Τοπικά

Κρέας θα μοιράσει ο Δήμος Βόλου

Στη λήψη απόφασης για τη χορήγηση κρέατος σε οικονομικά αδύνατους και πολύτεκνους θα προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, το οποίο θα συνεδριάσει αύριο Μ. Δευτέρα 2 Απριλίου (7 μ.μ.). Νωρίτερα (1.30 μ.μ.) θα συνεδριάσει και η Οικονομική Επιτροπή.
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Βόλου πρόκειται να τεθούν προς έγκριση 35 συνολικά θέματα, από τα οποία ξεχωρίζουν: Λήψη απόφασης περί παραχώρησης της κεντρικής πλατείας Σέσκλου για τη διενέργεια του ετήσιου ποδηλατικού αγώνα «ΣΩΣΘΕΝΕΙΑ», λήψη απόφασης έγκρισης της μελέτης σκοπιμότητας-βιωσιμότητας και τρόπος υλοποίησης της δράσης «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων – με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Βόλου», λήψη απόφασης για την επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, διόρθωση και συμπλήρωση της 161/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί κατάταξης των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλου σε κατηγορίες βάσει των κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 56Α το Ν. 4479/2017, λήψη απόφασης για την ανάθεση εργασιών αφής κανδηλιών και καθαριότητας μνημάτων, στο κοιμητήριο «Κούκος», λήψη απόφασης σχετικά με το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και την κατάθεση χρηματικών διαθεσίμων, για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής, για τους προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και των υπαλλήλων του Δήμου Βόλου.

Η Οικονομική Επιτροπή

Αύριο Μ. Δευτέρα (1.30μ.μ.) θα συνεδριάσει και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:
Υποβολή 2ου Πρακτικού – έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης – του διαγωνισμού για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Βόλου» σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 16770/23-02-2018 διακήρυξη του Δήμου Βόλου, λήψη απόφασης κατάρτισης όρων και σύνταξης διακήρυξης του έργου «Κατασκευές οδών έτους 2018», λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης με τίτλο «Εργασίες συντήρησης δικτύων φωτεινής σηματοδότησης».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το