Τοπικά

Κόπηκε το «οξυγόνο» από το Νοσοκομείο του Βόλου – SOS για την λειτουργία του

Το Νοσοκομείο του Βόλου για να καλύψει μέχρι τέλος του χρόνου τις ανάγκες του έχει στη διάθεσή του το … «αστρονομικό» ποσό των 100.000 ευρώ , καθώς η διοίκηση της 5η Υγειονομικής Περιφέρειας αναθεώρησε για άγνωστους λόγους τον προϋπολογισμό της για τα νοσηλευτικά ιδρύματα και 3 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της, τα οποία είχαν προϋπολογισθεί για τα Νοσοκομεία μετακινήθηκαν στην 3η και 4η Υγειονομική Περιφέρεια. Το Νοσοκομείο του Βόλου, κινούμενο με βάση τον προϋπολογισμό του 2018 και χωρίς υπέρβαση στο ποσό, ζήτησε μέχρι τέλος του έτους 1,1 εκατομμύρια ευρώ για τη συνολική λειτουργία του, με εξαίρεση την φαρμακευτική δαπάνη . Τελικά αποφασίστηκε να διατεθούν 100.000 ευρώ, ενώ σε οικτρή οικονομική κατάσταση βρίσκεται το πανεπιστημιακό που απειλεί με κλείσιμο κλινικών . Έλαβε συγκεκριμένα, 800.000 ευρώ για να καλύψει τις ανάγκες του μέχρι τέλος του έτους.
Η πρώτη κίνηση για το Αχιλλοπούλειο θα είναι ο περιορισμός των χειρουργείων και των υλικών ενώ η απόγνωση χαρακτήρισε τη συνεδρίαση του προχθεσινού διοικητικού συμβουλίου, όπου συζητήθηκε ο προϋπολογισμός.

Για λόγους που κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει η 5η Υγειονομική Περιφέρεια και ο διοικητής κ. Σερέτης φέρονται να δέχτηκαν τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό που αφορούσαν μεταφορές κονδυλίων σε άλλες υγειονομικές περιφέρειες, γεγονός που δεν επιτρέπει στα νοσοκομεία της Θεσσαλίας και της Στερεάς να λειτουργήσουν.
Το διοικητικό συμβούλιο του Νοσοκομείου στη συνεδρίασή του αποφάσισε να εγκρίνει τον προϋπολογισμό «μόνο από ανάγκη- παρά το γεγονός ότι, από τις δεσμεύσεις και τις αγορές του 9μηνου προκύπτει απαίτηση για αύξηση των πιστώσεων κατά 1.100.000,00€, προκειμένου το ποσό αυτό να προσεγγίσει το απαιτούμενο, με βάση τον κύκλο εργασιών και την παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου. Με βάση τα παραπάνω καθόσον υπήρξε η διακοπή της κανονικής ροής εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το ποσό των 600.000€, όπως αρχικά είχε κατανεμηθεί, θεωρούμε αδύνατη την τρέχουσα οικονομική διαχείριση γεγονός το οποίο θέτει πρωτίστως σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου καθόσον θα μειωθεί ο κύκλος εργασιών και το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών (πχ μείωση χειρουργείων)». Αποφάσισε επίσης την κατεπείγουσα αποστολή της απόφασης στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος για αξιολόγηση και για τις τυχόν περαιτέρω ενέργειες»

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια έστειλε έγγραφο στις 07-10-2019 στο Νοσοκομείο του Βόλου αναφορικά με την αύξηση ορίων δαπανών 2019, και πιο συγκεκριμένα την αύξηση ορίων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Νοσοκομείου Βόλου μόνο κατά 100.000,00€ σε όλες τις κατηγορίες δαπανών πλην φαρμάκου, με ισόποση μείωση του Αποθεματικού.
Το Νοσοκομείο θα πρέπει να προχωρήσει σε μειώσεις που αφορούν κυρίως σε δαπάνες μετακίνησης, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ύδρευσης, φυσικού αερίου, Απογευματινών Ιατρείων, χειρουργείων καθώς και στο Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ .
Στο διοικητικό συμβούλιο επισημάνθηκε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το Νοσοκομείο βρίσκεται σε μια δυναμική φάση ανάπτυξης κυρίως μέσα από την αγορά νέου σύγχρονου εξοπλισμού με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ αλλά και της διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, γεγονός που θα «φρενάρει» από την απουσία χρημάτων. Πιο συγκεκριμένα έχουν υλοποιηθεί ή αναμένεται να υλοποιηθούν τα ακόλουθα έργα: • Έναρξη λειτουργίας της Ψηφιακής Χειρουργικής αίθουσας και νέου σύγχρονου Υπερηχογράφου • Υπογραφή σύμβασης για την λειτουργία Μαγνητικού Τομογράφου • Υπογραφή σύμβασης αναπνευστήρων ΜΕΘ • Άμεση ολοκλήρωση των έργων για το ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα, για την ανανέωση όλων των χειρουργικών εργαλείων, για την απόκτηση Στεφανιογράφου και ανανέωσης του εξοπλισμού της ΜΕΘ • Αυτόνομη λειτουργία των ΤΕΠ του νοσοκομείου 5 • Λειτουργία Μονάδας Εμφύτευσης Βηματοδοτών στην Καρδιολογική Κλινική • Άμεση ανάγκη για πρόσληψη Ιατρικού και Λοιπού Προσωπικού για την λειτουργία των ανωτέρω αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου.

