Τοπικά

ΚΚΕ προς Υπουργό Εσωτερικών: Να μην προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις και οι εργολαβίες στον Δήμο Ν.Πηλίου

Στον Υπουργό Εσωτερικών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης και Χρήστος Κατσώτης ζητώντας να μην προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις και οι εργολαβίες στον Δήμο Νοτίου Πηλίου.
Στην ερώτησή τους αναφέρουν ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα των αρνητικών εξελίξεων στην Τοπική Διοίκηση είναι ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, που εκτείνεται σε έκταση 370,00 τ.χμ. και αποτελείται από 5 Δημοτικές Ενότητες, 18 Τοπικές Κοινότητες και δεκάδες διάσπαρτους οικισμούς. Η δημοτική αρχή εισηγείται, λόγω «αδυναμίας εκτελέσεως εργασιών με ίδια μέσα», την παράδοση όλων των υπηρεσιών του δήμου σε εργολάβους».

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της δημοτικής αρχής δεν μπορούν να εκτελεστούν:
• «Εργασίες συντήρησης πύλαρ αντλιοστασίων και αλλαγής λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού στις Δημοτικές ενότητες του Δήμου Νοτίου Πηλίου», με 25 ηλεκτροδοτούμενα αντλιοστάσια και για την αντικατάσταση 5000 λαμπτήρων το χρόνο, δεν απασχολείται κανένας υπάλληλος – ηλεκτρολόγος.
• «Συντηρήσεις – Επεκτάσεις Δημοτικών Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού» Οι ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά σε θέματα εργασιών Αποκατάστασης Δημοτικών Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού απαιτείται, προσωπικό και κατά κύριο λόγο, ανυψωτικό καλαθοφόρο μηχάνημα, το οποίο δεν υπάρχει στο Δήμο.
• «Εργασίες αποκομιδής στερεών αποβλήτων στην Δ.Ε. Τρικερίου και μεταφοράς στερεών αποβλήτων από το νησί Παλαιό Τρίκερι με πλωτό μέσο», ο μηχανολογικός εξοπλισμός και το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών σε εργασίες αποκομιδής στερεών αποβλήτων στην Δ.Ε. Τρικερίου του Δήμου. Επίσης, ο Δήμος δεν διαθέτει πλωτό μέσο για τη μεταφορά των απορριμμάτων από το νησί Π. Τρίκερι.
• «Αγροτική Οδοποιία» στον Δήμο απασχολούνται δύο (2) χειριστές μηχανημάτων, μόνιμοι υπάλληλοι, και ένας (1) χειριστής με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Οι εκσκαφείς εξυπηρετούν και την υπηρεσία καθαριότητας, με αποτέλεσμα να είναι διαρκώς απασχολημένοι. Επιπλέον είναι αρκετά παλιοί με αποτέλεσμα να παθαίνουν συχνά βλάβες. Παρουσιάζονται προβλήματα που σε όλη την έκταση του οδικού δικτύου, όπως κατολισθήσεις-κατακρημνίσεις – πλημμυρικά φαινόμενα, οπότε πρέπει ένας τουλάχιστον εκσκαφέας σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τους.
• «Συντήρηση και παροχή υπηρεσιών Συντήρησης Δημοτικών δικτύων ύδρευσης Δημοτικών Δικτύων Ύδρευσης». Οι βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης (π.χ. σπάσιμο αγωγών) είναι καθημερινές και πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα ώστε να αποκαθίσταται η ύδρευση. Οι ανάγκες είναι τεράστιες! Οι δύο (2) χειριστές μηχανημάτων έργων μόνιμοι υπάλληλοι, και ένας (1) χειριστής με σύμβαση ορισμένου χρόνου απασχολούνται στην καθαριότητα και σε άλλες εργασίες. Ο Δήμος αδυνατεί να εκτελέσει την παραπάνω εργασία με ίδια μέσα.
• «Εργασίες επισκευής και συντήρησης υδραυλάκων». ο Δήμος αδυνατεί να εκτελέσει τις εργασίες καθαρισμού ρείθρων και των αυλάκων απορροής όμβριων υδάτων εκατέρωθεν του οδικού δικτύου με ίδια μέσα.
• «Μεταφορές εν γένει» Ο Δήμος δεν διαθέτει στο στόλο του φορτηγό, όχημα μεταφοράς προσωπικού και ότι άλλο όχημα μεταφοράς. Στον Δήμο απασχολούνται έξι (6) οδηγοί μόνιμοι υπάλληλοι και ΙΔΑΧ, και απασχολούνται στην καθαριότητα στα απορριμματοφόρα. Οι ανάγκες για μεταφορές είναι καθημερινές, διότι προκύπτει συνεχώς ανάγκη να μεταφερθούν υλικά ύδρευσης, υλικά ηλεκτροφωτισμού, ορυκτό υλικό για την αγροτική οδοποιία κ.τλ.
• «Εργασίες κλαδέματος και κοπής ξερών δέντρων, συντήρησης αντιπυρικών ζωνών, αποψίλωσης και κοπής ξερών χόρτων δημοτικών οδών και στο οδικό δίκτυο με ειδικό μηχάνημα, καθαρισμού μονοπατιών και κοινοχρήστων χώρων, παραλιών, οικοπέδων, αποκομιδής – μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων & μπαζών, αποχιονισμού». Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και το υπάρχον προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών σε εργασίες που αφορούν την οδική ασφάλεια, την πυροπροστασία και τον καλλωπισμό των κοινόχρηστων χώρων.
• «Μίσθωση Μηχανημάτων για τον Καθαρισμό Ρεμάτων» Δεν υπάρχουν χειριστές μηχανημάτων. Ο καθαρισμός των ρεμάτων χρήζει άμεσης επίλυσης καθώς πρέπει να γίνει σε περιορισμένο χρόνο, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα στη περίοδο έντονων καιρικών φαινομένων.

«Στην τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, όπως περιγράφεται παραπάνω, βρίσκονται και δεκάδες άλλοι δήμοι της χώρας» επισημαίνουν.

Οι βουλευτές ρωτούν τον Υπουργό:
• Με ποιον τρόπο θα στηρίξει άμεσα τον Δήμο Νοτίου Πηλίου, με τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, τις υποδομές και το μόνιμο προσωπικό για να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών του και να μην προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις και οι εργολαβίες;
• Τι μέτρα θα πάρει για την επαρκή οικονομική ενίσχυση των δήμων της χώρας;
• Πότε θα προβεί στην πρόσληψη του απαραίτητου μόνιμου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που χρειάζονται οι δήμοι;
• Τι θα κάνει για να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι για να καλύψουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε προσωπικό;

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το