Τοπικά

Κίνδυνος να γίνει ανεξέλεγκτη η κατάσταση με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου με απόφαση που θα λάβει αύριο αναμένεται ότι θα άρει τις απαγορεύσεις για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στον πολεοδομικό ιστό.
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για την αδειοδότηση των κεραιών, η χωροθέτησή τους επιτρέπεται παντού χωρίς να προβλέπονται απαγορεύσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, συνεπώς επιτρέπονται σε όλη την έκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Βόλου, με μόνη εξαίρεση την απαγόρευση εγκατάστασης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, σχολεία, γηροκομεία και νοσοκομεία.

Το 2012 με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου κανονιστικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της αδειοδότησης των εγκαταστάσεων κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου. Η Κανονιστική Απόφαση τροποποίησε και ενοποίησε παλαιότερες Κανονιστικές Αποφάσεις των Δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας. Με την παραπάνω Κανονιστική Απόφαση:
Σύμφωνα με την κανονιστική που καταργείται, η έγκριση τοποθέτησης από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου, για την εγκατάσταση σταθμών βάσης και κεραιών κινητής τηλεφωνίας, θα επιτρέπεται μόνο εφόσον ληφθεί υπόψη και η θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Πλέον τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στην Υπηρεσία Δόμησης με την αίτηση των ενδιαφερόμενων εταιρειών για την Έγκριση Δομικών Κατασκευών Κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας ορίζονται από τη νομοθεσία και δεν περιλαμβάνουν καμία έγκριση ή σύμφωνη γνώμη του Δήμου.
Η προστασία του κοινού από τις επιπτώσεις από τη λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Σύμφωνα με το άρθρο 30 του παραπάνω νόμου απαγορεύεται πλέον κάθε εγκατάσταση, για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) μελέτη που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από τον γενικό πληθυσμό στους οποίους τα όρια έκθεσης υπερβαίνουν το 70% των ορίων που έχουν καθοριστεί στη σχετική νομοθεσία. Ιδιαίτερα δε σε περίπτωση εγκαταστάσεων κεραιών σε απόσταση μέχρι 300 μέτρα από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των προβλεπόμενων στη νομοθεσία τιμών, ενώ δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κεραιών επί των συγκεκριμένων κτιρίων.
Επίσης σύμφωνα με έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, αναφέρεται ότι: Δεν παρέχεται η αρμοδιότητα στους δήμους και ειδικότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για κανονιστική ρύθμιση ζητημάτων, που σχετίζονται με την εγκατάσταση και λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην περιφέρεια του δήμου τους. Εξάλλου τέτοια αρμοδιότητα δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ή από κάποια άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας (ΣτΕ 3832/07, 2955/06, 1152/09).
Σημειώνεται ότι και από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο δεν ορίζονται συγκεκριμένες περιοχές για την εγκατάσταση κεραιών, αλλά ορίζεται ότι οι εγκαταστάσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να χωροθετούνται όπου επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Η εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας επιτρέπεται ακόμη και σε περιοχές ειδικής προστασίας, όπως αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικοί τόποι, διατηρητέα κτίρια, μετά την έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών και του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το