Τοπικά

Και η αναβολή της δίκης θα κοστίζει

Και τις αναβολές θα πληρώνουν οι αιτούντες αυτές στα δικαστήρια από το νέο έτος, όπως ρητά προβλέπει ο Νόμος 4446/2016. Μάλιστα τα χρήματα για τις αναβολές θα προορίζονται για το ΤΑΧΔΙΚ.

 

Σύμφωνα με τον Νόμο στα Πολιτικά Δικαστήρια οι αναβολές θα κοστίζουν:
Ειρηνοδικείο 20 ευρώ, Μονομελές Πρωτοδικείο 20 ευρώ, Πολυμελές Πρωτοδικείο 30 ευρώ, Εφετείο 40 ευρώ και Άρειος Πάγος 50 ευρώ.
Στα Διοικητικά Δικαστήρια: Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο 30 ευρώ, Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο 40, Διοικητικό Εφετείο 50 και Συμβούλιο της Επικρατείας 50 ευρώ. Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινό αίτημα αναβολής από περισσότερους διαδίκους, τότε κατατίθεται ένα παράβολο, που επιμερίζεται ισομερώς σε αυτούς.
Παράλληλα, o Νόμος 4446/2016 περιλαμβάνει μία σειρά διατάξεων για αυξήσεις μεγαροσήμων, τελών και παραβόλων.
Σύμφωνα με τον νομοθέτη, η ρύθμιση αυτή ήταν αναγκαία, δεδομένου ότι μεγάλος όγκος των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον της δικαιοσύνης προέρχεται από αναβολές υποθέσεων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, το παράβολο «αναμένεται να λειτουργήσει καταρχάς αποτρεπτικά για την υποβολή αιτημάτων αναβολής, περιορίζοντάς τα στην πράξη στα υπαγορευόμενα από επιτακτικούς λόγους ανωτέρας βίας». Ωστόσο, δικηγόροι του Βόλου αντιτείνουν πως η διάταξη για το «αναβολόσημο» είναι ισοπεδωτική, καθώς αγνοεί τόσο τον λόγο της αναβολής, όσο και τη δικονομική θέση του αιτούντος.

 
«Για πρώτη φορά θεσπίζεται παράβολο αναβολής, το λεγόμενο «αναβολόσημο» για τις πολιτικές και διοικητικές δίκες, που φτάνει ώς τα 50 ευρώ! Υπάρχουν αυξομειώσεις σε άλλες κατηγορίες παραβόλων, με άξια αναφοράς την αύξηση στα ένσημα υπέρ του Ταμείου χρηματοδότησης των δικαστικών κτιρίων (μεγαρόσημα)», επισημαίνει ο γενικός γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου Βασίλης Μπακαλιάνος. «Σε κάθε περίπτωση η προσφυγή στη δικαιοσύνη παραμένει πολυτέλεια για τους πολίτες, καθώς τα παράβολα υπέρ του Δημοσίου είναι δυσανάλογα σε σχέση με την οικονομική τους – λόγω της ύφεσης που βιώνει η οικονομία της χώρας μας – δυνατότητα. Γι’ ακόμη μια φορά σε νομοθέτημα, δεν υπάρχει κοινωνικός προσανατολισμός», καταλήγει ο κ. Μπακαλιάνος.

 

 

