Τοπικά

«Λίφτινγκ» στους δρόμους του Βόλου με διαγραμμίσεις – Εγκρίθηκε η μελέτη από την Οικονομική Επιτροπή

Σε «λίφτινγκ» πολλών κόμβων με εργολαβία διαγράμμισης του οδικού δικτύου σε πεζοδιαβάσεις, άξονες οδών και θέσεις στάθμευσης θα προχωρήσει ο Δήμος Βόλου, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση του έργου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 70.000 ευρώ, ενώ η μελέτη εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή. Να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησής του θα γίνει πιλοτική εφαρμογή νέων υλικών.
Για την ανάδειξη αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός. Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης και επαναδιαγράμμισης τμημάτων του οδικού δικτύου της Δ. Ε. Βόλου.
Οι εργασίες διαγράμμισης αφορούν κόμβους – τόσο σε κεντρικά και με ιδιαίτερη δυσκολία σημεία της πόλης όσο και σε άλλους κόμβους του οδικού δικτύου (πεζοδιαβάσεις, σύμβολα κ.λπ.) – άξονες οδών, θέσεις στάθμευσης με την εφαρμογή ανακλαστικής βαφής.

Οι εργασίες διαγράμμισης θα περιλαμβάνουν:
-Χάραξη και διαγράμμιση κόμβων στο οδικό δίκτυο (διαβάσεις πεζών λωρίδων μήκους 5,00 μ. και πλάτους 0,40 μ., γραμμές υποχρεωτικής διακοπής πορείας STOP πλάτους 0,40 μ., πηκτογράμματα STOP, σύμβολα Κ16, βέλη πορείας, λοξές γραμμές τύπου «zebra» και λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης) με χρώμα διαγραμμίσεων λευκό (ή και οποιοδήποτε άλλο, π.χ. κόκκινο, κίτρινο, όπου απαιτηθεί).
-Κατά μήκος διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων στους άξονες του οδικού δικτύου της πόλης (διαχωρισμός λωρίδων ίδιας ή αντιθέτων κατευθύνσεων, λεωφορειολωρίδες – μονοί άξονες με συνεχή ή διακεκομμένη γραμμή κατά περίπτωση πλάτους 0,15 μ., στις οδούς που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία) με χρώμα διαγραμμίσεων λευκό (ή και κίτρινο όπου απαιτηθεί) και ανακλαστικά σφαιρίδια.
-Χάραξη και διαγράμμιση ειδικών θέσεων στάθμευσης (περίγραμμα θέσεων πλάτους 0,15 μ., πηκτογράμματα, ΑμεΑ και ΜΟΤΟ σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας) με χρώμα διαγραμμίσεων λευκό (ή και κίτρινο όπου απαιτηθεί, καθώς και στις γενικές θέσεις ΑμεΑ γέμισμα εσωτερικά των θέσεων με κυανό χρώμα).

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται ανά εξάμηνο καθώς και σε περιπτώσεις που θα δοθεί εντολή από την Υπηρεσία για περιοδικό πλύσιμο για την απομάκρυνση κάθε επικολλημένου ρύπου (ελαστικά, λάσπη, λάδια κ.λπ.) προς διατήρηση της φωτεινότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου συντήρησης. Σε περιπτώσεις φθορών, που θα προκληθούν στο διάστημα του χρόνου εγγύησης, και οι οποίες θα οφείλονται σε ελαττώματα του υλικού ή στην πλημμελή εκτέλεση της εργασίας, η αποκατάσταση θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο του έργου και θα γίνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου φθοράς – αντικατάστασης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το