Τοπικά

«Λίφτινγκ» στις εργατικές κατοικίες του Βελεστίνου

Εργασίες αποπεράτωσης στον περιβάλλοντα χώρο του οικισμού των εργατικών κατοικιών στο Βελεστίνο θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Ρήγα Φεραίου, με προϋπολογισμό 435.500 ευρώ. Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ, για την υπογραφή της οποίας αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρήγα Φεραίου στην τελευταία του συνεδρίαση.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρήγα Φεραίου, οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι οικοδομικές και οδοποιίας.
Συγκεκριμένα, στον περιβάλλοντα χώρο του οικισμού θα πραγματοποιηθεί πλακόστρωση των πεζόδρομων, τόσο των περιμετρικών και των υπόλοιπων πεζοδρόμων εντός του οικισμού, όσο και των αύλειων διαδρόμων περιμετρικά των στοίχων. Ήδη μέρος των πεζοδρόμων έχει επιστρωθεί με τσιμεντόπλακες.
Αν και σε μεμονωμένες περιπτώσεις οικιστές έχουν προχωρήσει από μόνοι τους στην επίστρωση της αυλής τους με πλάκες Πηλίου, ωστόσο επειδή δεν πρόκειται για παραδοσιακό οικισμό, θα γίνει επίστρωση με προκατασκευασμένες τσιμεντόπλακες, δηλαδή τυπικές τετραγωνικές πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα διαστάσεων 50Χ50, πάχους 5 εκ. ή 40Χ40, πάχους τουλάχιστον 3,5 εκ.

Επίσης, υπολείπεται η επένδυση με μάρμαρο των εξωτερικών κλιμάκων κάθε στοίχου στον περιβάλλοντα χώρο του οικισμού.
Στον πεζόδρομο-ράμπα μεταξύ 6ου στοίχου και παιδικής χαράς παρατηρείται αυξημένη ολισθηρότητα λόγω του συνδυασμού της μεγάλης κλίσης (άνω του 11%) και της πράσινης ολισθηρής ουσίας (γλίτσα) που έχει σχηματιστεί από υπάρχουσα υδρορροή. Θα γίνουν διορθωτικές εργασίες για αποτροπή μικροατυχημάτων. Θα αφαιρεθούν οι τσιμεντόπλακες και θα προστεθούν δύο ακόμη δίχτυα στη βάση της ράμπας με προσθήκη σκυροδέματος, για να μειωθεί η κλίση και θα ακολουθήσει νέα επίστρωση με τσιμεντόπλακες.
Θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα σε κλίμακες, σε περιφράξεις οικοδομικών τετραγώνων, καθώς και στον περιμετρικό πεζόδρομο, συνολικού μήκους 850 μ., όπου προκύπτουν υψομετρικές διαφορές άνω των 50 εκ. και κρίνεται επιβεβλημένη η ύπαρξη κιγκλιδώματος.

Στους δρόμους εντός του οικισμού (συμπεριλαμβανομένων των χώρων στάθμευσης), συνολικής επιφάνειας περίπου 2.700 τ.μ., αν και είχαν υλοποιηθεί στο παρελθόν εργασίες οδοστρωσίας, ωστόσο επειδή δεν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες οδοποιίας, σήμερα σε αρκετά σημεία παρατηρούνται τοπικές ανωμαλίες και κυματισμοί, που δημιουργήθηκαν από τα όμβρια ύδατα. Πρέπει να γίνει αποξήλωση της υπάρχουσας σταθεροποιημένης βάσης, με προσοχή ώστε η εναπομένουσα συμπυκνωμένη στρώση υπόβασης να έχει πάχος 10 εκ. Η υπόβαση θα επανασυμπυκνωθεί πριν την κατασκευή της νέας στρώσης βάσης πάχους 10 εκ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι ασφαλτικές εργασίες, δηλαδή η ασφαλτική προεπάλειψη, η συγκολλητική επάλειψη, η ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0,05 m και τέλος, η ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,04 m.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το