Άλλες αλλαγές
Με τον Νόμο 4446/2016 επέρχονται τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα, αλλά και σειρά μεταβολών που αφορά στην καθημερινή άσκηση της δικηγορίας.
Ειδικότερα:
-Κατάργηση του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές:
Το πάγιο αίτημα των Δικηγορικών Συλλόγων μετά την τροποποίηση που είχε γίνει με τον Ν. 3994/2011, έγινε δεκτό και πλέον δεν απαιτείται καταβολή δικαστικού ενσήμου τόσο για τις αναγνωριστικές αγωγές, όσο και για τις καταψηφιστικές που τρέπονται σε αναγνωριστικές.
Ειδικά για τις καταψηφιστικές αγωγές στις εργατικές διαφορές το δικαστικό ένσημο μειώνεται στο 4 τοις χιλίοις (από 8 τοις χιλίοις), όπου απαιτείται, ήτοι για τις αγωγικές αξιώσεις που υπερβαίνουν την καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου.
-Αλλαγή στα ποσά των παραβόλων για άσκηση ενδίκων μέσων:
-Πολιτική Δικονομία: Για άσκηση εφέσεως 75 € κατά αποφάσεως Ειρηνοδικείου, 100 € κατά αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου, 150 € κατά αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου (μέχρι σήμερα ίσχυε ανεξαρτήτως Δικαστηρίου παράβολο 200 €), για άσκηση αναίρεσης 250 € κατά αποφάσεως Ειρηνοδικείου, 300 € κατά αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου, 400 € κατά αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου, 450 € κατά αποφάσεως Εφετείου (μέχρι σήμερα ίσχυε ανεξαρτήτως Δικαστηρίου παράβολο 300 €), για άσκηση αναψηλάφησης 400 € κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου, Μονομελούς Πρωτοδικείου, και Πολυμελούς Πρωτοδικείου και 500 € κατά αποφάσεων Εφετείου και Αρείου Πάγου (μέχρι σήμερα ίσχυε ανεξαρτήτως Δικαστηρίου παράβολο 400 €).

 
-Ποινική Δικονομία: Για αίτηση εξαίρεσης Δικαστή ή Πραγματογνώμονα 50 € (δεν προβλεπόταν μέχρι σήμερα), για υποβολή μήνυσης 70 € (μέχρι σήμερα 100 €),
για κατάθεση έγκλησης – στα απολύτως κατ’ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα- 50 € (μέχρι σήμερα 100 €). Στις υφιστάμενες εξαιρέσεις από την κατάθεση παραβόλου προσετέθησαν τα εγκλήματα ρατσιστικών διακρίσεων και τα εγκλήματα παραβιάσεων της ίσης μεταχείρισης.
Για προσφυγή επί της απορριπτικής της έγκλησης διάταξης 250 € (μέχρι σήμερα 300 €). Για προσφυγή κατά της απευθείας κλήσης ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου του κατηγορούμενου 250 € (μέχρι σήμερα 350 €).
Τέλος πολιτικής αγωγής 40 € (μέχρι σήμερα 50 €).

