Τοπικά

Κέντρο Κοινότητας ώς το 2022 στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 θα παραταθεί η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ρήγα Φεραίου, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 210.708 ευρώ. Η πράξη στοχεύει στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω ενός πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στον Δήμο Ρήγα Φεραίου.

Όπως αναφέρεται σχετικά, «κατανοώντας την επιδείνωση της καθημερινότητας που επέφερε η οικονομική κρίση και στοχεύοντας στην ανακούφιση των συμπολιτών που έχουν ανάγκη, ο Δήμος Ρήγα Φεραίου προσπαθεί συστηματικά να διευρύνει το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης που έχει αναπτύξει, υλοποιώντας σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικά και οικονομικά ομάδων.
Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί στο ισόγειο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Ρήγα Φεραίου που βρίσκεται στη διεύθυνση Ηρώων Πολυτεχνείου 4, στο Βελεστίνο, το οποίο διαθέτει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, είναι προσβάσιμο από ΑμεΑ και βρίσκεται πλησίον δημοτικών συγκοινωνιών, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμος σε όλους τους πολίτες.
Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές, οι οποίες παρέχουν ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του οικείου Δήμου, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων, καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.
Επιπρόσθετα, τα Κέντρα Κοινότητας δύναται να λειτουργούν και ως χώροι όπου συγκεντρώνεται η κοινότητα για ομαδικές δραστηριότητες και για θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Το κάθε Κέντρο Κοινότητας προσφέρει πληροφόρηση, υπηρεσίες συμβουλευτικής, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, συμβάλει στην ανάπτυξη πολιτισμικών δραστηριοτήτων, στην προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας και στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης. Μέσω του Κέντρου δύναται να οργανωθεί η κοινότητα για τοπική αναπτυξιακή και κοινωνική δράση στους τομείς της υγείας, εκπαίδευσης απασχόλησης, ψυχαγωγίας.

Ωράριο λειτουργίας
Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επί οκταώρου βάσεως πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή). Κατά την κρίση του Δήμου και με βάση τη δυναμικότητα του Κέντρου και του παραρτήματος, αλλά και των τοπικών αναγκών, δύναται να επεκτείνεται και κατά τις απογευματινές ώρες.
Δύναται επίσης με απόφαση του Δήμου, να εφαρμόζεται κυλιόμενο ωράριο απασχόλησης του προσωπικού του Κέντρου (βάρδιες) προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα της δομής και η καλύτερη κάλυψη των αναγκών του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.
Η απασχόληση του προσωπικού δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδομάδα.
Το Κέντρο Κοινότητας διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του πολιούχου Αγίου του Δήμου. Σημειώνεται, ότι υπερωριακή απασχόληση προσωπικού δεν είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης από το ΕΚΤ.

Ωφελούμενοι
Ως ωφελούμενος ορίζεται ο πολίτης που κάνει συστηματική χρήση των υπηρεσιών και παροχών των Κέντρων Κοινότητας και των παραρτημάτων αυτών και ο οποίος έχει καταγραφεί στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα και έχει αποκτήσει μοναδικό αριθμό αναφοράς.
Πιο συγκεκριμένα, ωφελούμενοι από την ενέργεια είναι πολίτες που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας και παρέμβασης των Κέντρων Κοινότητας, και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το