Τοπικά

«Λίφτινγκ» σε δρόμους-πεζοδρόμια του Βόλου με 700.000 ευρώ – Ανακατασκευάζεται τμήμα της Σπυρίδη 

Σε «λίφτινγκ» των δρόμων και των πεζοδρομίων στο πολεοδομικό συγκρότημα θα προχωρήσει ο Δήμος Βόλου με την υλοποίηση δυο εργολαβιών συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ. Παράλληλα, θα «τρέξει» και διαγωνισμός για τρίτη εργολαβία προϋπολογισμού 175.000 ευρώ για την υλοποίηση εργασιών ανακατασκευής τμήματος της οδού Σπυρίδη, από 28ης Οκτωβρίου έως Δημητριάδος.
Οι δυο πρώτες εργολαβίες με βάση τις σχετικές μελέτες αφορούν εργασίες επισκευών ασφαλτικών οδοστρωμάτων λόγω παλαιότητας, των κρασπεδορείθρων της πόλης και επισκευή – ανακατασκευή πεζοδρομίων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι βασικές εργασίες που θα γίνουν είναι η επούλωση τομών καθώς επίσης και η διόρθωση τοπικών φθορών των οδοστρωμάτων, ασφαλτοστρώσεις.
Εκτός των ασφαλτικών εργασιών, θα γίνουν εργασίες επισκευής κρασπεδορείθρων, πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα, καθώς επίσης και μόρφωσης δρόμων στερουμένων ασφαλτοτάπητα με ή χωρίς προσθήκη αδρανών υλικών.
Και τα δυο έργα θα έχουν διάρκεια δώδεκα μήνες. Η δαπάνη για την πρώτη εργολαβία προβλέπεται ν’ ανέλθει στο ύψος των 321.372,41 € για εργασίες, συν 1.208,24 € για την αναθεώρηση και 77.419,35 € για Φ.Π.A. ήτοι σύνολο 400.000 ευρώ, ενώ για τη δεύτερη προβλέπεται ν’ ανέλθει στο ύψος των 240.797,49 € για εργασίες, συν 1.137,99 € για την αναθεώρηση και 58.064,52 € για Φ.Π.A. ήτοι σύνολο 300.000 ευρώ.
H εκτέλεσή τους θα γίνει με ανάθεση σε εργολήπτη κατόπιν δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.

Ανακατασκευή τμήματος της Σπ. Σπυρίδη
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου ενέκρινε στην τελευταία του συνεδρίαση τη μελέτη για την εκτέλεση εργασιών ανακατασκευής τμήματος της οδού Σπυρίδη από την 28ης Οκτωβρίου μέχρι τη Δημητριάδος.
Οι εργασίες που προβλέπονται στη μελέτη είναι αποξήλωση των υφιστάμενων κυβολίθων, εκσκαφή, σκυροδέτηση και εγκιβωτισμός των γρανιτών, καθώς και μερική αντικατάσταση των μαρμάρων. Tο έργο θα έχει διάρκεια έξι μήνες.
H δαπάνη του έργου προβλέπεται ν’ ανέλθει στο ύψος των 139.965,91 € για εργασίες, συν 1.163,12 € για την αναθεώρηση και 33.870,97 € για Φ.Π.A. ήτοι σύνολο 175.000 €. H κατασκευή του έργου θα γίνει με ανάθεση σε εργολήπτη μετά από δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό.

Αποκαταστάσεις ζημιών σε πλατείες
Στο μεταξύ, στην αποκατάσταση ζημιών στις πλατείες και τους κοινόχρηστους χώρους θα προχωρήσει ο Δήμος Βόλου βάσει σχετικής μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με συνολικό προϋπολογισμό 70.000 ευρώ. Προβλέπονται εργασίες ανακατασκευής πεζοδρομίων και κρασπεδόρειθρων τα οποία βρίσκονται μπροστά σε δημόσια κτίρια, κοινόχρηστους χώρους, πλατείες κλπ., κατασκευή διαβάσεων ΑμεΑ (ράμπες), εργασίες επισκευής αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κούνιες κ.τ.λ.) και γενικώς εργασίες που περιέχονται εντός των κοινοχρήστων χώρων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το