 
-Διοικητική Δικαιοσύνη:
Για αίτηση ακύρωσης, υπαλληλική προσφυγή, αίτηση αναίρεσης σε διαφορές κοινωνικής ασφάλισης ή τριτανακοπή ενώπιον του ΣτΕ 150 € (όσο ίσχυε).
Για έφεση ενώπιον του ΣτΕ 200 € (μέχρι σήμερα 150 €).
Για αναστολή εκτέλεσης, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αίτηση ερμηνείας και διόρθωσης ενώπιον του ΣτΕ 50 € (μέχρι σήμερα 100 €).
Για αίτηση αναίρεσης -πλην των κοινωνικοασφαλιστικών διαφορών- 350 € (μέχρι σήμερα 250 €).
Για προσφυγή 100 € (όσο ίσχυε).
Για προσφυγή σε διαφορές ασφαλισμένου κατά φορέα κοινωνικής ασφάλισης 25 € (όσο ίσχυε).
Για ανακοπή κατά πράξης διοικητικής εκτέλεσης 100 € (όσο ίσχυε).
Για αιτήσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας και αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας 50 € (δεν προβλεπόταν παράβολο).
Για ανακοπή ερημοδικίας και τριτανακοπή 150 € (όσο ίσχυε).
Για έφεση και αντέφεση 200 € (μέχρι σήμερα 150 €).
Για κατάθεση προσφυγής, έφεσης και αντέφεσης σε χρηματικού περιεχομένου φορολογικές και τελωνειακές διαφορές αναλογικό παράβολο 1% (μέχρι σήμερα το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν σε 2%) του αντικειμένου της διαφοράς, χωρίς να μπορεί αυτό να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 € (αντί 10.000 € μέχρι σήμερα).
Για έφεση σε χρηματικού περιεχομένου φορολογικές και τελωνειακές διαφορές προβλέπεται παράβολο 20% επί του οφειλόμενου ποσού σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση (μέχρι σήμερα το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν στο 50%) καταβλητέο μέχρι τη συζήτηση (άρθρο 93 παρ. 3 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας).
Για αίτηση αναθεώρησης 300 € (μέχρι σήμερα 150 €).
Για προσφυγή κατά πράξεων Επιτροπής Ανταγωνισμού (ν. 3959/2011), για αίτηση αναίρεσης, για ανακοπή, για αίτηση αναθεώρησης και για παρέμβαση, που ασκούνται στα διοικητικά δικαστήρια, καθώς και η αίτηση επανασυζήτησης ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 750 € (μέχρι σήμερα 500 €).
Για ένσταση και αντένσταση σε εκλογικές διαφορές 100 € (όσο ίσχυε).
Για τις εφέσεις, αιτήσεις αναστολής, αιτήσεις αναθεωρήσεως, αιτήσεις ανακοπής και τριτανακοπής και αιτήσεις διορθώσεως ή ερμηνείας στις συνταξιοδοτικές διαφορές ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου 20 € (όσο ίσχυε).
Για τις αιτήσεις αναιρέσεως στις συνταξιοδοτικές διαφορές 70 € (μέχρι σήμερα 50 €).
Για τις αιτήσεις ανάκλησης κατά των πράξεων των Κλιμακίων κατά των έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων ή των Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και τις αιτήσεις αναθεωρήσεως κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των αιτήσεων αυτών 100 € (μέχρι σήμερα 50 €).
Για τα ένδικα βοηθήματα ή μέσα κατά καταλογιστικών πράξεων ή αποφάσεων και για τις χρηματικού αντικειμένου διαφορές ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του αμφισβητούμενου ποσού, χωρίς τις τυχόν προσαυξήσεις (ως ίσχυε δηλαδή), ωστόσο το αναλογικό αυτό παράβολο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 70 € (αντί 30 €).

Αύξηση Μεγαροσήμων
Τέσσερα ευρώ (από 3 €) για κάθε παράσταση δικηγόρου στο Πρωτοδικείο ή οποιαδήποτε Πολιτική ή Δικαστική Αρχή ή Διοικητικό Δικαστήριο, για κάθε υπόθεση πολιτική ή ποινική ή δικαστική και σε κάθε αγωγή, παρέμβαση και σε όλα τα εισαγωγικά της δίκης έγγραφα, προτάσεις ή σημειώματα ή δικόγραφα ενδίκων μέσων, αιτήσεις ή προσφυγές στα ίδια Δικαστήρια και Αρχές.
6 € (από 5 €) για κάθε παράσταση στο Εφετείο, Κακουργιοδικείο, Διοικητικά Δικαστήρια, όταν δικάζουν κατ’ έφεση ή οποιασδήποτε δικαστικής παρ’ εφέτες Αρχής.
18 € (από 15 €) για κάθε παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή τον Άρειο Πάγο ή το Ελεγκτικό Συνέδριο.
1 € (από 0,5 €) για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης για την οποία καταβάλλονται πάγια τέλη, 4 € (από 3 €) σε κάθε φύσεως συμβολαιογραφικές πράξεις για τις οποίες καταβάλλονται αναλογικά τέλη και 2 € (από 0,5 €) για την έκδοση κάθε αντιγράφου ή αποσπάσματος αυτών.
Παραμένει στα 3 € το μεγαρόσημο για παράσταση στο Ειρηνοδικείο ή Πταισματοδικείο, για υποβολή μήνυσης και εν γένει αιτήσεων, και στα 2 € για κάθε αντίγραφο ή πιστοποιητικό.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το