Τοπικά

Κόστος αμαξιδίου 2.500 €, αλλά ο ΕΟΠΥΥ χορηγεί 1.080 €…

Βαθιά το χέρι στην τσέπη πρέπει να βάλουν χρόνια πάσχοντες, όπως καρκινοπαθείς και άτομα με αναπηρία, όταν θελήσουν να αντικαταστήσουν π.χ. ένα αμαξίδιο ή ένα πρόσθετο στήθους σε μαστεκτομή. Οι τιμές όλων των εν λόγω ιατρικών υλικών και μηχανημάτων έχουν πάρει την ανιούσα τους τελευταίους μήνες, όπως εξάλλου και όλα τα είδη κατανάλωσης.

Παράλληλα συνεχίζεται η εφαρμογή της μηνιαίας προείσπραξης (claw back) που είχε επιβληθεί με τον μνημονιακό νόμο 4172 του 2013, καθώς οι δαπάνες που γίνονται τόσο για νοσήλια, όσο και για ιατρικές εξετάσεις και ιατροτεχνολογικό υλικό, δεν πρέπει να ξεπερνούν τον προϋπολογισμό που τίθεται κάθε φορά από τη Διεύθυνση Οικονομικών του υπουργείου Υγείας και είναι «κλειστός». Καρκινοπαθής συνταξιούχος του ΙΚΑ που θέλησε να αλλάξει το πρόσθετο στήθους μετά από μαστεκτομή που είχε υποστεί, καθώς μετά από χρήση χρόνων καταστράφηκε, έπεσε από τα σύννεφα όταν ενημερώθηκε από παρόχους-εμπόρους ιατροτεχνολογικών υλικών, ότι έπρεπε να καταβάλει ανάλογα με την εταιρεία από 68 μέχρι και 150 ευρώ, την ώρα που η συνταγογράφηση του ΕΟΠΥΥ ανέφερε μηδέν συμμετοχή…

Oι τιμές των εν λόγω υλικών έχουν πάρει την ανιούσα το τελευταίο διάστημα, λόγω των ανατιμήσεων στα καύσιμα και τις πρώτες ύλες παγκόσμια, ωστόσο, οι τιμές που εξακολουθεί να δίνει ο ΕΟΠΥΥ παραμένουν ίδιες εδώ και χρόνια. Στα επιθέματα, στα οποία υπάγεται το υλικό πρόσθετου στήθους, η μηνιαία προείσπραξη ανέρχεται σε 29,51%… Σύμφωνα με πάροχο – έμπορο του Βόλου, αναπηρικό αμαξίδιο για το οποίο το 2016 χορηγούνταν 160 ευρώ, εξακολουθεί να χορηγείται και το 2022 με το ίδιο ποσό, ενώ η τιμή του έχει αυξηθεί στη χονδρική αγορά από τα 74 στα 114 ευρώ… Αν συνυπολογιστούν ο ΦΠΑ 13%, η έκπτωση (rebate) 3,5% και η μηνιαία προείσπραξη που επιβάλλει ο ΕΟΠΥΥ, που στα συγκεκριμένα ορθοπεδικά υλικά είναι σήμερα 48,76%, τότε πόσο πρέπει να το πουλήσει ο έμπορος – πάροχος, για να έχει και ένα λογικό κέρδος; «Ένα χειροκίνητο αμαξίδιο κοστίζει 2.500 ευρώ για εμάς τους κινητικά ανάπηρους και ο ΕΟΠΥΥ χορηγεί 1.080 ευρώ», επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Κινητικά Αναπήρων Μαγνησίας «Ιππόκαμπος», οργανωτικός γραμματέας της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων Πέτρος Μπέλλος. Το πρόβλημα, προσθέτει ο κ. Μπέλλος, γίνεται εντονότερο για τους γονείς παιδιών με αναπηρία, που πρέπει να αλλάζουν τα αμαξίδια κάθε δύο χρόνια, λόγω της ανάπτυξης του παιδιού… Μάλιστα πρόσφατα είχε και δύο καταγγελίες για τις χρεώσεις αυτές.

Οι χρόνια πάσχοντες λοιπόν καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, σε εποχή μάλιστα που πρέπει να αντιμετωπίσουν αυξημένα έξοδα διαβίωσης λόγω καυσίμων, ηλεκτρικής ενέργειας και ανατιμήσεων σε τρόφιμα και άλλα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Οι έμποροι – πάροχοι προσπαθούν να μην μετακυλίουν όλο το κόστος της μηνιαίας προείσπραξης στους αγοραστές των εν λόγω υπηρεσιών, εξετάσεων, ιατροτεχνολογικών υλικών, αλλά τελικά οι τελευταίοι είναι αυτοί που «πληρώνουν το μάρμαρο». Είναι χαρακτηριστικό ότι στα νοσήλια των ιδιωτικών κλινικών το claw back που ισχύει σήμερα ανέρχεται σε 42,65%, στα κέντρα αποκατάστασης 26,52%, στις εξετάσεις βιολογικών υλικών 39,88%, στις εξετάσεις CTs 40,17%, στις εξετάσεις MRI 38,48% και στις εξετάσεις PET/CTs 53,18%… Αίτημα όλων των παρόχων η συχνότερη επικαιροποίηση των προϋπολογισμών, αλλά και η κοινοποίηση του σχετικού πίνακα προείσπραξης νωρίτερα από τους τρεις μήνες, που γίνεται σήμερα. Παράλληλα πολλά ορθοπεδικά υλικά καθημερινής φροντίδας, όπως τα αμαξίδια θαλάσσης, δεν χορηγούνται από τον ΕΟΠΥΥ. «Για να μην πληρώσει συμμετοχή ο ασφαλισμένος, πρέπει να προμηθευτεί τη χαμηλότερη ποιότητα του υλικού, που προτείνει ο ΕΟΠΥΥ. Αυτό συμβαίνει π.χ. στις περούκες, αλλά και στα ειδικά σουτιέν», επισημαίνει η κ. Σοφία Ιωάννου από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών, που προσθέτει ότι ο Σύλλογος δέχεται πολλές καταγγελίες για το σκιαγραφικό αξονικής εξέτασης, που δεν χορηγείται δωρεάν.

Ο νόμος 4172 του 2013
Ο μνημονιακός νόμος 4172 του 2013 ορίζει τα εξής: «Η εξαμηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.): α) για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, όπως για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία, φυσικοθεραπείες, ειδική αγωγή και λοιπές υπηρεσίες υγείας και β) για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Το υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη μεν περ. α) από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, για τη δε περ. β) από τους συμβεβλημένους παρόχους ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής… Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, στη βάση της διαφοράς ανάμεσα στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο και την πραγματική δαπάνη, μετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων (rebates) και μη αποδεκτών δαπανών όπως αυτές προκύπτουν κατά τη διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης και καταβάλλεται ή συμψηφίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του παρόντος. Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο υπολογισμού της αυτόματης επιστροφής, για τον οποιονδήποτε λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης για το σύνολο των παρόχων, το ποσό της αυτόματης επιστροφής υπολογίζεται για τις συγκεκριμένες μη εκκαθαρισθείσες δαπάνες επί του αιτούμενου ποσού μετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων (rebates) και καταβάλλεται από τους ως άνω συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από την πιστοποίησή του σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακόπτει τη σύμβαση του συμβεβλημένου παρόχου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για το χρονικό διάστημα μέχρι την καταβολή του οφειλόμενου από αυτόν (πάροχο) ποσού ή την είσπραξή του κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το