-Τα Εξωτερικά Ιατρεία εξυπηρετούν ετησίως περίπου 80.000 εξωτερικούς ασθενείς •
– Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών αντιμετωπίζει ετησίως περίπου 80.000 επείγοντα περιστατικά
– Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού υλοποιεί ετησίως περίπου 16.500 συνεδρίες
– Η Μονάδα Χημειοθεραπείας υλοποιεί ετησίως περίπου 6.600 συνεδρίες
– Το σύνολο των χειρουργικών επεμβάσεων ετησίως ανέρχεται στις 5.000.

Μηδενικές πιστώσεις
Στο διοικητικό συμβούλιο επισημάνθηκε ότι υλοποίηση όλων των λειτουργιών του Νοσοκομείου συνεπάγεται την άμεση ανάγκη για περαιτέρω αύξηση των ορίων πιστώσεων καθώς η αύξηση των πιστώσεων κατά το ποσό των 100.000,00€ (τελική διαμόρφωση πιστώσεων πλην φαρμάκου 10.100.000,00€) δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των αναγκών του. Η διαφορά ανάμεσα στις εγκεκριμένες πιστώσεις του 2019 (πλην φαρμάκου) μετά και την αύξηση των 100.000 ευρώ και στις πιστώσεις του 2018 ανέρχεται στο ποσό του 1.060.000,00€, ενώ αντίστοιχα οι πραγματοποιηθείσες αγορές του 2018 είχαν ανέλθει περίπου στα 10.830.000,00€. Με βάσει και τα σημερινά δεδομένα: σε σημαντικές κατηγορίες δαπανών οι διαθέσιμες πιστώσεις έχουν σχεδόν μηδενιστεί και δεν επαρκούν για την δέσμευση των τρεχουσών αναγκών, όπως των Αντιδραστηρίων (τα σημερινά αιτήματα των κλινικών ανέρχονται στις 150.000,00€) και του Υγειονομικού Υλικού (δεσμευμένα ποσά για διαγωνισμούς περίπου 250.000,00€, ενώ τα σημερινά αιτήματα των κλινικών ξεπερνούν τις 70.000,00€),.

– Για Ορθοπεδικό υλικό οι πιστώσεις επαρκούσαν έως και μέσα Αυγούστου, ενώ από μέσα Αυγούστου έως και τέλη Σεπτεμβρίου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί χειρουργεία ποσού περίπου 90.000,00€ για τα οποία εκκρεμεί η δέσμευση τους λόγω μη επάρκειας πιστώσεων και κατά μέσο όρο το μηνιαίο κόστος των χειρουργείων ανέρχεται σε 60.000,00€,.
– Για την ΔΕΗ οι πιστώσεις επαρκούσαν έως και τον Ιούλιο, ενώ από τον Αύγουστο εκκρεμεί η δέσμευση τους λόγο μη επάρκειας πιστώσεων (δεν έχει γίνει ακόμη η έκπτωση επί των τιμολογίων βάσει του ΦΕΚ 1942/31-5-2018 τ.Β΄).
-Για το Φυσικό Αέριο οι πιστώσεις επαρκούν έως Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και για την Ύδρευση έως Οκτώβριο.
– Για υπερβάλλουσες υπερωρίες οι πιστώσεις επαρκούσαν έως και Σεπτέμβριο.
-Για απογευματινά ιατρεία οι πιστώσεις επαρκούν έως και Οκτώβριο και για απογευματινά ιατρεία παρακλινικών εξετάσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έτους 2018 εκκρεμούν οι εξοφλήσεις για το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου 2018).
– Για δαπάνες συντήρησης εξοπλισμού και κτιρίου, αλλά και σε άλλες κατηγορίες δαπανών δεν επαρκούν τα χρήματα.
-Συνολικά οι επιπλέον πιστώσεις που απαιτούνται έως και το τέλος του έτους ανέρχονται στο ποσό των 1.000.000,00€ περίπου. Η μη επάρκεια των πιστώσεων και η τμηματική αύξηση των πιστώσεων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του Μητρώου Δεσμεύσεων κατ΄ εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 80/2016, ενώ όταν η αύξηση των πιστώσεων πραγματοποιείται προς το τέλος του χρόνου καθιστά σχεδόν ανέφικτή την έγκαιρη απορρόφηση τους, τόσο λόγω της γραφειοκρατικής διαδικασίας (έγκριση από ΔΣ Νοσοκομείου, από ΥΠΕ και Υπουργείο, όσο και αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών από τις προμηθεύτριες εταιρίες.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το