων.
Η.- Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86, στην οποία θα, αναγράφεται εάν ο ενδιαφερόμενος συνταξιοδοτείται ή όχι, από οποιονδήποτε φορέα και σε θετική περίπτωση από ποιο Ασφαλιστικό φορέα και ότι θα τηρεί τις προϋποθέσεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας.

Θ. Τρεις φωτογραφίες ατομικές διαστάσεων 3 Χ 3 cm.

Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, η απολύμανση των σημείων του σκάφους, εφόσον γίνεται χρήση του ίδιου, με τα οποία έρχονται σε επαφή οι εμπλεκόμενοι, μεταξύ διαδοχικών εξετάσεων.

Επιπλέον, είναι υποχρεωτική η διενέργεια για τους υποψηφίους είτε εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVlD-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν την εξέταση, είτε αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό (self test) έως και 24 ώρες πριν την εξέταση είτε εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVlD-19 (rapid test) έως και 24 ώρες πριν την εξέταση. Υποψήφιοι και εξεταστές που έχουν ολοκληρώσει 14 ημέρες τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVlD-19, θα φέρουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το